Prienų globos namuose teikiama laikino atokvėpio paslauga

Prienų globos namuose teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Nuo 2021 metų rudens Globos namuose teikiama ir laikino atokvėpio paslauga, organizuojat trumpalaikę socialinę globą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (2021 08 23 įsak. Nr. A1-621) laikino atokvėpio paslauga buvo išskirta kaip atskira socialinės paslaugos rūšis.
Globos namuose, esant asmens pageidavimui, teikiamos ir papildomos paslaugos, tokios kaip: patalpų nuoma, papildomos maitinimo, transporto paslaugos, kurių kainas tvirtina Prienų rajono savivaldybės taryba.
Kas gali pasinaudoti laikino atokvėpio paslauga Prienų Globos namuose?
Paslaugos gavėjai – suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
Dėl paslaugos gavimo gali kreiptis artimieji, kurie gyvena kartu ir globoja asmenį su negalia, gyvenantį Prienų rajono savivaldybėje.
Kokia yra laikino atokvėpio paslaugos paskirtis?
Teikiant šią paslaugą, siekiama sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose prižiūri ar slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą ar slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose prižiūrimo kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ar slaugos.
Laikino atokvėpio paslauga Globos namuose organizuojama teikiant šias socialines paslaugas:
. Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
. Apgyvendinimas, maitinimas, sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos;
. Asmens higienos paslaugų organizavimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
. Laisvalaikio organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Paslaugos gavėjams bei jų artimiesiems sudaromos sąlygos apsilankyti Globos namuose prieš pasinaudojant laikino atokvėpio paslauga, susipažinti su aplinka, paslaugomis, vykdomomis veiklomis.
Kokia yra paslaugos trukmė, kaina? Kaip pateikti prašymą?
Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikiama nuo 12 iki 24 valandų per parą. Nepertraukiama paslaugos teikimo trukmė – iki 14 parų per metus. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo trukmė – iki 336 valandų per metus.
Prienų globos namuose teikiant laikino atokvėpio paslaugą taikomos trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainos.
Prašymą paslaugai gauti galite pateikti gyvenamosios vietos seniūnijoje arba Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje.
Maloniai kviečiame pasinaudoti Prienų globos namų siūlomomis paslaugomis bei galimybe pailsėti nuo nuolatinės namuose prižiūrimo asmens slaugos. Patikėkite šį rūpestį mums. Mūsų namai laukia Jūsų!
Parengė Angelė Baliūnienė, Prienų globos namų socialinė darbuotoja, atsakinga už laikino atokvėpio paslaugos organizavimą

Rubrikoje Teisė žinoti. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.