Daugiausia rinkėjų savo balsus atidavė už socialdemokratų patirtį ir darbų tęstinumą

Savivaldos rinkimai Prienų ir Birštono krašte

Prienų ir Birštono krašto rinkėjai dar pirmajame savivaldos rinkimų ture ateinantiems ketveriems metams išsirinko ir merus, ir jiems atstovausiančius savivaldybių tarybų narius.
Abi kaimyninės savivaldybės lieka ilgamečių socialdemokratų merų rankose, kurie gavo dar po vieną pasitikėjimo kreditą tęsti pradėtus darbus ir projektus. Prienų rajono savivaldybės meru perrinktas Alvydas VAICEKAUSKAS, už kurį balsavo 50,05 proc. nuo rinkimuose dalyvavusių rinkėjų, o Birštone pasitikėjimas vėl išreikštas Nijolei DIRGINČIENEI, už kurią savo balsus atidavė 54,16 proc. rinkėjų. Lietuvos socialdemokratų partijos Prienų skyrius Savivaldybės taryboje turės 12 mandatų iš 25, o Birštono skyrius iškovojo 9 mandatus iš 15-kos.

Savivaldos rinkimuose dalyvavo aktyviai

Dar vienai kadencijai išrinkta Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė.

Rinkėjai Prienų rajono ir Birštono savivaldybių naujos kadencijos tarybų bei merų rinkimuose išsiskyrė pilietiškumu, ypač išankstiniame balsavime jie balsavo aktyviau, nei vidutiniškai šalies rinkėjai. Per tris pirmąsias išankstinio balsavimo dienas Birštono savivaldybėje savo balsus atidavė 17,34 proc. rinkėjų, Prienų rajono savivaldybėje balsavimo aktyvumas pasiekė 12,79 proc. (bendras šalies vidurkis – 9,41 proc.). Kovo 5-ąją, pagrindinę rinkimų dieną, Prienų rinkiminėse apylinkėse prie balsadėžių atėjo 48,73 proc., o Birštono savivaldybėje – 65,65 proc. rinkėjų. Prienų rajono savivaldybėje iš 22211 balso teisę turinčių registruotų rinkėjų savo valią išreiškė 10802 (mero rinkimuose) ir 10799 (Tarybos rinkimuose). Birštono savivaldybėje iš 3678 rinkėjų sąraše įrašytų asmenų mero rinkimuose dalyvavo 2406, Tarybos rinkimuose – vienu asmeniu daugiau.
Prienų rajono savivaldybės kaimiškose teritorijose aktyvumu ypač išsiskyrė Užuguosčio, Vyšniūnų, Stakliškių, Jiezno, Strielčių apylinkių gyventojai, Prienų mieste buvo aktyviai balsuojama Dariaus ir Girėno, J.Basanavičiaus, Kęstučio, Statybininkų apylinkėse, į kurias balsuoti atėjo per 50–60 proc. rinkėjų. Pasyviau rinkimuose dalyvavo Klebiškio apylinkės gyventojai (per 36,81 proc. rinkėjų). Kaimyninėje savivaldybėje rekordiniu aktyvumu išsiskyrė Birštono miesto rinkėjai – iki sekmadienio vakaro iš viso balsavo 68,64 proc. rinkėjų, kaimiškose vietovėse balsavusiųjų procentinė dalis šiek tiek mažesnė (Birštono vienkiemyje – 63,55 proc., Nemajūnuose – 57,05 proc. rinkėjų).

Prienų Taryboje dirbs šešių, o Birštono – keturių partijų atstovai
Prienų rajono savivaldybėje vykusiuose savivaldos rinkimuose savo laimę išmėgino 10 politinių jėgų. Rinkėjų valia Tarybos narių mandatai patikėti: Socialdemokratų partijai –

A.Vaicekauskas savivaldos rinkimuose perrinktas į Prienų r. savivaldybės mero pareigas.

12, Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ – 5, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai – 3, Tėvynės sąjungai – Lietuvos krikščionims demokratams – 2, Lietuvos regionų partijai – 2 ir Krikščionių sąjungai – 1. Taryboje turėtos vietos neteko Liberalų sąjūdis, už patekimo ribos liko ir partija „Laisvė ir teisingumas“, ir Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai), kurios nesulaukė rinkėjų dėmesio.
Birštono savivaldybėje socialdemokratai iškovojo 9 mandatus, antra liko Regionų partija – 4, po vieną mandatą gavo Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ ir Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai.

Rajono meras perrinktas be didesnės intrigos
Socialdemokratų partijos Prienų skyriaus lyderiui Alvydui Vaicekauskui, surinkusiam 50,05 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų balso, pakako pirmo rinkimų turo, kad mero rinkimuose įveiktų ilgametę savo konkurentę Loretą Jakinevičienę (15,50 proc. rinkėjų balsų), šiuose rinkimuose atstovaujančią Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ . Kiek netikėtai į daugiausia rinkėjų balsų surinkusių kandidatų į merus trejetuką įsiveržė atsinaujinusios konservatorių partijos „veidas“ – jaunas ir charizmatiškas politikas Jovydas Juocevičius, už kurį balsavo 8,92 proc. Politikos debiutantė Laimutė Jančiukienė, neseniai stojusi prie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos Prienų skyriaus „vairo“, pritraukė 8,38 proc. rinkėjų balsų ir liko ketvirta. Penki likę kandidatai atitinkamai surinko nuo 1,03 iki 6,57 proc. rinkėjų balsų.

Partijų reitingų viršūnėje – trys politinės jėgos
Rinkimų dieną kalbintos L.Jakinevičienė ir L.Jančiukienė neslėpė savo ambicijų laimėti daugiau vietų į Tarybą, nei partijos turėjo šioje kadencijoje.
LVŽS Prienų skyriaus pirmininkei L.Jančiukienei – tai pirmieji savivaldos rinkimai, į kuriuos, perėmusi estafetę iš buvusio partijos lyderio Jono Vilionio, ji vedė skyrių. Sekmadienį, kuomet dar nebuvo žinomi balsavimo rezultatai, skyriaus pirmininkė patikino, jog, artėjant finišui, nė kiek nesijaudina, nes su ja į rinkimus eina 50-ties žmonių stipri ir patikima komanda, kurioje įvairių profesijų atstovai – medikai, ūkininkai, mokslininkai, inžinieriai, statybininkai, verslininkai, pedagogai ir kt.
Dabartinės Savivaldybės tarybos darbe aktyviai reiškėsi trys Valstiečių ir žaliųjų atstovai (ketvirtasis – E.Visockas – prieš kurį laiką iš frakcijos pasitraukė), todėl L.Jančiukienė neslėpė ambicijų šiuose rinkimuose laimėti mažiausiai keturis mandatus. Jeigu nepatektų į merus, bet būtų reitinguota į Tarybą, kandidatė sakė pasiryžusi dėl politiko mandato atsisakyti darbo Švietimo ir sporto skyriuje. „Esu sąraše nr.1, todėl jei rinkėjai išreikštų pasitikėjimą manimi, moralinės vertybės neleistų jų apgaudinėti ir laimėtą mandatą perleisti kitam,“ – patikino L.Jančiukienė.
Valstiečių ir žaliųjų atstovų lūkesčiai po rinkimų išsipildė iš dalies – rinkėjai į Tarybą delegavo tris sąrašo narius: L.Jančiukienę, R.Keturakienę ir A.Buitkų.
Loretą Jakinevičienę galima vadinti savivaldos politikos senbuve – ankstesniuose savivaldos rinkimuose ji du kartus pateko į antrąjį turą ir varžėsi dėl mero posto. Tiesa, šiuose rinkimuose ji bandė laimę su S. Skvernelio suburta nauja politine jėga – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Šiems rinkimams ruoštasi itin kruopščiai: vienai iš nedaugelio politikų jai pasisekė sudaryti pilną sąrašą, kuriame – 50 kandidatų, atstovaujančių visoms Prienų rajono seniūnijoms, tarp jų – bent dešimt kandidatų, jau „paragavusių“ politiko duonos, o šios kadencijos Taryboje dirba šeši politikai, tiesa, į šias pareigas išrinkti su skirtingų partijų sąrašais.
Todėl paklausta apie prognozuojamus rinkimų rezultatus, patyrusi politikė kalbėjo atsargiai, nes, anot jos, rinkimai gali būti nenuspėjami ir nustebinti įvairiais netikėtumais. Prienų skyriaus pirmininkė Tarybos rinkimuose vylėsi gauti daugiau nei tris mandatus, kuriuos tuometinė jos vadovaujama politinė jėga laimėjo praeitoje kadencijoje, o mero rinkimuose tikėjosi patekti į antrąjį turą.
„Aišku, viliamės suburti gausesnę, didesnį politinį svorį turinčią politikų komandą, bet, susiliejus dviem politinėms srovėms į vieną, pasikeitus partijos pavadinimui, išlieka ir nemažai nežinomybės… – prieš suskaičiuojant balsus kalbėjo L.Jakinevičienė.
Jos teigimu, skyriaus narių sąrašas pakankamai ilgas, surinkta komanda stipri, todėl yra verta inicijuoti ar dalyvauti sudarant valdančiąją koaliciją. „Tarp mūsų ir kitų partijų nėra labai ryškios takoskyros, tačiau su kokia politine partija galėtume tartis, manau, paaiškės po rinkimų, suskaičiavus gautus mandatus. Matau keturias – penkias daugiausia galimybių turinčias politines jėgas. Kita vertus, šie rinkimai pirmieji, kuomet tarp partijų nėra tarpusavio bendradarbiavimo, kiekviena jų dirba kas sau ir atskirai siekia maksimalių tikslų. Šiuose savivaldos rinkimuose nauja ir tai, kad politikai, pretenduojantys užimti mero, jo pavaduotojų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus postus, turės atsisakyti politikų mandatų. Nuo jų apsisprendimo taip pat priklausys, kas ateis į Tarybą,“ – akcentavo L.Jakinevičienė, patikindama, kad Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ sąraše nėra valstybės tarnautojų, kuriems reikėtų „padėti “mandatą.
Būsimos kadencijos Taryboje Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Prienų skyriui rinkėjų valia atstovaus: L.Jakinevičienė, A.Deltuvienė, C.Pacevičius, V.Karvelis, A.Marcinkevičius.
Alvydas Vaicekauskas pirmadienio rytą, kuomet jau buvo žinomi rinkimų rezultatai, lėmę pergalę ne tik jam, kaip merui, bet ir jo vadovaujamo socialdemokratų sąrašo nariams, neskubėjo viešai džiaugtis, prašė leisti susidėstyti mintis, kad ko nors svarbaus nepraleistų, nes už palaikymą savivaldos rinkimuose norėjo daug kam padėkoti. Ypač Prienų miesto gyventojams, kurie palankiai įvertino šios kadencijos metu padarytus darbus, taip pat aktyviai dirbusiai savo komandai, kuri padarė maksimaliai daug. Nors daugelis sprendimų Taryboje buvo priimti balsuojant ir koalicijos partneriams, ir opozicijos bei mažumos atstovams, iš kai kurių meras teigė sulaukęs ir nuolatinės kritikos, ir priekaištų. „Kas nedirba, tas neklysta, ir mes klaidų padarėme, galėjome padaryti geriau, bet visumoje reikia pripažinti, kad žmonės įvertino akivaizdžius pokyčius mūsų krašte, nes turbūt darbai kalba patys už save, veikia geriau, nei agitacinės kalbos. Todėl mūsų pozicija „baigėsi rinkimai – prasideda nauji“ pasiteisino, reikia dirbti nuolat, po rinkimų neatsipalaiduoti, neišpuikti – tai ir lemia rezultatą, kuriuo džiaugiamės,“ – svarstė dar vienai kadencijai perrinktas meras.
A.Vaicekauskas negalėjo ekspromtu atsakyti, su kokia politine jėga bus pasiruošęs vesti derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos sudarymo, ar pasikliaus parama iš dabartinių koalicijos partnerių, vadovaujamų Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Prienų skyriaus pirmininkės Loretos Jakinevičienės, kuri mero rinkimuose liko antra. Socialdemokratų lyderis norėjo ramiai susidėlioti visus už ir prieš, nes, pasak jo, paskutiniu metu, ypač priešrinkiminiu laikotarpiu, tarp partnerių išryškėjo tam tikrų nesutarimų. Visgi meras vylėsi, kad pasiseks sudaryti platesnę koaliciją.
„Noriu padėkoti rinkėjams už tokį gerą Socialdemokratų partijos Prienų skyriaus politikų įvertinimą. Reikės labai pasistengti, kad jų nenuviltume, dirbti, kad mūsų kraštas ir toliau gražėtų, žmonės jaustų, kad tikrai Prienuose ir gyventi, ir į juos atvykti gera, smagu matyti pasikeitimus. Kita vertus, rinkimai parodė ir tai, kad kaimuose dar nepadaryta daug darbų, gyventojus ypač neigiamai veikia prastos būklės keliai, todėl reikės pasistengti ir pasispausti…“ – sakė meras A.Vaicekauskas.
Socialdemokratams mandatus į Tarybą iškovojo: A.Banišauskas, D.Dargužis, A.Grumadas, J.Kvietkauskas, J.Mališauskas, A.Mickienė, H.Radvilavičius, M.Rukas, E.Šalomskas, S.Vaicekauskaitė-Šalčė, R.Zablackienė ir J.Zailskienė.
Į Tarybą taip pat pateko: E.Visockas ir A.Vaidogas (Lietuvos regionų partija); Jovydas Juocevičius ir Rasa Juocevičienė (TS – LKD), R.Ivanauskienė (Krikščionių sąjunga).
Parengė Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *