Valstybės dieną apdovanoti Prienų kraštui nusipelnę žmonės ir įmonės

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės diena – puiki proga atsigręžti į Prienų kraštui nusipelniusius žmones, iškilmingoje aplinkoje jiems padėkoti už gyvenimo nuopelnus, realizuotas prasmingas iniciatyvas, visuomenei naudingas idėjas, profesinėje srityje pasiektus rezultatus, įdiegtas naujoves. Liepos 6 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusio iškilmingo renginio metu dėkodamas geriausiems, aktyviausiems, kūrybiškiausiems žmonėms, meras Alvydas Vaicekauskas palinkėjo visiems toliau kurti bei gražinti Prienų kraštą po taikiu dangumi.

Bendra „Dėkingumo“ nominantų ir garbių kraštiečių, kurie skelbė nominacijas, fotografija.

Pagerbti „Dėkingumo“ nominacijų laureatai
Po Valstybės dienai skirtų akcentų pirmiausia buvo pagerbti Prienų rajono savivaldybės „Dėkingumo“ nominacijų laureatai. Nominantų pavardes paskelbė garbūs mūsų kraštiečiai, kurie kartu su meru Alvydu Vaicekausku įteikė specialius apdovanojimus ir pažymėjimus Pijui Dilinikaičiui, kun. Viliui Sikorskui, Janinai Paplauskaitei-Leonavičienei, Algimantui Jonui Sinkevičiui, Kostui Aleksandravičiui. Vilma ir Martynas Breikštai renginyje nedalyvavo, todėl nominacija jiems bus  įteikta vėliau. Tęsiant susiklosčiusią tradiciją, nominantai pasirašė apdovanojimų „Dėkingumas“ knygoje.
Nominacija „Metų poelgis“ skirta Vilniaus universiteto slaugos studijų programos bei Vilniaus paslaugų verslo ir profesinio mokymo centro paramediko specialybės studentui, buvusiam „Žiburio“ gimnazijos mokiniui Pijui Dilinikaičiui. Jis tikslingai pasirinko nelengvą paramediko specialybę, nesibaimindamas atsakingo ir dinamiško darbo „priešakinėse gretose“. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje jis pradėjo savanoriauti būdamas vos 14-kos metų, savo galimybes pasitikrino ir Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Greitosios medicinos pagalbos skyriuje bei Alytaus r. savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotyje.
Pijus naudojasi mobiliąja programėle ,,AED ALERT“, kuri susieta su greitosios medicinos pagalbos dispečerinėmis. Tik, gavus pranešimą, būsimasis medikas yra pasiruošęs suteikti pirmąją pagalbą šalia arba netoliese esančiam žmogui, kurį ištinka staigi mirtis ar prasideda kraujavimas.
Per 2021 metus Pijus Dilinikaitis gavo 28 pagalbos prašymo signalus. Įsimintiniausi, kuomet teko gelbėti žmonių gyvybes ir teikti pirmąją pagalbą, buvo du atvejai. Vieno įvykio metu vaikinas pirmas atskubėjo pas Prienuose, kilometro spinduliu buvusį, peiliu sužeistą žmogų. Vos po mėnesio jam teko gaivinti staigios mirties ištiktą prienietį, kuris, atlikus teisingus veiksmus, vėl sugrįžo į gyvenimą.
Nominacijos „Metų šviesuolis“ nusipelnė teol. m.dr. Vilius Sikorskas, Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas, bažnytinės muzikos magistras, Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius, kuris per keletą metų, prisidedant parapijos bendruomenei, Išlaužo bažnyčią ir miestelį pavertė dvasinės ir kultūrinės traukos centru, nemažai rūpinasi maldos namų ir jų aplinkos atnaujinimu bei gražinimu.
Dvasininkas pritraukė rėmėjų bažnyčios vidaus remontui ir aplinkos sutvarkymui, jis Išlaužo parapijos bendruomenę buria prasmingiems darbams ir naujų idėjų įgyvendinimui. Kunigo dėka bažnyčia prisipildė tikinčiųjų, kurie atvyksta ir iš kitų miestų. Pandemijos metu šv. Mišios pradėtos transliuoti YouTube kanale, atgimė bažnyčios choras, po pamaldų kviečiami koncertuoti profesionalūs atlikėjai. Kun. V.Sikorskas įsitraukia į Išlaužo pagrindinės mokyklos, laisvalaikio salės, bendruomenės ir seniūnijos renginius, jam inicijuojant parengtas ir laimėtas projektas Išlaužo bažnyčios parko atnaujinimui (gauta 92404 Eur dydžio parama).
Nominacija „Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą“ apdovanotas VšĮ ,,Gintkosta“ direktorius Kostas Aleksandravičius, kuris dar 2013 metais Prienų rajone, Balbieriškio seniūnijos Putrišių kaime, apleistame Žagarių mokyklos pastate, įkūrė 80-ties vietų globos namus ,,Smiltelė“. Juose vienišiems senoliams, neįgaliesiems teikiamos ilgalaikės globos, socialinės, sveikatos priežiūros, slaugos ir higienos, maitinimo, buities, užimtumo, laisvalaikio ir pramogų organizavimo, dvasinių bei kultūrinių poreikių tenkinimo paslaugos. Globos namų kolektyve – 32 darbuotojai, nemažai darbo vietų sukurta kaimo gyventojams.
Pasak įstaigos direktoriaus K.Aleksandravičiaus, mintis prieš vienuolika metų atidaryti senelių globos namus kilo pamačius, kiek daug kaimuose likę vienišų seno-lių, kuriais nėra kam pasirūpinti, o, net ir esant artimųjų, ne visi sugeba, turi pasiryžimo ir žinių, kaip slaugyti neįgalius ar sergančius savo artimuosius. Todėl globos įstaiga teikia pagalbą tokioms šeimoms.
Putrišiai yra K.Aleksandravičiaus močiutės ir tėčio gimtinė, kur jis pats praleido ne vieną vasarą. Todėl jo įsitikinimu, buvusi mokykla prie nuostabaus grožio Peršėkės upelio yra tinkama vieta senelių namų įkūrimui. Nors sunkumų sulaukta nemažai, vienas iš jų – pandemijos ribojimai, vadovas planuoja įstaigos plėtrą, ketina įsteigti daugiau darbo vietų bei priimti daugiau socialiai pažeidžiamų žmonių.
Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą“ įteikta prienietei Janinai Paplauskaitei-Leonavičienei, kuri gerai žinoma kaip fotografė, sklandytoja, Sąjungos sklandymo čempionatų nugalėtoja ir prizininkė, absoliuti Lietuvos sklandymo čempionė ir rekordininkė, ilgus metus dirbusi sklandytuvų konstruktore Prienų sportinės aviacijos gamykloje.
Janina buvo pirmoji Lietuvos sklandytoja moteris, apskridusi „karališkąjį“ 500 km trikampį; ilgiausias rekordinis skrydis sklandytuvu – 628 km.
Pastaraisiais metais J. Paplauskaitė-Leonavičienė daug laiko skiria Prienų krašto istorijos tyrimams, suskaitmenino ir internetinėje erdvėje paskelbė Prienų senųjų kapinių palaidojimus, domisi rajono dvarų istorija, surinktą medžiagą apie iš Prienų krašto kilusius žinomus žmones bei jų palikuonis skelbia spaudoje, Facebook paskyroje (Publikacijos apie Prienų krašto aviatorius, krašto verslininko Goldbergo palikuonis, Prienų bravoro savininko B. Šakovo gyvenimą ir veiklą Prienų krašte, tarpukario Prienų restorano valdytojų Milsteinų šeimos likimą ir kt.).
Mauručių kaimo gyventojas, šviesuolis Algimantas Jonas Sinkevičius apdovanotas nominacija „Už gyvenimo pasiekimus“. Būdamas kolūkio pirmininku jis nemažai nuveikė gražindamas savo kraštą, kurdamas patogią infrastruktūrą ir paslaugas gyventojams, išsaugodamas ateities kartoms senojo kaimo reliktus. Krašto istorijos paminklų išsaugojimas, etnografija jam rūpi iki šiol.
Dar 1964 m. Algimanto Jono Sinkevičiaus iniciatyva pastatyti Kultūros namai, įkurtas Liaudies buities muziejus Kuprių kaime (vėliau jis buvo perkeltas į Skriaudžius), iškilo vaikų darželis ir kiti pastatai Skriaudžiuose, iškasti tvenkiniai gyventojų rekreacijai ir poilsiui, asfaltuoti keliai, apšviestos gatvės sutvarkyti ir modernizuoti Lizdeikių ir Skriaudžių mokyklų pastatai.
1988 metais jo iniciatyva suremontuota Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia. 1989 metais su krašto patriotu Vincu Liorenta ir grupe kitų entuziastų Skriaudžiuose Algimantas Jonas Sinkevičius organizavo ir vykdė paminklo Lietuvos Nepriklausomybei atstatymą, organizavo koplytstulpio Lietuvos tremtiniams Mauručių geležinkelio stotyje pastatymą.
1991 metais sausio 13 dieną siuntė kolūkio transportą prie Juragių televizijos bokšto, kad padėtų ten susirinkusiems žmonėms šį svarbų Lietuvai strateginį objektą apsaugoti nuo sovietinių okupantų užgrobimo. Jis pats su šeimos nariais taip pat budėjo prie bokšto. A.J.Sinkevičius – gyvas pavyzdys, kad savo krašto patriotu galima būti nepaisant užimamų pareigų ir sovietų valdžiai lojalių pakalikų grasinimų susidoroti.
Paskelbti ir nominacijos „Už savanorystę“ laimėtojai – tai Antaveršio kaimo (Stakliškių seniūnija) gyventojai Vilma ir Martynas Breikštai. Kūrybinga, jauna šeima telkia vietos bendruomenę savanoriškai veiklai ir tame mato didžiulę prasmę. Vilma dirba Stakliškių gimnazijoje, o Martynas – pripažintas kalvis, senojo kalvystės amato puoselėtojas, surengęs savo darbų parodų. Jie noriai dalinasi žiniomis su keliaujančiais turistais, organizuoja žygius, savanoriškai prisideda organizuojant jaunimo bei šeimų stovyklas, prižiūri ir tvarko svarbius objektus, rengia jų tvarkymo ir paženklinimo talkas. Savanoriškai dirba su jaunimu, supažindina moksleivius su kalvystės amatu, vilnos vėlimu, duonelės kepimu ir kt.

Rubrikoje Mūsų kraštas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *