Priėmė gyventojams aktualius sprendimus

Rugsėjo 29 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai priėmė keletą gyventojams svarbių sprendimų, susijusių su Prienų miesto gatvių infrastruktūros gerinimu, viešųjų pastatų renovacija, socialinių paslaugų plėtra – vieni duos vaisius ateityje, kitų naudą žmonės pajus greičiau.

Pritarė Pramonės gatvės remonto projektui
Viena gera žinia skirta vairuotojams, kurie į darbą, garažus, Sporto areną ar kitais reikalais dažnai važiuoja judria Pramonės gatve Prienuose. Ko gero, ne vienam yra tekę pakeiksnoti išmuštas duobes, lietaus apsemtus kelio ruožus. Tikėtina, kad neigiamos emocijos prie vairo greitai užsimirš, nes, pasak mero Alvydo Vaicekausko, dar šiemet Pramonės gatvė bus atnaujinta. Jo teigimu, už tai reikėtų padėkoti ne tik Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, paskelbusiai kvietimą teikti investicinius projektus, kuriems iš valstybės biudžeto gali būti skiriamas iki 100 procentų tinkamų finansuoti infrastruktūros įrengimo ir (ar) sutvarkymo ir (ar) investicinio žemės sklypo vystymo išlaidų, bet ir Savivaldybės administracijos skyrių specialistams, laiku atlikusiems paruošiamuosius darbus ir pateikusiems projektinius siūlymus. Prienų savivaldybės projektas „Pramonės g. atkarpos Prienų mieste remontas“ pateko tarp 17-kos laimingųjų, kurie gaus finansavimą. Dėl to tam tikrus rašytinius įsipareigojimus, pirmiausia susijusius su naujų darbo vietų steigimu, turėjo prisiimti ir šioje miesto dalyje įsikūrusios bei ketinančios čia plėstis verslo įmonės, nors, kylant energetinių išteklių kainoms, įsijungiant taupymo režimui, įgyvendinti pasižadėjimus gali tapti tikru iššūkiu. Visgi Tarybos nariai pasidžiaugė, kad tai pirmas toks Savivaldybės projektas, parengtas bendradarbiaujant su verslininkais, ir jam pritarė.
Ketinama atlikti Pramonės g. 0,933 km ilgio atkarpos (nuo Kauno g. iki UAB „Rūdupis“) remontą, išliejant gatvę 11 m pločio nauja asfaltbetonio danga, taip pat suremontuoti dvi autobusų sustojimo aikšteles. Tokiu būdu bus pagerintas susisiekimas su investiciniais sklypais, viename iš jų gamybines patalpas ketina statyti baldų gamintoja „Scapa Baltic“.
Tarybos nariams, susirūpinusiems, ar kartu su gatvės remonto darbais bus įrengtas šaligatvis pėstiesiems bei dviratininkams, pažadėta nužymėti atskirą gatvės juostą. Projekto „Pramonės g. atkarpos Prienų mieste remontas“ įgyvendinimui reikia per 452,4 tūkst. eurų.

Paskola lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimui
Savivaldybė nutarė nelaukti ir imtis iniciatyvos, kad būtų pagerintos ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) sąlygos dar vienoje Prienų miesto įstaigoje. Tarybos nariai balsavo už tai, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos vykdomam investicijų projektui „Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimas“ iš Šiaulių banko būtų imama per 566,4 tūkst. eurų ilgalaikė paskola. Tam neprieštaravo ir Savivaldybės kontrolierė, jos išvadoje teigiama, kad Savivaldybei paėmus ilgalaikę paskolą, jos skolos ir metinio grynojo skolinimosi limitai, nustatyti LR 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme, nebus viršyti. Rizika pateisinama ir Savivaldybės biudžeto požiūriu, posėdyje Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja J.Čerkauskienė patikino, kad šių metų biudžeto pajamos renkamos sėkmingai.
Savivaldybės administracija planuoja teikti paraišką Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai kompensacinei išmokai gauti dėl 50 proc. projekto vertės lėšų.

Prienuose atsiras socialinis „taksi“
Prienų socialinių paslaugų centras numatęs teikti socialinio transporto paslaugą tiems gyventojams, kurie dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
Taryba patvirtino socialinio transporto paslaugos kainas, nustatė kokios gyventojų grupės šia paslauga galės pasinaudoti, tai – senyvo amžiaus asmenys; mažas pajamas gaunantys asmenys (šeimos); socialinę riziką patiriančių šeimų vaikai ir jų šeimos nariai; neįgalieji, kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis, jų atstovai, lydintys neįgaliuosius transporto paslaugos teikimo metu (sutuoktinis, vaikai, tėvai, globėjai, rūpintojai, organizacijos/ savivaldybės darbuotojai ir kt.).
Esant poreikiui nuvykti pas gydytojus ar kitas viešąsias įstaigas, šia paslauga galės pasinaudoti ir kiti asmenys, tik ji kainuos brangiau. Pavyzdžiui, pavėžėjimas iki 5 km atstumu tikslinės grupės asmenims atsieis 2 eurus, iki 20 km – 8 eurus, o kitiems gavėjams – atitinkamai 5 ir 12 eurų. Atskira kaina – laukimo ir palydėjimo paslaugai, kurią teiks vairuotojas. 0,5 etato vairuotojo darbo užmokesčiui iki kalendorinių metų pabaigos papildomai reikės 2200 eurų, o transporto išlaikymui – 5 000 eurų.
Paslauga bus teikiama Socialinio paslaugų centro darbo dienomis ir valandomis. Kreiptis tel. 8 601 99 377. Kaip patikino centro direktorė Aurelija Urbonienė, ateityje bus sudaryta galimybė pervežti ir gulinčius ligonius.

Aktualus sprendimas gyventojams, šildantiems būstus
Tarybos nariai pavirtino Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos pakeitimus. Apskaičiuojant būsto šildymo išlaidas ir karšto vandens išlaidas, centralizuotai tiekiamos šilumos, karšto vandens, kitų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamų energijos ir kuro rūšių, kurių kainos reguliuojamos, taip pat geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti išlaidas, sąnaudos bus įvertinamos pagal šias kainas: kietojo kuro (malkų, medienos atliekos ir kt.) būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti kaina – 83,93 Eur/m3 (su PVM); medienos pjuvenų granulių kaina – 0,58 Eur/kg; pjuvenų medienos briketų kaina – 0,48 Eur/kg; durpių briketų kaina – 0,22 Eur/kg; akmens anglies kaina – 0,45 Eur/kg; suskystintų naftos dujų kaina – 1,52 Eur/kg; dyzelinio krosnių kuro kaina – 0,86 Eur/kg. Kai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kitoks kuras, jo vidutinė kaina prilyginama malkų kainai – 83,93 Eur (su PVM).
Patvirtinus kitų rūšių kuro (medienos pjuvenų granulių, pjuvenų medienos briketų, durpių briketų, akmens anglies, suskystintų naftos dujų ir kt.) kainą nepasiturintiems gyventojams ir toliau bus sudarytos palankesnės sąlygos gauti kompensaciją už tos rūšies kurą, kurį naudoja. Per 2021 m. šildymo sezoną dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą kreipėsi 962 šeimos.

Padidėjo paslaugų kaina ir pareigybių skaičius
Posėdyje patvirtinta nauja Prienų globos namų teikiamų paslaugų kaina nuo 2022 m. lapkričio 1 d.: suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 1150 Eur/mėn., suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui – 1050 Eur/mėn. Taip pat patvirtinti Globos namų išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansiniai normatyvai bei Globos namų didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 120 (iki šiol buvo 113 pareigybių, ir tai neatitiko Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko normatyvų nuostatų, galiojančių nuo 2022 m. liepos 1 d.).
Šiuo metu Globos namuose apgyvendinta 210 gyventojų (paslaugų gavėjų), dauguma jų asmenys su sunkia negalia.

Patalpos – asociacijai „Aitvaro vaikai“
Tarybos nariai sutiko, kad asociacijai „Aitvaro vaikai“ 10 metų valdyti ir naudoti panaudos teise būtų suteiktos Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos negyvenamosios patalpos, esančios J. Basanavičiaus g. 16, Prienų mieste. Jas anksčiau naudojo Visuomenės gerovės asociacija. Patalpose planuojama įsteigti Dienos centrą rajone gyvenantiems neįgaliems vaikams. „Aitvaro vaikai“ – nauja asociacija Prienuose, įsteigta šių metų kovą, todėl kai kurie Tarybos nariai pagrįstai išreiškė norą susipažinti su jos steigėjais, išgirsti apie ateities planus.

Įsteigta 2,9 etato karjeros specialistams
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai užsimojus sistemiškai vykdyti profesinį vaikų orientavimą, Taryboje priimtas atitinkamas sprendimas. Pritarta Prienų rajono savivaldybės dalyvavimui 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamame projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. Pagal šį projektą nuspręsta Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įsteigti 0,5 karjeros specialisto etato, o Prienų švietimo pagalbos tarnyboje, kurios specialistai proporcingai pagal mokinių skaičių aptarnaus likusias mokyklas, – 2,4 etato.
Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko, projekto lėšos bus skirtos darbuotojų atlyginimams, o Savivaldybė turės pasirūpinti darbo vietų įrengimu ir išlaikymu, transporto išlaidomis.

Nepritarė vieno euro dydžio mokesčiui už sporto užsiėmimus
Po diskusijų vieno balso persvara nepritarta Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimams, kuriuos pasiūlė sprendimo projektą parengęs Tarybos mažumos atstovas Audrius Narvydas. Politikas siūlė nustatyti metinį mokestį už teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre – 1 eurą.
Jo teigimu, iki minimumo sumažinus mokestį Prienų KKSC, daugiau šeimų vaikų galėtų lankyti sporto užsiėmimus, fizinis aktyvumas būtų skatinamas nuo mažens. Tai itin svarbu trumpėjant žmonių gyvenimo trukmei, prastėjant jų sveikatai. Šį pasiūlymą palaikė Arūnas Vaidogas, Vytautas Jonelis bei Rita Keturakienė. Egidijus Visockas pastebėjo, kad nors dabartinis mokestis – 5 eurai – ir nėra didelis, jis tampa reikšmingu šeimos biudžetui, jeigu užsiėmimus lanko keli vaikai. Jis kvietė sekti kaimyninės Birštono savivaldybės pavyzdžiu, kurioje vaikai sportuoja nemokamai.
Visgi valdančiajai daugumai priklausantys jaunesnės kartos politikai Deividas Dargužis ir Aleksas Banišauskas suabejojo simbolinio mokesčio nauda. D.Dargužis siūlė daugiau lėšų investuoti į varžybas. Mero A.Vaicekausko nuomone, socialiai remtinos šeimos gali pasinaudoti lengvatomis. Anot jo, ne mokesčio dydis skatina sportuoti, šis įprotis ugdomas šeimoje, mokykloje. Jis pavadino A.Narvydo siūlymą populistiniu ir kvietė jam nepritarti.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *