Ko paklausi – to negausi…

Nuo kitų metų pradedamas įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas, kurio galutinis variantas pateiktas tvirtinti Europos Komisijai. Lapkričio 15 d. į Prienų rajono savivaldybę atvykę Žemės ūkio rūmų atstovai Agnė Ribašauskienė ir Modestas Rezgys gausiai susirinkusiems Prienų rajono ūkininkams pristatė ateinančio laikotarpio paramą, susietą su Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) reikalavimais, pakomentavo intervencines priemones (ekoschemas), aptarė kitus klausimus.
Pažymėta, jog iš viso per penkerius metus Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai yra numatyta beveik 4 mlrd. eurų ES paramos ir apie 276,5 mln. eurų nacionalinio biudžeto lėšų. Lėšos bus skirtos pagal du bendrosios žemės ūkio politikos ramsčius. I ramstis apima tiesioginę paramą, klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (ekoschemas), sektorines programas, o II ramstis skirtas investicinėms, bendradarbiavimo, aplinkos apsaugos, klimato tikslų siekiančioms ir kitoms kaimo plėtros priemonėms.
Naujuoju laikotarpiu ūkininkams teks laikytis devynių reikalavimų ir imtis veiksmų, skirtų klimato kaitai švelninti ir prisitaikyti prie jos, vandens išteklių būklės bei biologinės įvairovės apsaugai, dirvožemiui saugoti ir jo būklei gerinti. Tačiau žemdirbiai abejoja, ar spės pasirengti tam tikrų priemonių įgyvendinimui. Ypač aštriai jie kėlė klausimus dėl reikalavimo atkurti referencinius pievų dydžius. Žmonėms rūpėjo išgirsti, kam ir kokiais atvejais, per kokius terminus tektų prievolė atsėti suartas daugiametes pievas, ar jų įvardintose situacijose galiotų išimtys. Ūkininkai piktinosi, kodėl šis reikalavimas, peržengus leistiną pievų plotų sumažėjimo ribą, nustatytas žemės ūkio paskirties žemei, anot jų, ministerija gali pakoreguoti daugiamečių pievų referencinius dydžius nedeklaruotų pievų plotais, apleista ir krūmais apaugusia žeme, apsauginėmis juostomis šalia kelių ir geležinkelių, reikia tik apsiginti šią poziciją prieš Briuselio valdininkus.
Specialistų prašyta pakomentuoti ir erozijai jautrių teritorijų (šlaitų), apsauginių juostų tvarkymo ir priežiūros, tarpinių pasėlių auginimo, kraštovaizdžio elementų išsaugojimo, ekologinio ūkininkavimo ir kt. reikalavimus, domėtasi, kokias sankcijas užtraukia konkrečių GAAB standartų pažeidimai. Visgi daugeliu atvejų Žemės ūkio rūmų specialistai atsiprašė ūkininkų, kad negali jiems patarti, kaip elgtis konkrečiose situacijose, jie žymėjosi ūkininkų klausimus ir pastabas, vildamiesi jas perduoti Žemės ūkio ministerijai. Specialistų teigimu, daugiau aiškumo žemdirbiams atsiras, kai ministerija parengs ir visuomenei pristatys Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimo taisykles, kol kas jos dar nepaskelbtos. Ūkininkus jie kvietė aktyviai dalyvauti viešuose poįstatyminių teisės aktų projektų svarstymuose ir teikti savo pasiūlymus.
Tačiau, taupant visų laiką, ir patys ministerijos atstovai galėjo atvykti į Prienus, kur būtų tiesiogiai iš žemdirbių išgirdę tai, kas jiems rūpi, kokius sprendimus reikia priimti, kad ūkininkavimas netaptų nepakeliama našta.
Diskusijose dalyvavo ir Prienų rajono savivaldybės vicemerė Loreta Jakinevičienė, Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė, Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius, kurie pritarė iniciatyvai išdėstyti žemdirbių klausimus raštu ir oficialiai kreiptis į Žemės ūkio ministeriją dėl išaiškinimų, kurie turėtų atsispindėti ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimo taisyklėse.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *