Linkėjo optimizmo ir tikėjimo pasirinktos profesijos svarba

Auksu ir variu spindinčio rudens spalvos, gražiausi gėlių žiedai, prasmingi linkėjimai, padėkos ir muzikinio trio pasirodymas spalio 5-ąją profesinės dienos proga skirti Birštono ugdymo įstaigų mokytojams, vedantiems jaunąją kartą pažinimo keliu. Padėkota mokytojams senjorams, pasveikinti jubiliatai, tylos minute pagerbti šviesaus atminimo kolegos. Kiekvienas tądien buvęs prie mikrofono turėjo progą padėkoti ir savo mokytojams – už įskiepytas žinias, suformuotą asmenybę ir gyvenimo pamokas. Pedagogams linkėta tikėti savo darbo prasme, būti savo mokiniams vedliais į žinių pasaulį, nestokoti optimizmo ir kiekvieną dieną mokytis, kad jaunoji karta turėtų į ką lygiuotis.

„Metų mokytojo“ apdovanojimas įteiktas Birštono meno mokyklos mokytojai metodininkei D.L.Jegelevičienei.

Prieš Mokytojo dieną tradiciškai teiktos pedagogų kandidatūros Metų mokytojo nominacijai gauti, kurias vertino Birštono savivaldybės administracijos direktorės įsakymu sudaryta komisija. Iškilmingo apdovanojimų vakaro Kurhauze metu Metų mokytoja paskelbta Birštono meno mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Dalia Laimutė Jegelevičienė, nuoširdžiai ir kūrybiškai dirbanti mokykloje jau 40 metų, daugelį jaunųjų muzikantų paruošusi respublikiniams ir tarptautiniams konkursams bei festivaliams, jų laimėjimais garsinanti Birštoną.
Metų mokytojo apdovanojimą jai įteikė merė Nijolė Dirginčienė, vicemeras Vytas Kederys ir Administracijos direktorės pavaduotojas Vincas Valentinas Revuckas. LR Seimo nario Andriaus Palionio vardu padėkos raštą ir dovanas nominantei skyrė politiko padėjėja Valė Petkevičienė, mokytojos sėkme pasidžiaugė naujoji Meno mokyklos direktorė ir kolegos.
D.L.Jegelevičienė, padėkojusi už įvertinimą, pasidžiaugė tuo, kad jai teko laimė dirbti būtent Birštono meno mokykloje, nes, jos teigimu, Birštonas yra išskirtinis miestas, kuris suteikė nemažai galimybių – ir tobulintis Menų akademijoje, ir vykti į konkursus Austrijoje, Vengrijoje.

Merė N.Dirginčienė ŠMSM padėkas įteikė pedagogėms K.Justinavičienei ir V.Adamonienei.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės padėkos įteiktos Birštono lopšelio – darželio direktorei Vitalijai Adamonienei – už ilgametį, iniciatyvų, kūrybišką vadybinį darbą ir pedagoginę veiklą, bei Birštono gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei Kristinai Justinavičienei – už aktyvų, inovatyvų ir rezultatyvų pedagoginį darbą.
Mokytojo dienos proga merė N.Dirginčienė padėkos raštais paskatino šiuos mokytojus: fortepijono vyresn. mokytoją Eglę Kiškienę, pradinių klasių mokytoją metodininkę Virginiją Urbanavičienę, vyresn. mokytoją Laimą Lankevičienę. Merė įteikė padėkas ir mokytojams senjorams bei jubiliatams: Aldronai Grinienei, Aurelijai Vyšniauskienei, Bronei Kamarauskienei, Marijai Jovitai Minkauskienei, Jonui Juozaičiui, Gražinai Marčiulaitienei, Vidai Žukauskienei.

Administracijos direktorės padėkomis apdovanotos mokytojos D.Dabrišienė, V.Martinaitienė, E.A.Janušaitienė – su Administracijos direktorės pavaduotoju V.V.Revucku.

Savivaldybės administracijos direktorės J.Tirvienės padėkos skirtos: dailės mokytojai metodininkei Eglei Ainai Janušaitienei, technologijų mokytojai metodininkei Vedai Martinaitienei, geografijos mokytojai metodininkei Daivai Dabrišienei. Jas įteikė Administracijos direktorės pavaduotojas Vincas Valentinas Revuckas.
Alytaus AVPK Birštono policijos komisariato vyresnioji tyrėja Milda Mardosienė Birštono PK viršininko A.Petkevičiaus vardu padėkojo technologijų mokytojui Algiui Guobiui už policijos pareigūno profesijos populiarinimą, taip pat įteikė gėles pedagogėms, su kuriomis sieja bendradarbiavimo ryšiai ir bendri projektai.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.