Smagu susitikti bendraminčius

Gražią birželio šešioliktosios popietę Birštono Carito bendruomenės namuose rinkosi Lietuvai pagražinti draugijos (toliau – LPD) Birštono skyriaus esami ir būsimi nariai. Smagu matyti bendraminčių žvilgsnius, šypsenas, juolab kad, prasidėjus COVID-19 infekcijai, darbas vyko nedidelėmis grupelėmis ar nuotoliniu būdu. Pirmiausia pasidžiaugta tuo, kad mūsų gretas papildė jaunas ir aktyvus birštonietis Helmanas Lik.
LPD Birštono skyriaus pirmininkui Tadui Zubavičiui pasiūlius, susirinkimą pradėjome giedodami „Lietuva brangi“, giesmę sodriu balsu vedė J. A. Vilkas.
Draugijos pirmininkui skaitant skaidrėmis iliustruotą ataskaitą už 2019-2021 metus, prisiminėme 2019 m. pavasarinę talką Šilėnų miške, paminklo Vaižgantui atidengimo iškilmes, Ąžuolų alėjos (100 ąžuoliukų) prie tvenkinių sodinimo talką, 2020 m. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 30-mečio minėjimui skirtų trijų ąžuoliukų sodinimą, pažintinę ekskursiją į Telšius, aplankant ir Medvėgalio kalną, bei kitus smagiai nuveiktus darbus. 2021 m. Justino Antano Vilko iniciatyva prie trečiojo tvenkinuko pastatytas stendas su gelbėjimo ratu ir virve, dalyvauta Lietuvai pagražinti draugijos šimtmečio minėjime Kaune prie Vaižganto paminklo ir Šv. Jurgio bažnyčioje, atlikti kiti darbai. T. Zubavičius akcentavo, kad dėl COVID-19 situacijos 2020-2021 m. draugijos nariai rinkosi tik nedidelėse grupėse.
Patvirtinę T. Zubavičiaus pateiktą ataskaitą, pritarę L. Raugevičienės Revizijos komisijos išvadoms, rinkome naują LPD Birštono skyriaus pirmininkę, kurios kandidatūrą pasiūlė T. Zubavičius.
Vienbalsiai pritarėme pasiūlytai kandidatūrai, išrinkome ir pasveikinome Audronę Daubarienę, valdybos nariais pasiūlyti ir vienbalsiai išrinkti T. Zubavičius, H. Lik, J. Raiskas, J. Aleksandravičius, O. Velykienė. T. Zubavičius pasiūlė Justiną Antaną Vilką išrinkti LPD Birštono skyriaus Garbės pirmininku. Vienbalsiai pritarta Birštono skyriaus valdybos narių kandidatūroms ir T. Zubavičiaus pasiūlymui suteikti buvusiam LPD Birštono skyriaus pirmininkui, aktyviam nariui J. A. Vilkui Garbės pirmininko statusą.
Revizijos komisijos nariais pasiūlyti ir vienbalsiai išrinkti: L. Raugevičienė, Virginijus Kazlauskas, Nerijus Asipavičius, metraštininke – T. Murauskaitė, kasininke – N. Raiskienė. LPD Atminimo medaliais pagerbti aktyvūs skyriaus nariai O. Velykienė ir V. Kazlauskas.
T. Zubavičius Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio proga išleistomis knygomis „Tautos kuriama Lietuva“ apdovanojo A. Daubarienę, J. A. Vilką, už kelionių dvasią – L. Raugevičienę, už susirinkimų idėjas – J. Aleksandravičių, už metraštį – T. Murauskaitę, už talkas – J. Giknienę, N. Raiskienę. Po knygą padovanojo Birštono viešajai bibliotekai ir Birštono muziejui.
L. Raugevičienė dėkojo pirmininkui T. Zubavičiui už 3 metų kantrų darbą, organizuojant Baltų vienybės dienas ant piliakalnių, už darbingas talkas, turiningas pažintines keliones ir kt. T. Murauskaitė kvietė prisiminti „Kartų ąžuolą“, pastebėdama, kad ne visi sodinti ąžuoliukai prigijo. J. Raiskas atkreipė dėmesį į tai, kad senasis Žvėrinčiaus ąžuolas guli nugriuvęs, o šalia esantis įrašas galbūt ir ne visiškai atitinka dabartinę ąžuolo padėtį. J. Aleksandravičius pasidalino savo patirtimi, būnant kapinėse ne Birštono teritorijoje. Ten stovi geležinė etažerė, skirta palikti stiklinaitėms (žvakėms įstatyti). Taip tausojami gamtiniai ištekliai, mažiau teršiama aplinka. Gal ši tradicija prigytų ir Birštone?
Nijolė Raiskienė

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *