„Mylėti žmonės ir Lietuva…“

2022 m. balandžio 23–29 d. visoje Lietuvoje vyko 22-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, dedikuota tvarumo temai.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės Jolitos Steponaitienės teigimu, „Tvarumas bibliotekininkų bendruomenei svarbus dėl nuolatos įvairiomis formomis išreiškiamo rūpesčio, kaip ir kokioje visuomenėje gyvens mūsų vaikai po 30, 50 ar 100 metų. /…/ Skirkime bibliotekų savaitę apgalvoti bibliotekų vertybes ir galimybes veikti, kuriant tvarias bibliotekas.“
Kalbėdami apie tvarumą, pirmiausiai galvojame apie fizinius dalykus – senkančius išteklius, aiškiai jaučiamą klimato kaitą, augantį vartojimą. Tačiau ne mažiau svarbus yra ir dvasinių žmogaus išteklių – vertybių – tvarumas. Nuo jo dar labiau priklauso, kokioje visuomenėje gyvens mūsų vaikai po 30, 50 ar 100 metų, nes tik tvaria vertybių sistema besivadovaujanti visuomenė ugdo brandžias asmenybes, gebančias prisiimti atsakomybę tausoti gamtą, saugoti aplinką, gyventi santarvėje su savimi ir šalia esančiais bei kurti ateitį.
Ateičiai grėsmę kelia ne tik klimato kaita, bet ir agresyvūs diktatoriški režimai, siekiantys ištrinti žmonių istorinę ir kultūrinę atmintį, tautinį identitetą. Bibliotekų vaidmuo užtikrinant visuomenės dvasinį, t. y., vertybių tvarumą – ypatingas: čia kaupiami, saugomi ir skleidžiami žmonijos tūkstantmečiais sukaupti nematerialieji kultūriniai ištekliai, o bibliotekininkas yra tarpininkas tarp praeities (to, kas jau sukurta) ir ateities – to, kas bus sukurta. Bibliotekos ir jose dirbantys bibliotekininkai yra atviri pokyčiams, todėl bibliotekose saugomi žmonijos dvasiniai ištekliai šiandien yra prieinami ne tik fizinėje bibliotekų erdvėje, bet ir virtualiai, naudojantis pačiomis naujausiomis technologijomis, tačiau nepaneigiant amžinųjų vertybių – knygų ir žmogaus kūrybiškumo.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, atsiliepdama į raginimą nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę skirti bibliotekų vertybių ir galimybių apgalvojimui veikti, kuriant tvarias bibliotekas, t. y. bibliotekas, turinčias potencialą būti paveikiomis, formuojant bendruomenės ir kiekvieno jos nario atskirai, tvarių vertybių sistemą, balandžio 27 d. keliavo bibliotekos sukurtu kultūrinio turizmo maršrutu „Justino Marcinkevičiaus keliu“. Bibliotekininkai ir žygyje dalyvavę Prienų krašto muziejaus muziejininkai aplankė Poeto tėviškę Važatkiemyje, pradinę mokyklą Alksniakiemyje ir „Žiburio“ gimnaziją, kur mokėsi būsimas poetas, kitus į maršrutą įtrauktus gamtos, istorinius, kultūros paveldo objektus, lankytinas vietas: Pagaršvio piliakalnį, Žydų sušaudymo ir masinės kapavietės vietą, paminklą žuvusiems partizanams Prienų „Žiburio“ gimnazijos kieme, „Žiburio“ kalnelį, Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčią, LDK Kęstučio paminklą, Greimų tiltą ir kt.
Ši kultūrinė kelionė suteikė galimybę keliautojams ne tik prisiliesti prie poeto kūrybos ištakų, bet ir naujai pažvelgti į poetą subrandinusį tautinį, kultūrinį ir istorinį kontekstą, todėl yra reikšminga puoselėjant Lietuvos istorinių, tautinių ir kultūrinių vertybių supratimą ir pagarbą joms. Tai – tvarios vertybės, o jų puoselėjimas – kiekvieno bibliotekininko misija ir kasdienio darbo prasmė, kad iš modernios 21 amžiaus visuomenės atminties neišsitrintų svarbiausieji dalykai, kurių tvarumą privalome užtikrinti – gimtoji kalba, tėvynė, tautinis identitetas.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka kviečia visus išeiti iš mokyklų, bibliotekų, muziejų… Išeiti JUSTINO MARCINKEVIČIAUS KELIU – kur pradžia, kur būta, bręsta, kurta ir mylėta. Mylėti žmonės ir Lietuva…
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė Dalia Bredelienė

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *