Kandidatų į merus ir verslo atstovų debatuose vertintas ir demokratijos lygis

Savivaldos rinkimai juda finišo tiesiosios link, agitacinė kampanija kaista, kandidatai į Prienų rajono savivaldybės merus, „nulipę“ nuo reklaminių bukletų viršelių, potencialiems rinkėjams prisistato gyvai, taip palengvindami apsisprendimą.

Į Prienų rajono mero postą pretenduoja devyni kandidatai, debatuose dalyvavo šeši iš jų.

Vasario 9 dieną Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Prienų atstovybės iniciatyva organizuoti vieši kandidatų į Prienų rajono savivaldybės merus ir verslo atstovų debatai tema „Prienai rytoj“, kurių metu bandyta išsiaiškinti kandidatų požiūrį į verslui rūpimus klausimus, išgirsti programines nuostatas, susijusias su ekonomine ir socialine Prienų rajono raida.
Iš devynių kandidatų du neatvyko dėl svarbių priežasčių, todėl debatuose dalyvavo šeši kandidatai, du iš jų šiuo metu einantys Savivaldybės vadovų pareigas – dabartinis meras Alvydas Vaicekauskas (Lietuvos socialdemokratų partija) ir vicemerė Loreta Jakinevičienė (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“) bei į mero postą pretenduojantys Gintautas Sodaitis (Darbo partija), Paulius Minajevas (Liberalų sąjūdis), Jovydas Juocevičius (TS-LDK), Laimutė Jančiukienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga).
Verslo bendruomenei atstovavo, palaikė diskusijas Kauno PPAR Prienų atstovybės vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė Lina Dužinskienė, UAB „Doleta“ įkūrėjas Vytautas Silevičius, UAB „Sparkota“ vadovas Romualdas Vaitkevičius ir UAB „Inčas“ gen. direktorius Vaclovas Marčiulynas. Debatus moderavo KTU finansų prof. dr. Rytis Krušinskas.
Prisistatydami kandidatai į merus stengėsi per tris minutes pateikti kuo daugiau argumentų, kodėl, jų manymu, rinkėjai turėtų balsuoti būtent už juos. Beveik visų kandidatų šaknys – Prienų rajone, su šiuo kraštu jie sieja darbinę bei visuomeninę veiklą.

Debatus moderavo KTU finansų prof. dr. R.Krušinskas.

Dabartinio mero Alvydo Vaicekausko ir vicemerės Loretos Jakinevičienės naudai kalba jų ilgametė, ne vienos kadencijos politinė, darbo valstybės tarnyboje ir savivaldoje patirtis, turima komanda, įgyvendinti ir suplanuoti projektai. Visgi ir kiti kandidatai nenusiteikę būti pasyviais stebėtojais, ateina su nauju požiūriu, kelia tikslus ateičiai ir ketina dirbti Prienų krašto žmonių naudai. Visi potencialūs merai savo pasisakymuose žadėjo skirti dėmesį verslo plėtrai. Vieni įvardino konkrečias sritis, kuriose reikės pasidarbuoti, tai – palankesnės aplinkos verslui kūrimas, konkurencingumo skatinimas, naujų darbo vietų kūrimas ar net kurortinės teritorijos statuso siekimas. Kiti kalbėjo apie naujų infrastruktūros objektų – prekybos, logistikos centrų, greito maisto restoranų, vandens pramogų – atsiradimą Prienuose, įmonių kūrimą ir perdavimą verslui, buvo ir linkusiųjų pasitarti su socialiniais partneriais dėl galimų verslo skatinimo krypčių.
Prof. dr. Rytis Krušinskas kandidatus į merus pakvietė pasamprotauti sidabrinės ekonomikos tema, pasidalinti, kokias jie įžvelgia galimybes įveikti senėjančios visuomenės keliamus iššūkius, pritraukti į Prienų rajoną daugiau jaunų šeimų. Kandidatai išsakė įvairias nuomones: vienų teigimu, savivaldybei reikia investuoti į paslaugas, aplinkos pritaikymą vyresnio amžiaus žmonėms, jiems skirto dienos centro sukūrimą, fizinio aktyvumo programas, kiti gi išreiškė susirūpinimą, kad Prienų rajonas nevirstų „pensionu“ ir siūlė investuoti į švietimą, jaunų šeimų pritraukimą, kaimų gyvybingumą, naujų darbo vietų kūrimą skatinančias priemones.
Verslininkų bendruomenės atstovai kandidatus provokavo pasvarstyti, kokių konkrečių veiksmų imtųsi, kad į Prienų rajoną pritrauktų verslus, kuriančius aukštos pridėtinės vertės produktus. P.Minajevas atkreipė dėmesį, kad ten, kur nėra atitinkamo lygio darbuotojų pasiūlos, visgi reikia orientuotis į „žemesnės kartelės“ verslus. Jam oponavo ir J.Juocevičius, jo įsitikinimu, Prienuose nėra sąlygų, kurios tenkintų startuolių kūrėjus. Jis siūlė gerinti Turizmo ir verslo informacijos centro komunikaciją su verslininkais, parengti verslo patrauklumo pasiūlymus galimiems investuotojams. L.Jančiukienė svarstė apie būtinybę Prienų savivaldybei turėti investicijų paieškos komandą ar steigti verslo kuratoriaus pareigybę minėtame centre. G.Sodaičio nuomone, dėl aukštos kvalifikacijos darbuotojų stygiaus Prienų krašte gali kurtis vidutinę vertę kuriantys verslai, kuriems paskata būtų mokesčių lengvatos, panaudai suteikti žemės sklypai ar pastatai.
Anot A.Vaicekausko, vienas iš įrankių – konsultacijos ir pagalba besikuriantiems verslininkams, tvarkant dokumentus, padedant išvengti biurokratinių trikdžių. L.Jakinevičienė linkusi manyti, kad reikia kuo daugiau viešinti rajono privalumus, kurie atkreiptų investuotojų dėmesį.

Debatų organizatoriai – Kauno PPAR Prienų atstovybės nariai.

Verslo bendruomenę domino ir tai, kokių veiksmų kandidatai imtųsi, siekdami pagerinti verslo sąlygas bei užtikrinti tvarią ir saugią aplinką Prienų rajone. Verslininkams parūpo, ar siekis tapti kurortine teritorija nesikirs su vykstančia gamybos įmonių plėtra, diskutuota apie tai, ar savivaldybės numatytos verslo rėmimo priemonės patenkina vietos verslininkų poreikius.
Kandidatų klausta, kaip jie įsivaizduoja savivaldos ir verslo dialogą. Taip pat pasikeista nuomonėmis ir pasiūlymais, kas padėtų savivaldai ir verslui užmegzti glaudesnius bendradarbiavimo ryšius. P.Minajevas įsitikinęs, kad reikia „žmonėms ir verslui duoti tai, ko jiems reikia. Tai abipusė pagarba, noras vieniems kitus išgirsti“. G.Sodaitis replikavo, kad „verslui reikia ne duonos ir žaidimų, o pagalbos ir konkrečių sprendimų“. L.Jančiukienė turėjo pasiūlymą: „jei verslas neina pas savivaldą, reikia eiti pas verslą, su juo bendrauti, ir kurti pasitikėjimu grįstus ryšius“.
Paprašius įvertinti demokratijos lygį Prienų rajone, optimistiškiausiai buvo nusiteikęs dabartinis meras A.Vaicekauskas, kuris buvo linkęs parašyti devintuką; pesimistiškai, tik trejetuku, esamą situaciją įvertino G.Sodaitis, atkreipdamas dėmesį į tai, kad daugelį metų Prienų valdžios postus užima tie patys asmenys, kurie tik pasikeičia pareigomis. Kitų kandidatų skirti balai buvo kiek aukštesni, pastebint, kad „demokratija kyla iš apačios į viršų ir iš viršaus į apačią“. Atsirado ir tokių šmaikštuolių, kurie pasinaudojo proga pareklamuoti savo partijos numerį. Išvedus visų atsakymų vidurkį, gavosi šešetukas, kuris rodo, kad demokratijos situacija rajone patenkinama. Pasak vieno kandidato, dirbančio su Savivaldybe susijusioje įmonėje, argumentu demokratijos naudai, galėtų tapti faktas, kad nė vienas iš kandidatų, turinčių valdišką darbą, nebijo dalyvauti rinkimuose, juolab pretenduoti į merus.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *