Žmonės ir augintiniai: kas prie ko turi pritapti?

Šiandien dažna šeima neįsivaizduoja savo gyvenimo be augintinio, net ir gyvenantys daugiabučiuose draugijai palaikyti įsigyja katę ar šunį. Visgi ne kiekvienas pagalvoja, ar galės gyvūnui kiekvieną dieną skirti pakankamai laiko ir dėmesio – išvesti pasivaikščioti, dresuoti, t.y. pasirūpinti sveika jo psichologine būkle ir užimtumu. Taigi galiausiai atsitinka taip, kad per dienas palikti vieni namuose šunys loja ir kaukia, varydami kaimynus į neviltį. Neretai pokalbis su šunų šeimininkais būna bevaisis, todėl, siekdami ramybės, žmonės ieško pagalbos seniūnijoje, savivaldybėje ar kitose institucijose. Skambučių dėl erzinančio šunų elgesio, jų šeimininkų neatsakingumo periodiškai sulaukia ir „Gyvenimo“ redakcija, ypač tais atvejais, kai nepavyksta kaimynams susitarti.
Tad kas privalu žinoti šunų šeimininkams, kur galėtų kreiptis gyventojai, susidūrę su gyvūnų nepriežiūros, netinkamo elgesio su jais atvejais? Šiais ir kitais su augintiniais susijusiais klausimais – Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjos Jūratės Mickevičienės ir vyriausiųjų specialistų, atsakingų už viešąją tvarką, – Džiugintos Mikalauskienės bei Andriaus Baidoko – komentaruose.
– Ar galėtumėte, remdamiesi darbo patirtimi ir statistika, patvirtinti, kad augintinių nepriežiūros problema Prienų rajone egzistuoja?
– Gyvūnų laikymo Prienų rajono savivaldybėje taisyklių pažeidimų pasitaiko, problema yra įvairialypė, todėl konkrečios situacijos ne tik Prienuose, bet ir atskirose seniūnijose sprendžiamos sutelktomis atsakingų tarnybų pastangomis. Vykdydami savo funkcijas, Savivaldybės specialistai, atsakingi už viešosios tvarkos palaikymą, reaguoja į gyventojų skundus dėl benamių, palaidų šunų, keliančių grėsmę žmonių saugumui rajono viešosiose erdvėse. Iš viso per darbo laikotarpį (pareigybės įsteigtos ir veiklą pradėjome nuo 2022 m. balandžio 4 d.) Veiverių, Šilavoto, Jiezno, Prienų seniūnijose esame paskyrę 8 administracines nuobaudas dėl pažeidimų, susijusių su palaidais šunimis (6 iš jų – šiais metais).
– Skundus dėl augintinių, gyvūnų nagrinėja ir kitos tarnybos. Patarkite, kur ir kokiais atvejais gyventojams reikėtų kreiptis, turint konkrečių nusiskundimų?
– Kalbant apie be priežiūros paliktų, bešeimininkių gyvūnų problematiką, svarbu išskirti du aspektus: paties gyvūno gerovės bei žmonių saugumo užtikrinimą. Į Prienų rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus vyriausiųjų specialistų, atsakingų už administracinių nusižengimų tyrimą ir viešąją tvarką, kompetenciją įeina tik antrasis aspektas – žmonių saugumo užtikrinimas, todėl pastebėjus galimo netinkamo elgesio su gyvūnais požymius, gyventojų prašome kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą telefonu 1879 arba užpildžius formą internetu, adresas: https://vmvt.lt/anketos/gyvunu-geroves-reikalavimu-pazeidimai. Šios tarnybos specialistai tiria gyvūnų gerovės pažeidimus, kai gyvūnas laikomas netinkamomis sąlygomis, nešeriamas, kenčia nuo ligų ar sužalojimų, su juo žiauriai elgiamasi. Jeigu šuo teršia bendrojo naudojimo patalpose, balkonuose, sklinda nemalonūs kvapai, apie tai reikėtų informuoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamento Prienų skyriaus specialistus. Kilus incidentui, įkandus šuniui, svarbu kreiptis į policijos pareigūnus.
– Kokia teisinė atsakomybė yra numatyta savo augintinių neprižiūrintiems šeimininkams?
– Gyvūnų laikytojams ir savininkams teisės aktuose yra nustatyta pareiga užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nekeltų grėsmės žmonių, kitų gyvūnų gyvybei, sveikatai ar turtui. Prienų rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklėse, patvirtintose Tarybos sprendimu, nustatytas draudimas gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose, soduose ir kitose bendrojo naudojimo vietose ganyti gyvulius bei naminius paukščius, paleisti šunis. 
Šių taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 140 eurų pagal LR Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Kodeksas) 366 straipsnį. Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų.
Valstybės ir savivaldybių institucijų kompetenciją, asmenų pareigas gyvūnų (taip pat ir bepriežiūrių) apsaugos ir gerovės srityje, bešeimininkių gyvūnų populiacijos mažinimo priemones, humaniško elgesio su gyvūnais reikalavimus, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo žiauraus elgesio, kankinimo ir kito neigiamo poveikio ir būtų užtikrintas žmonių saugumas, nustato Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas, o gyvūnų laikymo reikalavimus rajono mastu – Gyvūnų laikymo Prienų rajono savivaldybėje taisyklės, patvirtintos Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
– Kokiais atvejais už administracinius nusižengimus pakanka įspėjimo?
– Kalbant apie administracinę atsakomybę neatsakingiems šeimininkams, Bendrojo skyriaus specialistų prioritetas – prevencinė veikla, su gyvūnų laikymu, priežiūra susijusios informacijos viešinimas, pokalbiai su gyventojais, įspėjimas. Tuomet, kai prevencinės priemonės neveikia, pažeidimai kartojasi, yra taikomos piniginės nuobaudos.
– Facebook’as pilnas fotografijų su pranešimais apie rastus pamestus gyvūnus. Problemos mastas atrodo nemenkas…
– Siekdami išsiaiškinti beglobius, bešeimininkius gyvūnus, sumažinti jų skaičių, pernai ir šiemet kartu su UAB „Mindraja“ vykdėme prevencinę akciją, įvairiose Prienų rajono vietovėse aštuoni šeimininkai buvo įspėti dėl palaidų šunų nepriežiūros, du šunys, kuriais šeimininkai atsisakė pasirūpinti dėl finansinių sunkumų, buvo surinkti. Paprastai rasti gyvūnai patikrinami, ar yra suženklinti, jiems taikoma laikinoji globa. Jeigu neatsiranda šeimininkai, gyvūnai padovanojami.
Džiugu, kad Savivaldybės Facebook’o paskyroje paskelbę apie vykdomą akciją, iš neabejingų piliečių sulaukėme nemažai skambučių apie apleistus gyvūnus. Kadangi buvo gauta informacijos apie tai, kad gyventojai nesaugiai jaučiasi eidami pro vienkiemius, kaimų keliukais, papildomai važinėjome po rajoną ir, pastebėję palaidus šunis bendrojo naudojimo teritorijose, gyventojus dėl šių pažeidimų įspėjome žodžiu.
– Pakalbėkim apie tai, dėl ko tarp kaimynų neretai kyla konfliktų: ar nuolatinis šuns lojimas bute yra kaimynų, augintinio ar jo šeimininko problema…
– Specialistai tarpasmeninių kaimynų santykių negali paveikti. Tačiau, jei šuo bute ilgam paliekamas vienas, nevedžiojamas, tai jau yra jų šeimininkų problema. Šuo turėtų būti socializuotas, dresuojamas taip, kad mokėtų tinkamai elgtis tarp žmonių. Jeigu jis loja dėl to, kad, šeimininkui išėjus, jam tapo nuobodu, yra kitų būdų nukreipti jo dėmesį – galbūt jam galima palikti skanėstą ar žaislą, kad jis kurį laiką būtų užsiėmęs.
Gavę gyventojų skundus, vykstame į įvykio vietą, ieškome kontaktų su gyvūno šeimininku, aiškinamės aplinkybes ir priežastis, pagal tai taikome poveikio priemones. Pasitaiko įvairių situacijų, kai kurie žmonės geranoriškai bando surasti išeitį. Prieš žmogų baudžiant, pirmiausia stengiamės vykdyti prevencinę veiklą, atsižvelgti į žmogiškąjį faktorių, žalos buvimo ar nebuvimo, atlyginimo klausimus, todėl visi pažeidėjai yra gavę teisinę galią turinčius įspėjimus arba minimalias pinigines baudas. Ir tik pažeidimams kartojantis, gali tekti skirti didesnes pinigines baudas.
– Galbūt tarp kaimynų mažiau nesutarimų dėl augintinių kiltų, jeigu, norėdamas bute laikyti šunį, gyventojas privalėtų gauti raštiškus kaimynų sutikimus?
– Toks įpareigojimas nėra įtrauktas į Prienų rajone galiojančias Gyvūnų laikymo taisykles, nebent pačios gyventojų bendrijos būtų priėmusios analogišką susitarimą.
– Ar sudėtinga yra surinkti gyvūno nepriežiūros, netinkamo laikymo įrodymus?
– Mums užfiksuoti įrodymus, kad šuo nuolat loja ar laksto be antkaklio, yra pakankamai sunku, todėl prašome pačių gyventojų pateikti vaizdo, garso įrašą ar nuotraukų, kurie taptų pagrindu kreiptis į jo šeimininkus.
– Ar dažni šunų vedžiojimo tvarkos pažeidimai Prienuose? Jūsų nuomone, ar reikėtų Stadiono mikrorajone įrengti šunų vedžiojimo aikštelę?
– Yra draudžiama šunis vedžioti Beržyno parke, šalia paplūdimio, vaikų žaidimų, treniruoklių aikštelių. Esame keletą šeimininkų dėl to įspėję, nors skundai dėl šunų vedžiojimo taisyklių pažeidimų nėra dažni. Gyventojams balsuojant už 2022 m. dalyvaujamojo biudžeto bendruomenės iniciatyvas, skirtas gerinti gyvenamąją aplinką, pasiūlymas viešojoje erdvėje šalia žemės sklypo Pramonės g. 7, Prienuose, įrengti Šunų parką – aikštelę AISO, sulaukė mažo gyventojų palaikymo. Todėl manome, kad Prienų mieste tikrai pakanka erdvių, kuriose leidžiama vaikščioti ir žaisti su augintiniais.
– Privalu augintinius ženklinti mikroschemomis ir skiepyti nuo pasiutligės, bet, ko gero, ne visi, laikantys šunis, kates, šeškus, tai padarė? Ar gresia gyventojams už tai administracinė atsakomybė?
– Savivaldybė buvo atsakinga už šios informacijos viešinimą. Gyvūnų suženklinimo išlaidas nepasiturintiems gyventojams kompensavo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Minėtos prevencinės akcijos metu neženklintus gyvūnus „čipavome“. Gyventojai, kurie nepasirūpino gyvūnų ženklinimu, gali būti baudžiami 30–120 eurų baudomis.
– Ne vienas daugiabutis turi močiutę, kuri po langais susikviečia pulkelį kačių ir jas šeria. Ar tai leistina?
– Atsakomybė už benamių kačių šėrimą nėra numatyta. Jeigu pastebėję tokias šėryklas gyventojai mums praneštų, atitinkama tarnyba atvyktų ir surinktų benames, neženklintas kates.
– Ką dar, pasinaudodami proga, norėtumėte priminti gyvūnų laikytojams?
– Atskiras reglamentavimas galioja kovinių ir pavojingų veislių šunims. Lietuvos Respublikoje draudžiami koviniai šunys, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai. Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis, privalo kreiptis į savivaldybės, kurioje nuolat gyvena, administracijos direktorių ir turėti jo išduotus leidimus.
Laikantiems šunis primename apie pareigas tinkamai prižiūrėti augintinius. Pagirtina tai, kad gyventojai viešumon kelia su augintinių laikymu ir priežiūra susijusias problemas, jas žinodami viešosios tvarkos specialistai identifikuoja pagrindines aktualijas ir atitinkamai į jas reaguoja.
Taip pat informuojame, kad prevencinė beglobių ir bešeimininkių gyvūnų nustatymo akcija tęsis visą vasarį, ji vyks ne tik Prienų ir Jiezno miestuose, bet ir kaimiškose seniūnijose.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Teisė žinoti. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *