Pirmasis posėdis po atostogų – su diskusijomis dėl didėjančių vandens kainų

Į rugpjūčio 25 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę buvo įtraukti 29 sprendimų projektai – tiek per vasarą susikaupė svarstytinų klausimų.


Taryba patvirtino klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių, taip pat priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius Prienų rajono savivaldybės mokyklose, pritarė ikimokyklinio ugdymo programoms. Šiais mokslo metais rajono bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose bus ugdoma maždaug 220 priešmokyklinio amžiaus vaikų.
Keliose ugdymo įstaigose patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius.
Prienų lopšeliuose-darželiuose „Gintarėlis“ ir „Saulutė“ padidinta po 0,32 etatinės pareigybės. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko teigimu, nuo rugsėjo 1 d. pasikeitus valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatoms, pedagogams, dirbantiems su ikimokyklinukais ir priešmokyklinukais, mažėja kontaktinių valandų ir didėja nekontaktinių valandų (dokumentų tvarkymui, pasiruošimui darbui) skaičius, todėl reikia daugiau darbuotojų, kurie užimtų vaikus.
Kadangi daugėja mokinių, kuriems reikia pagalbos, nuo šio rudens Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje didžiausias leistinas pareigybių skaičius padidintas dviem mokytojo padėjėjo etatinėmis pareigybėmis, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai skirta – 0,5 psichologo etato, 0,25 socialinio pedagogo etato ir 0,7 mokytojo padėjėjo etato.
Tarybos nariai pritarė parengtam investicijų projektui „Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimas“, atsižvelgdami į AB Šiaulių banko ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros kvietimą teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal Savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Savivaldybė įsipareigojo pastato atnaujinimui skirti per 1 mln. eurų iš Savivaldybės biudžeto, paskolos ar kitų gautų lėšų, o užbaigus projektą bus teikiama paraiška Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl kompensacinės išmokos gavimo.
Taryba apsvarstė keletą klausimų, susijusių su biudžeto patikslinimu ir Savivaldybės administracijai priklausančio turto perdavimo, nuomos klausimais, vėl buvo sugrįžta prie Pociūnų aerodromo turto perdavimo klausimų. Vienu sprendimu Prienų bendruomenei perduotos valdyti ir naudoti panaudos teise negyvenamosios patalpos (per 130 kv. m ploto) ir dalis bendrųjų patalpų, esančių Dariaus ir Girėno g. 4, Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centre. Į šias patalpas persikels Prienų bendruomenės vaikų dienos užimtumo centras. Dabartinė jų buveinė, esanti „Žiburio“ bendrabutyje, Statybininkų g. 4, bus remontuojama ir, pasak mero Alvydo Vaicekausko, ateityje galės būti pritaikyta socialiniams ar savivaldybės būstams. Šiuo metu dalyje patalpų gyvena ukrainiečių šeimos.
Taryba patvirtino UAB „Prienų vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio): 1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 3,61 Eur/m3 (geriamojo vandens tiekimo – 1,49 Eur/m3; nuotekų tvarkymo – 2,12 Eur/m3); 2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 3,54 Eur/m3 ( geriamojo vandens tiekimo – 1,46 Eur/m3; nuotekų tvarkymo – 2,08 Eur/m3); 3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 3,58 Eur/m3 ( geriamojo vandens tiekimo – 1,51 Eur/m3; nuotekų tvarkymo – 2,07 Eur/m3); 4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių namų bendrijų įvade – 3,53 Eur/m3 (geriamojo vandens tiekimo – 1,46 Eur/m3; nuotekų tvarkymo – 2,07 Eur/m3), 5. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą – 8,38 Eur/m3.
Svarstymo metu politikų nuomonės išsiskyrė, perskaičiuotoms kainoms pritarė vienuolika Tarybos narių, trys politikai balsavo prieš, o keturi susilaikė.
UAB „Prienų vandenys“ direktorius Rimantas Ignatavičius sakė, kad kainos vartotojams padidės 9 proc., pagal jas įmonė šovė į „viršų“ ir atsidūrė tarp šešių šalies vandentvarkos įmonių, taikančių didžiausius įkainius. Tikėtina, kad naujos kainos įsigalios jau nuo šių metų spalio 1 d.
Prieš balsavimą politikai išreiškė susirūpinimą dėl kylančių kainų. Dovilės Ručytės manymu, kainų didinimas žiemos sezono metu skaudžiai palies vandens vartotojus. Jai pritarė Rima Zablackienė, paskaičiavusi, kad vienam šeimos ūkiui, per mėnesį naudojančiam 5 – 6 m3 vandens, per metus piniginė patuštėtų 30-čia eurų.
R.Ignatavičiaus teigimu, UAB „Prienų vandenys“ per pastaruosius dvejus metus darė viską, kad įmonės veiklos kaštai nedidėtų, tam pasitarnavo ir įmonės investicijos į tinklų atnaujinimą ir plėtrą, naujų vartotojų prijungimas prie centralizuotų tinklų, taip pat ir reidai, kurių metu su aplinkosaugininkais buvo nustatyti asmenys, nelegaliai išleidžiantys nuotekas į aplinką. Jis taip pat pristatė naujus projektus, kurių metu bus plečiami vandentiekio ir nuotekų tinklai, juos įgyvendinus, daugiau gyventojų deklaruos vandens suvartojimą pagal skaitiklių parodymus.
Vytas Bujanauskas kvietė kolegas šiam sprendimo projektui principingai nepritarti, nes kainas vienašališkai tvirtina Komisija, o Tarybos narių pritarimo prašoma tik formaliai. Su tokiomis sąlygomis, kuomet Tarybos nariai neturi kito pasirinkimo, kaip pritarti patvirtintai kainai, nesutiko ir R.Zablackienė.
Tuo tarpu meras Alvydas Vaicekauskas ragino Tarybos narius nesikratyti atsakomybės, domėtis įmonės reikalais, su mažomis kainomis nepasmerkti jos veiklos, juolab kad Lietuvoje siekiama vandentvarkos įmones centralizuoti. Tokiu atveju, sakė jis, prijungtų mažų įmonių vartotojai gali iš viso likti be jiems reikalingų paslaugų. Anot mero, geriau didesnės kainos, bet užtikrintas paslaugų teikimas.
Tarybos narių pasisakymus jis „nurašė“ artėjantiems savivaldos rinkimams ir vylėsi, kad Prienuose, daugėjant daugiabučių namų, atsiras ir daugiau UAB „Prienų vandenys“ vartotojų.
Tarybos pritarimu papildytas Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašas. Dėl ligoninės darbuotojų ir pacientų patogumo nustatyta nauja prekybos vieta VšĮ „Prienų ligoninės“ teritorijoje.
Po Tarybos sprendimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre didžiausias leistinas pareigybių skaičius padidėjo dviem pareigybėmis (iki 71,1). Centre numatoma įsteigti dvi naujas individualios priežiūros darbuotojų pareigybes pagalbai šeimoms, turinčioms vaikų iki 12 mėnesių arba vaikų su negalia iki 36 mėnesių (Prienų rajone tokių vaikų šiuo metu yra 16).
Taryba patvirtino Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašą, kuris sudarytas vadovaujantis seniūnijų seniūnų pateiktais apleistų žemės sklypų, esančių seniūnijose, sąrašais. Į sąrašą įtraukti 124 nenaudojami, apleisti žemės sklypai, jų savininkams bus taikomas padidintas 4 proc. žemės mokesčio tarifas.
Parengė Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *