Ūkininkai imasi švietėjiškos veiklos

Gegužės 20 dieną vykusiame Lietuvos ūkininkų sąjungos XXXV suvažiavime buvo priimta rezoliucija, kurioje reikalaujama nedelsiant imtis priemonių sprendžiant įsisenėjusias ir naujai žemės ūkyje kilusias problemas.
Kaip teigiama rezoliucijos priambolėje, ūkininkų neramina tai, kad mūsų šalies politikai aklai laikosi ES iškeltų politinių ambicijų dėl žaliojo kurso, kai tuo tarpu kitų valstybių narių vyriausybės sprendimus priima atsižvelgdamos į besikeičiančią ekonominę ir politinę situaciją. Ūkininkai nelinkę taikstytis ir su Lietuvoje tvyrančiu nusistatymu prieš žemdirbį ir toliau viešoje erdvėje kuriamu neigiamu ūkininkų įvaizdžiu. Tad suvažiavimo rezoliucijoje ir buvo išsakyti reikalavimai bei siūlymai dėl nacionalinės žemės ūkio strategijos ir klimato kaitos politikos, žemės ūkio naudmenų deklaravimo, mokesčių, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM vertinimų, saugomų paukščių daromos žalos bei atsinaujinančių energetikos projektų vykdymo.
Daugumai rezoliucijoje išsakytų teiginių buvo pritarta ir praėjusią savaitę vykusiame Prienų ūkininkų sąjungos išplėstiniame tarybos posėdyje. Tarybos nariai taip pat kviečia Prienų ir Birštono krašto žemdirbius palaikyti Kelmės regiono ūkininkų sąjungos pirmininko Martyno Puidoko iniciatyvą ir patiems imtis švietėjiškos veiklos. M. Puidokas pasiūlė apie tariamą žemės ūkio taršą kalbėti atvirai ir tose vietose, kur ūkininkų laukai ribojasi su turistų takais, autostradomis ir šiaip keliais, stovėjimo aikštelėmis, įrengti informacinius stendus, nurodančius, kiek ir kokių teršalų absorbuoja tame lauke augantys augalai, kiek jie išskyrė į aplinką deguonies. Plakatų ar stendų tekstas paremtas Vokietijos tyrimų įstaigos N.U. Agrar GmbH duomenimis ir parengtas pagal atskiras kultūras: rapsai, kviečiai, kukurūzai, bulvės, sodas, miežiai, cukriniai runkeliai.
Prieniškių tarybos narių manymu, minėti stendai turėtų atsirasti važiujant link Vilniaus, Marijampolės, Kauno ir kitose vietose. Viliamasi, kad galbūt žinia su konkrečiais skaičiais apie tai, kiek, pavyzdžiui, naudos sukuria šiuo metu žydintys rapsų laukai, padės geriau susišnekėti miesto ir kaimo žmogui, augintojui ir vartotojui. O gal padės ir pačiai valdžiai tapti supratingesnei žemdirbių atžvilgiu.
Taryboje tartasi ir dėl „Metų ūkio“ konkurso organizavimo, diskutuota kitais aktualiais klausimais.
„Gyvenimo“ informacija

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *