Paskutiniai 2022 metų Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Gruodžio 29 d. posėdyje buvo priimti 5 sprendimai. Atsižvelgiant į pasikeitusias programų finansavimo sumas bei šaltinius, patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano pakeitimai, taip pat gautomis tikslinėmis lėšomis patikslintas Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžetas.
Nustatyta nauja Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre teikiamų socialinių paslaugų kaina nuo 2023 m. sausio 1 d. vienam vaikui per mėnesį. Iš kitų savivaldybių biudžeto finansuojama kainos dalis – 1838 eurų (buvo 1648 eurų). Kaina aukštesnė dėl planuojamo minimalios mėnesinės algos, mokesčių už komunalines paslaugas, socialinės išmokos dydžio ir kt. padidėjimo.
Pratęstas Prienų rajono gyventojos (duomenys neskelbtini) apgyvendinimas ir išlaikymas VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“, iki ji baigs profesinio mokymo programą kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa, bet ne ilgiau kaip iki 2025 m. birželio 30 d. Mergaitei Prienų rajono apylinkės teismo sprendimu nustatyta nuolatinė globa, globėju paskirta VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ . Artimųjų, į kuriuos galėtų kreiptis pagalbos pasibaigus globai institucijoje, neturi.
Taryba perdavė Jiezno gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – mikroautobusą MAN, pagamintą 2022 m., įsigijimo vertė – 101 882 Eur. Iki tol moksleivių pavėžėjimo paslaugas gimnazijai teikė samdomas vežėjas.
Paskutinio šiais metais Savivaldybės tarybos posėdžio pabaigoje meras Alvydas Vaicekauskas padėkojo Tarybos nariams, projektų rengėjams už sklandų ir kokybišką darbą, priimtus svarbius sprendimus, palinkėjo darbingų 2023 -iųjų ir sėkmės savivaldos rinkimuose. Taip pat meras pakvietė politikus aktyviai teikti pasiūlymus dėl 2023 metų savivaldybės biudžeto, kuris bus tvirtinamas sausio mėnesį.
„Gyvenimo“ informacija

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *