Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Praėjusį ketvirtadienį Prienų rajono savivaldybės taryba susirinko į priešpaskutinį šios kadencijos Tarybos posėdį, kuriame apsvarstė 39 klausimus.

Apžvelgti praėjusių metų darbai
Kone daugiausia laiko šįkart Taryba skyrė Prienų rajono švietimo ir ugdymo įstaigų 2022-ųjų metų veiklos ataskaitų svarstymui. Posėdžio metu Taryba išklausė: „Ąžuolo“ progimnazijos, Jiezno, Stakliškių, Veiverių T. Žilinsko, Prienų „Žiburio“ gimnazijų, Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio, „Revuonos“ pagrindinių mokyklų, Meno mokyklos, lopšelių-darželių „Gintarėlis“, „Pasaka“, „Saulutė“, Prienų Švietimo pagalbos tarnybos bei Kūno kultūros ir sporto centro ataskaitas.
Pristatydami praėjusių metų ataskaitas, įstaigų vadovai trumpai pasidalijo svarbiausiais, jų manymu, praėjusių metų rezultatais ir iššūkiais. Kalbėdami apie iššūkius mokyklų vadovai išskyrė su mokinių skaičiumi koreliuojančius sunkumus, ukrainiečių vaikų integraciją į ugdymo procesą, struktūrinius pokyčius bei kitas problemas. Mokyklų vadovai taip pat džiaugėsi mokinių pasiekimais, projektine veikla, mokinių pilietiškumu, tarptautiniu mokyklų bendradarbiavimu, šiuolaikiškos aplinkos kūrimu mokykloje ir kitais rezultatais.
Posėdžio metu Prienų lopšelių-darželių vadovės džiaugėsi dėmesiu patiems mažiausiesiems, jų poreikių užtikrinimu ir ugdymo aplinkos gerinimu. Aptardama praėjusių metų veiklos ataskaitą, lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Jūratė Liutkuvienė padėkojo ir už skirtą papildomą mokytojo padėjėjo etatą. Pasak direktorės, šis etatas labai reikalingas, nes vaikų su specialiaisiais poreikiais tik daugėja.
Taryboje taip pat pritarta Prienų meno mokyklos 2022 m. ataskaitai, kurią pristatė laikinai direktorės pareigas einanti Danutė Stankevičienė. Kaip sakė pati D. Stankevičienė, atėjusi į Prienų meno mokyklą, ji rado puikiai funkcionuojantį ir energingai dirbantį kolektyvą. Ypač laikiną vadovę džiugina tai, jog Meno mokykla organizuoja labai daug renginių, o jos mokiniai aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Pasak D. Stankevičienės, maloniai nustebino ir mokytojų gebėjimas viešinti savo veiklą, kuris prisideda prie mokyklos įvaizdžio.
Tarybos nariams taip pat pristatyta Prienų švietimo pagalbos tarnybos ataskaita. Anot tarnybos vadovės Danguolės Domijonaitytės, Prienų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose iš viso mokosi 329 (12 proc. nuo visų mokinių skaičiaus) specialių ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Palyginant su ankstesniais rodikliais, tokių mokinių skaičius didėja apie 0,5 proc. Tarnyba stengiasi patenkinti visų besikreipiančiųjų poreikius ir, vadovės teigimu, tą daro sėkmingai. Praėjusiais metais atlikti pedagoginiai-psichologiniai vaikų vertinimai, suteiktos specialistų konsultacijos, 2022-aisiais tarnyba toliau tęsė pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procesus, taip pat vykdė Prienų rajono Trečiojo amžiaus universiteto veiklą, kurio lankytojų praėjusiais metais padaugėjo iki 204 rajono gyventojų. Loretos Jakinevičienės paklausta, ar Tarnyba neketina plėsti Trečiojo amžiaus universiteto veiklų ir seniūnijoje, D. Domijonaitytė teigė, jog tokių planų yra, tačiau tam reikia papildomo darbuotojo, koordinuojančio suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklą.
Kiek daugiau klausimų dėl praėjusių metų veiklos sulaukė Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro laikinai direktoriaus pareigas einantis Paulius Ivanauskas. Laikino vadovo teigimu, praėjusiais metais Kūno kultūros ir sporto centras suteikė galimybę rinktis iš 10 sporto šakų, iš kurių populiariausios buvo: plaukimas, aerobinė gimnastika ir krepšinis. Kaip ir visus vadovus, P. Ivanauską džiugino aukšti mokinių pasiekimai Lietuvos čempionatuose ir tarptautinėse arenose. Anot P. Ivanausko, praėjusiais metais vyko ir paslaugų modernizavimo procesai – startavo elektroninė prekyba, taip pat pradėtas bendradarbiavimas su elektroniniu sporto dienynu. Loretos Jakinevičienės paklaustas, kiek šiemet Kūno kultūros ir sporto centrui yra suplanuota spec. lėšų ir kokie numatomi svarbiausi renginiai šiemet, P. Ivanauskas teigė, jog šiemet suplanuota surinkti 185 000 Eur spec. lėšų. Atsižvelgiant į tai, jog pirmi du mėnesiai buvo sėkmingi, o įstaigai priklausantis baseinas savaitgaliais būna kone perpildytas, laikinasis įstaigos vadovas net neabejoja, jog užsibrėžta suma bus surinkta. Anot P. Ivanausko, ir iki vasaros, ir vasaros metu numatyta daug renginių, pavyzdžiui, Badmintono čempionatas, Dziudo Lietuvos čempionatas ir kiti renginiai.
Dovilei Ručytei domintis, kokia sporto šaka 2022 m. pasiekė geriausių rezultatų, P. Ivanauskas atkreipė dėmesį, jog, vertinant geriausius rezultatus, reikėtų turėti aiškius kriterijus, ar geriausias rezultatas yra laimėjimai, ar vaikų skaičius, ar kiti rodikliai. „Tikrai džiaugiamės ir plaukimu, ir aerobine gimnastika, ir lengvąja atletika, taip pat pasiekta aukštų pasiekimų Europos badmintone čempionate. „Nemažai sporto šakų trenerių dirba ir nori ne tik rezultato, bet ir siekia, kad vaikai sportuotų ir propoguotų sveiką gyvenimo būdą“, – sakė P. Ivanauskas.
Tarybos nariui Henrikui Radvilavičiui buvo įdomi futbolo situacija ir perspektyvos. Anot laikinojo vadovo, pernai Kūno kultūros ir sporto centre iš viso buvo 4 futbolo grupės (2 neformaliojo ugdymo ir 2 siekiančios rezultatų). P. Ivanausko pastebėjimu, futbolas yra populiariausia sporto šaka pasaulyje, todėl šitoje srityje Kūno kultūros ir sporto centras turi pasitempti. Įstaigos vadovo nuomone, perspektyvos priklauso nuo trenerio, tačiau, P. Ivanausko teigimu, ateityje gali kilti sunkumų dėl trenerių, mat rasti profesionalius specialistus – nėra lengva.
Tarybos posėdyje taip pat vienbalsiai pritarta ir Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai.
Socialiniai klausimai
Posėdžio metu aptarti ir socialiniai klausimai. Taryba pritarė priskyrimui Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai. Taip pat pritarta dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“, kurio pareiškėja numatoma Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis.
Posėdžio metu patvirtintos Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamos socialinio transporto paslaugų ir Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainos.
Kiti klausimai
Priešpaskutiniame Tarybos posėdyje taip pat svarstyti turto klausimai, nustatytos AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios antriems bazinės kainos galiojimo metams. Įvertinus papildomą dedamąją, projekcinė AB „Prienų šilumos tinklai“ 2023 m. sausio mėn. kaina mažėja 0,27 ct/kWh.
Posėdyje patvirtintas Prienų rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros iki 2030 m. veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, taip pat Prienų r. savivaldybės susisiekimo komunikacijų objektų, kuriuose atliekami statybos darbai, prioritetiniai trejų metų sąrašai. Taip pat pritarta ir 2023 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašui. Patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašą, bus tęsiami ir naujai pradedami įgyvendinti sąraše numatyti projektai, atliekami numatyti paprastojo remonto darbai, vykdoma vietinės reikšmės kelių bei gatvių priežiūra ir teisinė registracija.
Rimantė Jančauskaitė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *