Šventėje – apie pagarbą žemdirbiams ir jų auginamai duonai

Lapkričio 25 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusioje padėkos šventėje buvo pagerbti rajono ūkininkai, apdovanoti dvidešimt devintą kartą organizuoto konkurso „Metų ūkis“ laureatai ir dalyviai. Visgi ir šventės dieną svečių kalbose buvo girdimos nerimo gaidelės dėl permainingo laikotarpio iššūkių, kurie turės įtakos atskirų ūkių išlikimui, gali lemti ir Lietuvos žemės ūkio ateitį.

Žemės ūkio valdų ir pieno ūkių mažėja
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pasveikino visą rajono ūkininkų bendruomenę, padėkojo už reikšmingą jos narių indėlį į ekonomiką ir palinkėjo išlikti žingeidiems, darbštiems, kurti pažangius ūkius, nepaisant visų iššūkių, kuriuos kelia Europos Sąjungos reglamentai ir deleguoja centrinė valdžia. Anot jo, visi sprendimai, kurie liečia ūkininkus, turėtų būti pasverti ir gerai apgalvoti, o ne „primesti iš viršaus“. Meras taip pat padėkojo ūkininkams už nuolatinę paramą seniūnijoms, už tai, kad atsiliepė paprašyti pagelbėti kovojančiai Ukrainai.
Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius savo pasisakyme kalbėjo ne tik apie žemės ūkį palietusias problemas, kurios paskatino ūkininkus įjungti „taupymo režimą“, permąstyti savo veiklos kryptis. Jis pristatė ir Prienų rajono žemės ūkio „vizitinę kortelę“.
Anot M.Butkevičiaus, Prienų rajone įregistruota 3980 žemės ūkio valdų, deklaruotas žemės plotas siekia 48400 hektarų. Per pastaruosius metus valdų skaičius sumažėjo 317- ka, rajone vyrauja smulkūs ūkiai. Ryškėjanti tendencija – pienininkystės ūkių savininkai atsisako karvių (per pastaruosius metus buvo likviduota 880 karvių ir 380 telyčių) ir pereina prie augalininkystės arba galvijininkystės (mėsinių galvijų skaičius išaugo iki 4837).
Pokyčius pieno sektoriuje lėmė mažėjančios pieno kainos, perdirbėjų diktatas, įvežama lenkiška produkcija, todėl pranešėjas prognozavo, kad Lietuvos gamintojams bus vis sunkiau atlaikyti tokį spaudimą.
Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas M.Butkevičius apgailestavo, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2022-2023 m. strateginis planas buvo patvirtintas neįsiklausius į žemdirbių bendruomenės lūkesčius, jo įgyvendinimo taisyklės vis dar viešai nepaskelbtos, todėl ūkininkams iki pavasario lieka mažai laiko su jomis susipažinti ir persiorientuoti.
M.Butkevičius paneigė valdžios formuojamą nuomonę, kad ūkininkai yra vieni didžiausių teršėjų, todėl būtina daugiau dėmesio skirti aplinkosauginėms priemonėms. „Kokie gi mes teršėjai? Turime pelkių, šlapynių, plotų nendrinukių apsaugai. Išmaitinam paukščius ir žvėrelius. Važiuojant vasarą keliais, aplinkui visa Lietuva žaliuoja ir neutralizuoja anglies dvideginio poveikį. Ūkininkai nekerta, o sodina medžius. Jų suvartojamo dyzelino kiekis taipogi nėra ženklus. Žemę dirba tie, kurie myli gamtą, su ja bendrauja,“ – pastebėjo jis, kviesdamas politikus, kaip protėviai mokė, gerbti duoną ir jos augintojus, priimti tik gerai pamatuotus, o ne sklandžiai veikiantį žemės ūkį griaunančius sprendimus.
Lietuvos pieno gamintojų asociacijos atstovas, Prienų krašto ūkininkas Jonas Vilionis pakvietė rajono ūkininkus išlikti vieningiems, aktyviai dalyvauti Lietuvos ūkininkų suvažiavime ir išsakyti savo tvirtą poziciją, reaguojant į jiems primetamas bei sunkiai įgyvendinamas „žaliojo kurso“ ir kitas direktyvas, taip pat būti budriems, kad prireikus galėtų išvažiuoti su traktoriais į protesto akciją.

Apdovanojo konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojus ir dalyvius
Konkursą „Metų ūkis 2022“ tradiciškai organizavo Prienų rajono savivaldybė, Prienų ūkininkų sąjunga, „Gyvenimo“ redakcija, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, pretendentų vertinime svarų žodį tarė ir seniūnai, seniūnijų žemės ūkio specialistai.
M.Butkevičius pasidžiaugė rajone išlaikyta ilgamete „Metų ūkio“ konkurso tradicija, padėkojo partneriams, kurių pastangų dėka kasmet išrenkami pažangiausių, geriausiai besitvarkančių ūkių savininkai. Jo pastebėjimu, į ūkininkų gretas per pastaruosius metus įsiliejo nemažai jaunimo, kurie puikiai tvarkosi savo valdose, dalyvauja įvairiose Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse, modernizuoja ūkius nuosavomis ir ES lėšomis. Taip pat nuolat ieško inovatyvių sprendimų, siekdami išsilaikyti besikeičiančiomis rinkos ir klimato kaitos sąlygomis. Todėl jis pripažino, kad vertinimo komisijai kasmet tenka nelengva užduotis išrinkti geriausius ūkininkus.
Šiais metais „Metų ūkio“ konkurse dalyvavo aštuoni ūkininkai, jauniausiam dalyviui – 24-eri, vyriausiems – arti penkiasdešimties.
Vertinimo komisijos sprendimu, konkurso „Metų ūkis 2022“ nugalėtojais paskelbti pažangiai ūkininkaujantys augalininkystės ūkio savininkai Aušra ir Aurimas BABENSKAI iš Veiverių seniūnijos.
Antrąją vietą laimėjo Prienų seniūnijos ūkininkaitė Rasa RASIMAITĖ-IMHOF, kuri, pasekusi tėvų pėdomis, šiuo metu valdo 300 ha mišrų ūkį, jame vykdomi moksliniai tyrimai.
Trečios vietos laimėtojais pripažinti Audronė ir Gintas GALINIAI iš Šilavoto seniūnijos. Šeimos valdomame augalininkystės ūkyje dirbama per 200 ha žemės.
Šiemetinio konkurso nugalėtojus ir prizininkus pasveikino rajono meras Alvydas Vaicekauskas ir kiti konkurso organizatoriai. Jiems įteiktos Prienų rajono savivaldybės padėkos bei piniginiai prizai, Prienų ūkininkų sąjungos padėkos, rėmėjų dovanos.
Laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė Ramutė Šimukauskaitė konkurso nugalėtojams A. ir A.Babenskams įteikė ir tradicinį redakcijos prizą – tautodailininko Andriaus Lik medžio dirbinį „Paukštis“, prizinių vietų laimėtojams padovanojo po 2023 metų I pusmečio laikraščio prenumeratą.
Konkurse „Metų ūkis 2022“ taip pat dalyvavo augalininkystės ūkių savininkai Kristina ir Tautvydas ŽUKAUSKAI (Išlaužo seniūnija), Monika ir Aidas KAZLAUSKAI (Balbieriškio seniūnija) bei Dalia KIELIENĖ (Jiezno seniūnija), mišraus ūkio savininkas Tadas JURKONIS iš Stakliškių seniūnijos, uogininkyste besiverčiantys Austė ir Karolis  KLIUČINSKAI iš Pakuonio seniūnijos. Jiems skirtos padėkos, piniginiai prizai ir dovanos.

Svečiai pas ūkininkus atvyko ne tuščiomis
Žemdirbius su švente pasveikino Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, kiti į šventę atvykę svečiai. Ūkininkams, savo veikla palaikantiems krašto žemės ūkio gyvybingumą, aktyviai prisidedantiems prie pilietinių vertybių, bendruomeniškumo plėtros, padėkas ir dovanas teikė LR Seimo narys Andrius Palionis, Europos Parlamento nario Bronio Ropės biuro vadovė Lietuvoje Rūta Bičiuvienė, LR Seimo nario Andriaus Kupčinsko patarėjas Jovydas Juocevičius, Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacijos pirmininkas Virgilijus Urbanavičius, Lietuvos žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis, Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo narys Žilvinas Augustinavičius, Lietuvos žemės ūkio Konsultavimo tarnybos Prienų skyriaus vadovė Lina Simonaitienė, AB „Swedbankas“, Kredito unijos „Prienų taupa“, VĮ „Pieno tyrimai“, Biržų „Žemtiekimo“, „Baltic technika“, „Prienų“ krepšinio klubo, įmonių „Rovaltra“ ir „Saulės energija“ atstovai ir kt. svečiai.
Prienų rajono savivaldybė ūkininkams dovanojo nuotaikingą „Lietuvaičių“ koncertą, po kurio visi susibūrė pabendravimui prie gėrybėmis nukrautų stalų, jo vaišes palaimino kunigas Antanas Mickevičius.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *