Posėdyje – ir apie pasikeitimus Tarybos sudėtyje

Spalio 27 dieną Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimta 19 sprendimų. Daugumą jų – susiję su turto perdavimu ir perėmimu, posėdyje taip pat aptarti šilumos ūkio, socialinių reikalų, gatvių pavadinimų pakeitimo ir kiti klausimai.
Posėdžio pradžioje du Tarybos nariai pateikė pareiškimus apie prisijungimą prie kitų frakcijų. Tarybos narė Rima Zablackienė pareiškė prisijungianti prie Socialdemokratų frakcijos, o Vytas Bujanauskas tapo Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijos nariu. Ryšium su tuo keičiasi ir valdančiosios koalicijos sudėtis – dabar ją sudaro 15 Tarybos narių, opozicijoje lieka dirbti 10.
Kaip visuomet, didesnių diskusijų sulaukė biudžeto svarstymai. Diskusijos kilo dėl biudžeto pakeitimų papildymo, susijusio su papildomų lėšų skyrimu sporto programoms, kurioms Tarybos buvo prašoma per 100 000 eurų. Anot mero Alvydo Vaicekausko, papildomų lėšų sporto programai Tarybos prašoma, atsižvelgiant į dviejų klubų – KK „Prienai“ ir „Stakliškių sporto klubas“ prašymus, kurie motyvuojami tuo, jog dėl krizinės situacijos klubams yra sunku surinkti lėšas. Svarstant biudžeto pakeitimus, opozicijos narė Rita Keturakienė pastebėjo, jog komiteto posėdžio metu informacijos apie šį papildymą nebuvo, todėl ir priimti sprendimą posėdžio metu bus sudėtinga. Ji taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog būtų „smagu“, kad Taryboje svarstomais klausimais Tarybos nariai būtų informuojami ne posėdžio metu. Sprendimą palaikė 16 Tarybos narių, 4 susilaikė.
Posėdžio metu Tarybos nariai vienbalsiai pritarė siūlymui investuoti beveik 60 000 eurų į AB „Prienų šilumos tinklai“. Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjo Tomo Žvirblio teigimu, lėšos bus investuotos į katilinę, esančią Birštono g. 37, siekiant atsisakyti gamtinių dujų naudojimo, pakeičiant jas pigesnėmis suskystintomis dujomis. Anot T. Žvirblio, investicijos prisidės prie šilumos energijos atpiginimo, katilinės darbo efektyvumo padidinimo bei stabilaus šilumos energijos tiekimo pietvakarinei Prienų miesto daliai išlaikymo. „Atlikus renovaciją, bus pagerinti techniniai ir ekonominiai rodikliai, patikimiau tiekiama šiluma“, – posėdžio metu teigė T. Žvirblys. Tarybos nariui Egidijui Visockui paklausus, ar tikrai yra tikslinga vienas dujas keisti kitomis, o ne investuoti lėšas į, pavyzdžiui, biokuro katilą, AB „Prienų šilumos tinklai“ direktorius Paulius Minajevas teigė, jog yra prognozuojama, kad kitąmet gamtinių dujų deginimo sąnaudos bus du kartus didesnės nei suskystintų dujų. Anot direktoriaus, šiuo projektu prašoma beveik 60 000 eurų investicijų, o investicijoms į biokurą toje pačioje katilinėje reikėtų apie 300 000 eurų, tai šiuo metu įmonei tai yra „nepakeliami“ pinigai. Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas atkreipė dėmesį į tai, jog suskystintų naftos dujų katilas yra alternatyva, tad katilinė galės naudoti tą dujų rūšį, kuri bus pigesnė. Tarybos narės Ritos Keturakienės pastebėjimu, energetiniai klausimai šiuo metu yra labai aktualūs, o kokia bus situacija ateityje, taip pat niekas nežino. Kaip teigė opozicijos atstovė, lengviausia būtų nedaryti nieko, tačiau iš to nieko gero tikrai nebus, o atnaujinti katilinę reikia bet kokiu atveju.
Posėdžio metu taip pat patvirtintas Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas, kurį šiemet sudaro 26 Prienų rajone esantys statiniai. Anot T. Žvirblio, lyginant su praėjusiais metais, šiemet iš sąrašo išbraukti keli pastatai, tačiau jų vietoje atsirado ir keletas naujų objektų. Svarstant šį klausimą, Rima Zablackienė teiravosi, kiek apskritai yra paveikus toks sąrašas apleistų pastatų įveiklinimui ir sutvarkymui ar jų savininkų atradimui. Anot T. Žvirblio, sprendžiant problemą labai padeda tai, jog seniūnai ne tik apžiūri tokius pastatus, bet ir kalbasi su jų savininkais, jei tokie yra, tad pokyčiai vyksta. Kaip pavyzdį Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas pateikė buvusios gaisrinės pastatą, esantį Revuonos gatvėje, kuris buvo parduotas ir dabar vyksta tvarkymo darbai. Tiesa, T. Žvirblys pripažino, jog yra ir skaudulių, sąraše esančių ne vienerius metus, kurių savininkus tikriausiai tik teismas gali priversti susitvarkyti. Kaip pastebėjo Artūras Buitkus, į šį sąrašą įtrauktų objektų savininkai turi mokėti ir didesnius mokesčius, ir, jeigu žmogus tą turtą naudoja ir yra samoningas, jis yra suinteresuotas jį sutvarkyti, tad sąrašas tikrai yra paveikus.
Posėdyje Taryba taip pat pritarė Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų r. savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimams. Anot sprendimą pristačiusios Socialinės paramos skyriaus vedėjos Sandros Mekionienės, šiais pakeitimais yra patikslintos kai kurios nuostatos, susijusios su socialinių paslaugų poreikio nustatymu, socialinių paslaugų teikimu, nutraukimu bei sustabdymu. Taip pat numatyta nauja paslaugų rūšis – prevencinės socialinės paslaugos. Šios paslaugos bus teikiamos visiems asmenims, šeimoms nemokamai, nevertinant socialinių paslaugų poreikio. Numatyta, kad vaikui su negalia, kuris, sulaukęs pilnametystės, dėl negalios negali savimi pasirūpinti, esant poreikiui, būtų sudaryta galimybė pratęsti socialinę priežiūrą ar dienos socialinę globą, kurią gavo būdamas nepilnamečiu, be naujo prašymo ir socialinių paslaugų poreikio nustatymo dar iki 2 metų nuo pilnametystės. Taip pat patikslintos nuostatos dėl pasikeitusio asmens socialinių paslaugų poreikio tenkinimo tos pačios rūšies, bet alternatyviomis paslaugomis (pvz., stacionari socialinė globa gali būti keičiama į socialinę globą grupinio gyvenimo namuose). Patikslintos nuostatos dėl socialinių paslaugų sustabdymo ne ilgiau nei 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo yra sveikatos priežiūros įstaigoje, taip pat reglamentuojama socialinių paslaugų teikimo atnaujinimo nesibaigus sprendime dėl sustabdymo nurodytam socialinių paslaugų teikimo sustabdymo laikotarpiui tvarka.
Rimantė Jančauskaitė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *