Šviesa – žmogaus meilės, vilties ir džiaugsmo simbolis

Jau beveik tris dešimtmečius Birštone gyvuoja graži tradicija vieną iš Advento sekmadienių draugėn susirinkti visoms bendruomenės nevyriausybinėms organizacijoms. Šiai tradicijai nenusižengta ir šiemet. Praėjusį sekmadienį adventinių susitikimų iniciatoriaus dekano, monsinjoro Jono Dalinevičiaus pakviesti Birštono ir Nemajūnų parapijų žmonės po šventų Mišių aukos užbaigiant susikaupimo laiką bažnyčioje, šiltam ir jaukiam pasibuvimui dar susitelkė Kultūros centre.
Popietę pradėjo Telšių Žemaitės liaudies teatro kolektyvas, pakvietęs prisiminti rašytoją ir kunigą – žmogų, labai mylėjusį Birštoną ir jame vasarojusį per dvidešimt vasarų, – Juozą Tumą-Vaižgantą. Šviesios atminties monsinjoro Kazimiero Vasiliausko teigimu, kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas buvo lyg evangelinis žibintas, visą gyvenimą degęs nestygstančiu gyvumu. Degęs meile žmogui, gamtai, kūrybai.
Pasibaigus spektakliui, tarsi pratęsdami jame skambėjusias mintis, vienas po kito į sceną kilo Birštono nevyriausybinių organizacijų atstovai, nešini uždegtais žibintais. Jų šviesa, pasak renginio vedėjos Romos Zajančkauskienės, – tai žmogaus meilės, vilties ir džiaugsmo simbolis. Tos vertybės, kurios labai artimos bei svarbios ir Birštono bendruomenės nevyriausybinių organizacijų žmonėms.
Birštono parapijos Caritas žmonės gyvena ir darbuojasi vedami šūkio: „Kilti ir kelti”. Jie dvasiškai tobulėja patys ir aktyviai padeda greta esantiesiems, prispaustiems skurdo ar vienatvės, nes Gerumas kiekvienam, praradusiam tikėjimą ir viltį ar kamuojamam ligos, yra pats geriausias vaistas.
Birštono sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ nariai stengiasi gyventi sveikai judėdami, keliaudami, pažindami savo kraštą ir tuo užkrėsdami kitus.

Prasmingu žodžiu į susirinkusiuosius kreipęsis sekmadienio rekolekcijoms bažnyčioje vadovavęs tėvas jėzuitas Gintaras Vitkus, toliau puoselėti vienybės dvasią bei pastebėti šalia esantį kvietė monsinjoras Jonas Dalinevičius ir Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė bei popietės vedėja Roma Zajančkauskienė.

Birštono vienkiemio bendruomenė kuria saugią ir patogią gyvenamą aplinką, buria bendruomenės narius gerosios kaimynystės vardan neužsidaryti namų pastogėje. Taip pat rengia klojimo teatro šventes bei skatina dalyvauti įvairiose programos ir etnokultūros renginiuose.
Birštone veikia bei kartu vienija ir kaimyninės Prienų rajono savivaldybės diabetu sergančiuosius klubas „Versmė“. Pagrindinis klubo veiklos spindulys – skatinti sergančiuosius savišvietai ir saviauklai, organizuoti gydytojų paskaitas, aiškinantis, kaip gyventi su liga, savanoriauti, suteikiant pagalbą susirgus, dalijant tvarščius, gliukometrus.
Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Birštono bendrija vienija žmones, kurie sako: „Menas — ne senti, o nugalėti senatvę, keliaujant, bendraujant renginiuose, talkose, lankant sergančiuosius, švenčiant, dainuojant bendrijos chore“.
Birštono Jaunimo klubas veikia tik kelerius metus, tačiau jau suteikia galimybę jaunam žmogui susitikti neformalioje erdvėje: diskusijai ir prie arbatos, prasmingo filmo peržiūrai, pokalbiui apie tai, kaip būti atsakingam ne tik savo miesto gyventojui, bet ir kaip padėti Ukrainoje esantiems žmonėms.
Onkologinių ligonių klubas „Viltis gyventi“ dovanoja sergantiesiems ir jų šeimos nariams neįkainojamą turtą –laiką būti drauge, išvysti Viltį, patikėti Gyvenimu ir rasti jėgų eiti toliau.
Škėvonių bendruomenė dar pakankamai jauna, tačiau jau spėjo daug nuveikti rūpindamasi papročių ir tradicijų ugdymu, ypač tarp savo bendruomenės vaikų ir jaunimo.
Birštono Neįgaliųjų draugija padeda tiems birštoniečiams, kuriems reikalinga dažna gydytojų pagalba, teikia skalbimo ir kitas buities paslaugas. Vokietijos Leko miesto žmonių paramos dėka, Neįgaliųjų draugija judėjimo negalią turintiems žmonėms gali paskolinti reikiamą įrangą.
Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenės žvakė išreiškia brandaus amžiaus žmonių optimizmą, svajonių kupinas širdis. Jie nuolat mokosi, kuria, švenčia ir keliauja. Ir taip gyvenimą užpildo prasme bei suteikia dvasinės ramybės sau ir kitiems.
Nemajūnų bendruomenė „Santalka“ gaivina ir puoselėja tradicinius amatus, saugoja bei puoselėja etnines kultūros paveldo vertybes, rengia vaikų ir jaunimo kūrybines stovyklas.
Lietuvai pagražinti draugijos Birštono skyriaus žvakė ženklina draugijos šūkį „Žmogus – gamta – tauta“. Draugijos nariai jį įgyvendina dalyvaudami miškų, kapinių ir kitų paminklinių vietų tvarkymo talkose..
Siponių krašto bendruomenė rūpinasi kaimuose gyvenančiųjų gerove, puoselėja šeimos ir bendruomenės dvasines vertybes.
Matiešionių krašto bendruomenė teikia įvairiapusę pagalbą bendruomenės nariams, skatina pilietinį aktyvumą, rūpinasi kaimo plėtra, tvarko senkapius.
Birštono kurorto bendruomenė prisideda prie savivaldybės bendruomenės įvairių iniciatyvų įgyvendinimo.
Vėžionių bendruomenė „Topolis“ vienija ne tik Vėžionių kaimo, bet ir aplinkinių kaimų gyventojus. Bendruomenės nariai yra aktyvūs ir noriai dalyvauja renginiuose, edukacijose, susibūrimuose, šventėse ir ekskursijose.
Birštono Antano Mikėno sportinio ėjimo klubas dalyvauja kultūros, sveikatos stiprinimo ir sporto renginiuose, propaguoja sveiką gyvenimo būdą.
…Gražu, kad ir gyvenant XXI amžiaus iššūkių akivaizdoje, Birštono nevyriausybinės organizacijos darniai ir gražiai bendradarbiauja. Ir ne tik švenčiant, bet ir kasdienybėje. Kas lemia? Pačių žmonių aktyvumas bei iniciatyvos ir, kaip tvirtina daugumos nevyriausybinių organizacijų lyderiai, savivaldybės vadovų bei Tarybos narių palaikymas, teikiama finansinė parama, įsiklausymas į veiklių ir besirūpinančių kitais žmonių poreikius.

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *