Jiezno krašte nusilenkta kovotojams už laisvą Lietuvą

Atminties ženklai

Birželio 14 d. Jiezno seniūnijoje vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Jis prasidėjo Jiezno šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo ir pamokslą pasakė klebonas teol. mgr. kun. Rolandas Bičkauskas. Po pamaldų dalyviai susirinko bažnyčios šventoriuje prie tremtinių kryžiaus, kur buvo pagerbtos sovietinio genocido aukos. Vėliau šauliai, moksleiviai, vadovaujami LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės Prienų 206 kuopos jaunųjų šaulių vado Sigito Žalio, kartu su vietos gyventojais pradėjo pėsčiųjų žygį po istorines Jiezno ir jo apylinkių vietas.

Mintimis pasidalino ir Milda Mickutė-Slaminskienė.

Iškilmingo renginio metu Jiezno parapijos klebonas kun. R. Bičkauskas pašventino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro lėšomis pastatytą atminimo ženklą Lingėniškių kaime, kur NKVD-istai su vietiniais stribais gyvus sudegino Lietuvos partizanus ir jų rėmėjus. Užrašo ant atminimo ženklo autorė yra LGGRTC Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vyriausioji istorikė Dalia Urbonienė. Atminimo ženklai yra statomi partizanų žuvimo, užkasimo, gimtosiose sodybose ir kt. vietose, taip pat pagerbiami partizanų ryšininkai, partizanų rėmėjai.
Pažymėtina, kad, siekiant įprasminti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras yra pastatęs per 400 atminimo ženklų įvairiuose šalies rajonuose.
Susirinkusieji susidomėję klausėsi LŠS Vytauto

Prie paminklo trims savanorių kartoms Jiezno miesto aikštėje: Jiezno seniūnas A.Bartusevičius, kunigas R.Bičkauskas, šaulys J.Proškus, Lietuvos šaulių sąjungos vadas A.Dapkus ir LGGRTTC darbuotojas R.Kaminskas.

Didžiojo Kauno 2-osios šaulių rinktinės šaulio Juliaus Proškaus pranešimo „SUDEGINTI GYVI“ .
Renginyje dalyvavo ir rimties žodį tarė Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Albertas Dapkus, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius ir kiti svečiai.
LGGRTC darbuotojas dr. Raimundas Kaminskas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus dr. Arūno Bubnio vardu padėkojo visiems renginio dalyviams, organizatoriams bei linkėjo ir toliau puoselėti istorinę atmintį ir nuolat mokytis istorijos pamokų dėl Lietuvos jaunosios kartos ateities.
Po to vyko minėjimas netoli genocido aukų palaidojimo vietos.

Jiezno jaunieji šauliai su vadu S.Žaliu.

Nuotraukos R.Kaminsko ir D.Vertinskienės

Rubrikoje Tai, kas išaugina.... Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *