Metų mokytoja Rasa Alaburdienė mokykloje dirba jau ketvirtą dešimtmetį

Spalio 5 d. profesinės šventės proga Prienų rajono mokytojus sveikino ne tik mokiniai, bet ir mokyklų vadovai, Savivaldybės atstovai. Tradiciškai Tarptautinės mokytojų dienos proga Prienų krašto pedagogai rinkosi į Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusią šventę, kurioje kasmet pagerbiami labiausiai savo darbui atsidavę švietimo bendruomenės atstovai.

„Metų mokytojo“ konkurso laureatė Rasa Alaburdienė kartu su Prienų rajono savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku (dešinėje) ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėju Rimvydu Zailsku.

Linkėdamas nesustoti augti, tobulėti, mokytis, keistis ir keisti savo ugdymo procesą bei pasaulį, būti lyderiais, kurie visuomet žengia priekyje ir veda visus kitus paskui save, šventės pradžioje esamus ir buvusius mokytojus sveikino Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas.
Prienų rajono savivaldybės organizuojamas „Metų mokytojo“ konkursas jau 15-ąjį kartą suburia švietimo bendruomenę draugėn, o šiemet mokyklos ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba pateikė net 43 rekomendacijas apdovanoti profesionalius ir atsakingus mokytojus.
Iškilmių metu R. Zailskas už profesionalumą, projektinę veiklą, kolegiškumą bendradarbiaujant ir dalinantis savo patirtimi padėkojo 24 pedagogams: Jevgenijai Babikovai, Jurgitai Bakienei, Danguolei Bartkienei, Janinai Bartusevičienei, Renatai Bingelienei, Sonatai Bukevičienei, Vilmai Daunienei, Gražvydui Grigoniui, Pauliui Ivanauskui, Aušrai Jaskutėlienei, Editai Jucienei, Ingai Kėvalienei, Kristinai Kuzmickienei, Daivai Macijauskienei, Virginijai Maščinskienei, Neringai Matuizienei, Jurgitai Mučekienei, Aurelijai Prankienei, Laimai Raudonikienei, Kristinai Senavaitytei, Irenai Skulščienei, Tamarai Speteliūnienei, Vitai Tkačiovienei, Audronei Vaicekauskienei.
Kaip sakė renginio vedėja, visi kartu džiaugiamės šių mokytojų aktyvia ir atsakinga pedagogine veikla mokyklose ir rajone. Jų iniciatyva tikslingai įgyvendinamos naujos ugdymo praktikos, jų mokiniai aktyviai dalyvauja varžybose, olimpiadose ir konkursuose.
Prienų kraštui nusipelniusiems pedagogams padėkas įteikė ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Mero padėkos skiriamos mokytojams, atstovaujantiems Prienų kraštui ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, pedagogams, kurių mokiniai tampa respublikinių olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojais. Šie mokytojai atsakingai, profesionaliai ir kūrybiškai dirba savo darbą, veda įvairius seminarus, dalyvauja asociacijų ir savanorystės veiklose: Rasa Alaburdienė, Nijolė Aleškevičienė, Eglė Chodiuškinė, Danguolė Damijonaitytė, Danutė Kederienė, Rima Lyberienė, Vitas Rymantas Sidaravičius, Dalia Šklėriūtė, Lina Venclovaitė.
Padėkas ir piniginius prizus meras taip pat įteikė sėkmingai abiturientus valstybiniams brandos egzaminams parengusiems mokytojams, kurių ugdytinių egzaminų rezultatai įvertinti 100 balų. Šiemet šimtukininkus išaugino 4 Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojai: Vilija Gustaitytė, Aušra Menkevičienė, Nijolė Šervenikaitė bei Žydrūnas Tautvydas.
Nepamiršti ir mokyklos bendruomenes aktyviai veiklai telkiantys, atsakingai mokymo(si) procesą organizuojantys mokyklų vadovai bei jų pavaduotojai: Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Brudnienė ir direktorė Birutė Šuliauskienė, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinskio gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Krasauskienė, Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Audronė Ramoškienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė bei Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Irena Tarasevičienė.
Iškilmingos šventės akcentu tapo konkurso „Metų mokytojas“ apdovanojimų ceremonija. Šiemet „Metų mokytojo“ nominaciją pelnė jau ketvirtą dešimtį Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje dirbanti informacinių technologijų mokytoja ekspertė Rasa Alaburdienė.
R. Alaburdienė ne kartą yra apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus padėkomis.
Mokytoja Rasa pasižymi netradiciniu požiūriu į ugdymo procesą, daug dėmesio skiria mokinių informacinio mąstymo gebėjimų ugdymui, skatina mokinių savarankiškumą, savivaldų mokymąsi, inicijuoja informacinių technologijų plėtrą mokykloje, noriai dalijasi metodine patirtimi rajone, šalyje. Jos parengti mokiniai dalyvauja tarptautiniuose, rajoniniuose, respublikiniuose konkursuose ir laimi prizines vietas.
Pedagogė taip pat vadovauja darbo grupėms, kurios rengia mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo ilgalaikes programas, administruoja mokyklos interneto svetainę. R. Alaburdienė dalyvauja Prienų rajono mokyklų informatikos mokytojų metodinės grupės veikloje, nuo 2020 m. vadovauja šiai grupei, yra mokytojų praktinės veiklos vertintoja. Kartu su kolegomis dalyvauja Prienų rajono pedagogų metodinių darbų parodose. Jos iniciatyva jau antrą dešimtmetį Prienų rajono mokiniams organizuojamas kasmetinis informacinių technologijų konkursas.
Nuo 2021 m. mokytoja vadovauja Prienų rajono mokyklų metodinei tarybai. Ji yra Prienų rajono savivaldybės Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos narė, aktyviai įsitraukia į Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veiklą – yra šios organizacijos Tarybos pirmininko pavaduotoja. Nuo 2000 m. mokytoja dalyvauja Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos veikloje, daugiau kaip dešimt metų buvo šios organizacijos prezidente, o šiuo metu yra Valdybos narė. Nuo 2011 m. mokytoja yra LITNET tarybos, kurios darbo reglamentą ir sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, narė.
Siekdama pritraukti lėšas mokyklai ir sudaryti sąlygas mokytojams susipažinti su europinėmis švietimo praktikomis, mokytoja daug dėmesio skiria projektinei veiklai. 2021 m. Rasos Alaburdienės veikla buvo įvertinta Švietimo mainų paramos fondo padėka už drąsą ir ryžtą įgyvendinant programos „Erasmus+“ mobilumo projektus COVID-19 pandemijos metu.
Anot Metų mokytojos, Prienuose gera dirbti, būti ir kurti, tačiau, kaip sakė pati R. Alaburdienė, brangiausia, ką vienas žmogus gali duoti kitam – tai nuoširdus dėmesys, kurio už jokius pinigus nenusipirksi. Būtent tokio dėmesio iš aplinkinių, taikos ir ramybės profesinės dienos proga „Metų mokytojo“ konkurso nugalėtoja linkėjo savo kolegoms.
Apdovanojimų metu R. Alaburdienę Seimo nario Andriaus Palionio vardu taip pat sveikino jo padėjėja Valė Petkevičienė, jos darbo įvertinimu kartu su „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktore džiaugėsi ir gausus būrys kolegų.
Rimantė Jančauskaitė

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.