Pateko į „Tūkstantmečio mokyklų“ programos pirmąjį etapą

Prienų rajono savivaldybė pateko tarp 23 šalies ir keturių Pietų Lietuvos regiono savivaldybių, kurios atrinktos į „Tūkstantmečio mokyklų“ programos pirmąjį etapą. Šiuo metu vyksta sutarties pasirašymo su ESFA procedūros, kurioms sėkmingai pasibaigus tikimasi gauti finansavimą numatytoms šiuolaikiškos mokymosi aplinkos kūrimo ir kitoms mokinių pasiekimų gerinimo priemonėms įgyvendinti.
Prienus turėtų pasiekti beveik 2 mln. eurų europinių investicijų, didžioji jų dalis bus skirta keturių STEAM laboratorijų įrengimui „Žiburio“ gimnazijos turimoje bazėje. Suremontavus šalia gimnazijos esančio mokomojo korpuso patalpas, jose ketinama įkurti temines laboratorijas, skirtas fizikos ir inžinerijos, biochemijos, robotikos, informacinių technologijų ir matematikos, technologijų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, gaminių dizaino ir technologijų) mokymui. Bus įrengti kabinetai, aprūpinti baldais, įranga ir reikiamomis ugdymo priemonėmis.
– Užtikrindami vieną iš programos reikalavimų – mokyklų tinklaveiką, „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje dalyvaujame bendradarbiaudami su Birštono savivaldybe, kurios gimnazijoje numatyta steigti biologijos laboratoriją. Mūsų rajono mokiniai taip pat galės naudotis ja, o birštoniečiams sudarysime sąlygas mokytis mūsų sukurtoje bazėje, – sakė Prienų rajono Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, pasidžiaugdamas tuo, kad skyriaus specialistų ir mokyklų vadovų pastangomis savarankiškai parengtas Prienų r. savivaldybės švietimo pažangos planas buvo įvertintas kaip vienas iš geriausių. Pažangos planus pateikė ir savo ketinimus dalyvauti pirmajame programos sraute išsakė 58 savivaldybės, o dalyvauti pirmajame sraute, atsižvelgiant į pažangos planų vertinimą, buvo pakviestos 23 savivaldybės, tarp kurių – ir Prienų rajono.
R. Zailsko teigimu, programos lėšomis bus finansuojamas ne tik STEAM ugdymas, bet ir gerinamos sąlygos įtraukiajam, kultūriniam ugdymui organizuoti. Trijose „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje dalyvaujančiose mokyklose („Ąžuolo“ progimnazijoje, „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje ir Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje) planuojama įrengti po vieną multisensorinį kambarį, kuris bus prieinamas visiems mokyklos mokiniams, šiuo kambariu taip pat galės naudotis ir kitų rajono mokyklų mokiniai. Dalis investicijų bus skirta mokytojų ir mokyklų vadovų kompetencijų, organizuojant STEAM, įtraukųjį ir kultūrinį ugdymą, lyderystės įgūdžių stiprinimui. Didelis dėmesys skiriamas rajono mokyklų bendradarbiavimui naudojantis programos ištekliais.
„Tūkstantmečio mokyklos“ yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuota pažangos programa, siekianti mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias bei kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje. Dalyvaudama šioje programoje Prienų rajono savivaldybė planuoja iki 2025 m. padidinti 5–12 kl. mokinių, pasiekiančių tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygį, procentinę dalį.
„Gyvenimo“ informacija

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *