Gyvenimo taką apšviečia vidine šviesa…

„…ne dėl varnelės“

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų filialo renginiai visuomet būna pripildyti šviesos, džiugesio ir muzikos. Paradoksas, bet regėjimo negalią turintys žmonės nekaltina likimo dėl jiems tekusių iššūkių, gyvena taikoje su savimi ir aplinkiniais, yra žingeidumo, gebėjimo visavertiškai adaptuotis kasdienybėje, džiaugtis tuo, ką turi šiandien, pavyzdys.

Kartu su „Puriena“ dainą traukė ir Prienų rajono savivaldybės, ir LASS vadovai.

Rugsėjo 7 dieną svečiai, išklausę LASS Prienų filialo pirmininkės Irenos Karsokaitės pateiktą 2020-2021 m. veiklos ataskaitą, neslėpė nuostabos dėl to, kad draugijos narių gyvenime nėra monotonijos.

Pagerbtosios Reginos su Prienų filialo pirmininke I. Karsokaite.

Iš pirmininkės jie išgirdo apie tai, kokias mintis, idėjas subrandino ir pavertė gražiais darbais, kiek džiugesio iš to patyrė, kokius rūpesčius sprendė filialo Taryba ir aktyviausi nariai. Pasak I.Karsokaitės, per metus organizacijos veiklos aruode susikaupė nemažai prasmingų darbų: silpnaregiai buvo užimti švietėjiška, kultūrine, sportine, kitomis veiklomis, rengė savo rankdarbių parodas, būrėsi į knygų bičiulių klubą, dalyvavo saviveikloje, prisijungė prie įvairių akcijų ir edukacijų, noriai keliavo, mezgė ryšius ir bendradarbiavo su kitomis organizacijomis, renginiuose ugdė visuomenės supratimą ir pakantumą neįgaliesiems.
Šiuo metu LASS Prienų filiale yra 60 narių, tačiau iš 17-kos darbingo amžiaus žmonių dirba tik keturi, todėl, I.Karsokaitės teigimu, neturinčiuosius užimtumo siekiama įtraukti į įvairias veiklas, o vyresnio amžiaus nariams, kurie turi didelių specialiųjų poreikių bei gyvena kaimo vietovėse, teikiamos įvairios paslaugos, pritaikoma aplinka, jie aprūpinami negalią kompensuojančiomis techninėmis priemonėmis, nepasiturintiems skiriama minimali materialinė parama, taip pat ir maisto produktais. Nariai lankomi namuose, pagerbiami jubiliejų proga. Kadangi informacinė atskirtis – pati sunkiausia regėjimo neįgaliesiems, todėl pagal poreikius jiems skiriamos asistento paslaugos: suteikiama reikiama informacija, padedama užpildyti įvairius dokumentus, jie palydimi į viešąsias įstaigas.
Prienų filialo nariai vykdė Neįgaliųjų reikalų departamento finansuotą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. „Siekiant didinti regėjimo neįgaliųjų savarankiškumą, sprendžiant dėl negalios kylančias problemas, tenkinant bendravimo poreikį, teikėme dienos užimtumo paslaugas,“ – pasakojo pirmininkė I.Karsokaitė.
Į rankdarbių būrelį susibūrusios moterys lavino kūrybiškumą, įvairiomis technikomis pagamintus dirbinius eksponavo Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje, šventiniais laikotarpiais jais puošė Prienų rajono savivaldybės ir kitų įstaigų erdves, dalyvavo J. Marcinkevičiaus bibliotekoje organizuotoje edukacinėje programoje.
Dažnos filialo viešnios – Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės – nariams skaitė paskaitas, vykdė viktorinas, mokė mankštos pratimų, konsultavo sveikos gyvensenos klausimais, mokė pirmosios pagalbos pratimų nelaimės atveju. O policijos darbuotoja Edita Kubilienė pateikė naudingos informacijos saugaus eismo klausimais, patarė, kaip apsisaugoti nuo sukčių.
Prieš dvejus metus filialo nariai persikėlė į kitas – erdvesnes ir patogesnes – patalpas, kuriose vyksta susirinkimai, darbuojasi darbščiųjų rankų būrelio dalyvės, organizuojami šaškių būrelio užsiėmimai, protų mūšiai, renkasi knygos mylėtojai.
I.Karsokaitė ypač pasidžiaugė klubo „Gyvenimo spalvos“ veikla, jame CD ir Daisy grotuvų pagalba klausoma įgarsintų knygų, aptariamos perskaitytos knygos, žurnalai, diskutuojama. Langą į pasaulio naujienas žmonėms su regėjimo negalia atveria virtualioji aklųjų biblioteka ELVIS, iš kurios galima atsisiųsti norimų knygų. Nariai atranda vis naujų knygų Brailio raštu bei audio formatu. Gera filialo narių pagalbininkė – Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno padalinio darbuotoja Skaidra Grabauskienė – knygas pristato į namus, filiale periodiškai rengia skaitymus, aptarimus, viktorinas, ji aktyvi filiale rengiamų literatūrinių- muzikinių popiečių dalyvė.
Silpnaregiai noriai dalyvavo ir Veiverių krašto kūrėjos Vilytės Stelmokienės poezijos popietėje, ir filmo su garsiniu vaizdavimu „Vaikai iš Amerikos viešbučio“ peržiūroje, ir akcijoje „Mane veža“, kurioje priėmė prieniškių Gražinos, Antano ir Gintaro Bendinskų šeimos iššūkį pasivažinėti keturračiais po Suvalkiją. Mėgstantiems keliauti po Lietuvą, atrasti jos įdomybes ekskursijos nėra retas dalykas.
Spalio 15-ąją, minint Pasaulinę baltosios lazdelės dieną, filialo nariai apsilankė Prienų rajono savivaldybėje, pabendravo su jos vadovais, organizavo akciją „Už aplinką, matomą visiems“. Šiemet filialo aktyvas Laisvės aikštėje vykdė socialinę akciją „Matau kitaip“, kurios metu pakvietė prieniečius – jaunimą ir senjorus – užsukti į palapinę Laisvės aikštėje ir bent akimirką atsidurti neregių ir silpnaregių situacijoje: pavaikščioti su „baltąja lazdele“, apžiūrėti ir išbandyti techninės pagalbos priemones, kuriomis regėjimo neįgalieji naudojasi kiekvieną dieną.
Irena Karsokaitė padėkojo VšĮ Pietvakarių centro direktorei Jolantai Kručkauskaitei už organizacijos veiklos palaikymą, dėmesį, paramą. Pirmininkės padėkos žodžiai buvo skirti Prienų rajono savivaldybės vadovams už dėmesį ir skirtas projektines lėšas ansamblio „Puriena“ koncertinėms kelionėms bei rankdarbių būrelio „Ratelis“ veiklai, taip pat – Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui – už galimybę naudotis Centro patalpomis, jose repetuoti, rengti susitikimus.
15-ka Filialo narių ir juos lydinčių asmenų galėjo pailsėti prie jūros, jų poilsį parėmė LASS poilsio rėmimo programa. Su Prienų filialo nariais iš Vilniaus atvykę susipažinti naujieji LASS vadovai – sąjungos pirmininkas Paulius Kalvelis ir jo pavaduotojas Vilmantas Balčikonis – patikino, kad ir kitais metais sąjunga savo nariams skirs finansinį palaikymą, lėšų kokybiškam poilsiui, bus stiprinami ryšiai su nariais regionuose. P.Kalvelis tikisi, kad ruošiama Negalios reforma atitiks žmonių su regėjimo negalia poreikius ir lūkesčius, priartins jiems skirtas paslaugas. Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pasidžiaugė aktyviais Prienų filialo nariais ir jo vadove I.Karsokaite, kurie matomi Prienų krašte ir iš kitų nevyriausybinių organizacijų išsiskiria įdomiomis veiklomis. Administracijos direktorės pavaduotojas Algis Marcinkevičius pakvietė ir daugiau aklųjų bei silpnaregių prisijungti prie filialo veiklos, tapti kolektyvo dalimi. Pats politikas ne vienerius metus dalyvauja Prienų filialo vokalinio ansamblio „Puriena“ viešuose pasirodymuose. Ir šio susirinkimo koncertinėje programoje buvo galima išgirsti tarpusavyje gražiai derantį A.Marcinkevičiaus ir ansamblio ilgametės vadovės Onutės Matusevičiūtės duetą.
Onutė – išskirtinė asmenybė, turinti puikų balsą, organizacinių gebėjimų ir gerą iškalbą, kurios dėka paskutinei koncerto dainai nuo kėdžių ji pakėlė visus, net ir rajono vadovus bei svečius.
O.Matusevičiūtė meno mėgėjų kolektyvui vadovauja 14 metų, dėl repeticijų triskart per savaitę atvyksta į Prienus, ir akivaizdu, kad tai daryti jai nesunku.
Vadovės optimizmas ir meilė gyvenimui buria dainos mylėtojus ir suteikia džiugių emocijų koncertų žiūrovams. Dėl įvairaus repertuaro (kai kurioms dainoms muziką yra parašiusi ir pati vadovė), nuoširdaus atlikimo ansamblis „Puriena“ yra nuolat kviečiamas į įvairius konkursus, koncertus, festivalius, šventes, koncertuoja globos namuose, visad laukiamas tradiciniame bažnytinių chorų susitikime „Giesmių pynė Marijai“ Žagariuose.
Daina gydo, išlaisvina emocijas, tai – būdas bendrauti ir skleisti gerumą kitiems. Prienų filialo narės, saviveiklininkės nuoširdžiai padėkojo draugijos sielai I.Karsokaitei, atradusiai stebuklingą receptą, kaip reikia telkti žmones, kad jiems reikėtų vienas kito draugijos. LAB Kauno padalinio vyr. bibliotekininkė Skaidra Grabauskienė pasididžiavo išskirtine bendryste, nuoširdžiu bendravimu su Prienų filialu. Jame vieni kitais rūpinasi: kartu liūdi dėl netekčių, kartu švenčia sukaktis. Ir renginio dieną gėlių žiedais buvo pasveikintos vardadienius mininčios trys Reginos, viena jų – Regina Juronienė – pagerbta ir gimtadienio proga.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Tai, kas išaugina.... Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.