Įspūdinga vakaronė Veiveriuose

Smagu šiuo niūriu laikmečiu atsipalaiduoti, pabendrauti, pajusti šalia esančių žmonių artumą, šilumą, pabūti kartu. Toks sujungiantis žmones vakaras vyko Veiveriuose, kurie garsėja visoje Lietuvoje žinoma čia veikusia Mokytojų seminarija, Skausmo kalneliu, vieninteliu Lietuvoje Rimorystės muziejumi, labai gražiai klebono Kęstučio Vosyliaus iniciatyva suremontuota bažnyčia, ir iš čia kilusiais garsiais žmonėmis. Taip pat ir žmonėmis, kurie šiandien čia gyvena, myli savo kraštą, garsina Veiverius savo dainomis, giesmėmis, šokiais, poezijos eilėmis.


Tokių gražių susiėjimų Veiveriuose netrūksta – tai atlaidai, popietės, įvairių švenčių minėjimai. O štai praėjusį savaitgalį miestelio kultūros namuose vėl vyko įspūdinga vakaronė – Vilytės Stelmokienės ketvirtosios poezijos knygelės „Dovanoju dalelę širdies“ pristatymas.
Smagu buvo pabūti gražiame renginyje, kurį pradėjo puiki, iškalbinga vakaro vedėja Daiva Venclovienė, pristatydama šios vakaronės „kaltininkę“ Vilytę Stelmokienę, neseniai vėl išleidusią poezijos knygą apie gimtuosius Veiverius, savo kraštą, tėvynę Lietuvą, jos gamtą, žmones.
Gražiai skaitomas Vilytės eiles keitė Veiverių šv. Liudviko bažnyčios choro, vadovaujamo Vilmos Pučkienės, kuriame jau daug metų gieda ir knygos autorė Vilytė, atliekamos giesmės – dainos. Malonu buvo klausyti ir moksleivės Samantos Pučkaitės atliekamų dainų.
…Vėl poezijos posmai, kuriuos keitė Veiverių seniūnijos seniūno pavaduotojos Audronės Lazdauskienės bei Veiverių PSPC direktorės Linos Kazlauskienės Vilytei skirti sveikinimo žodžiai ir gėlės.
O kokia šventė be širdį virpinančių Veiverių moterų ansamblio „Radasta“, vadovaujamo Aurelijos Bareišienės, atliekamų labai gražių dainų, pagal Vilytės parašytus poezijos posmus, kuriems muziką sukūrė šio ansamblio vadovė.
Vakaronės dalyvius džiugino ir nuotaiką kėlė trankia muzika į salę įsiveržęs šokių kolektyvas „Pasaga“ su vadove Jadvyga Beikauskiene, sušokęs ne vieną smagų šokį.
Nors daug metų gyvenu Alytuje, nostalgija šiam miesteliui nedingsta. Negaliu pamiršti Veiverių, kur baigta vidurinė mokykla, eita į bažnyčią, bendrauta su puikiais šio krašto žmonėmis.
Sužavėta šiuo čia vykusiu puikiu renginiu, negalėjau neįsiterpti žodžiais:
– Vilyte, mano sese, energijos, sėkmės, sveikatos, įkvėpimo noriu palinkėti.
Kurk ir toliau prasmingas ir gražias eiles. Apie prabėgantį gyvenimą, jaunystės grožį, apie nepakartojamas akimirkas žavias.
Gražių, nuoširdžių sveikinimo žodžių išsakė ir Veiverių Neįgaliųjų draugijos energingoji pirmininkė Vida Butkevičienė, poetas Jurgis Montvila, poetė, buvusi Vilytės mokytoja, Alvyra Sventickienė, Vilytės vaikai, artimieji, kasės draugės.
Nesinorėjo, kad baigtųsi ši graži šventinė vakaronė. Ir ji dar ilgai nesibaigė, nes Vilytė, padėkojusi šios vakaronės dalyviams, svečiams, kolektyvams, visus pakvietė prie vaišėmis padengto stalo arbatos ar kavos puodeliui.
Irena Petkevičienė

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.