BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS IR MERĖS NIJOLĖS DIRGINČIENĖS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA II dalis

Turistinio potencialo plėtojimas
Pagrindinis Birštono savivaldybės konkurencinis pranašumas turistiniame kontekste – teikiamų turizmo paslaugų pasiūlos įvairovė ir išskirtinumas. Kurorte paslaugų spektras itin platus: galima apsistoti ne tik sanatorijose, bet ir kempinge (jis nuo 2021 m. siūlo ir itin madingą glampingo paslaugą). Maitinimo paslaugos įvairove taip pat nenusileidžia: Birštone galima rasti ir aukšto lygio restoranų, ir greitojo maisto tiekėjų. Laisvalaikio paslaugos siūlomos ir danguje (pvz., skrydžiai oro balionu), ir ant žemės (pvz., ekskursijos pėsčiomis), ir Nemuno vingiuose, plaukiant laiveliu.
2021 m. atliktas gyventojų nuomonės tyrimas atskleidė, kad Birštono savivaldybės patrauklumą turizmui ir rekreacijai aukščiausiais balais vertina dėl Birštono miesto grožio (9,16 balo), gerų ir jaukių gyvenamųjų kvartalų (9,14 balo), galimybės naudotis mineraliniu vandeniu ir švaraus oro (atitinkamai po 9,04 balo). Pasak jų, Birštono savivaldybė gali didžiuotis savo unikaliu kraštovaizdžiu, patrauklia aplinka bei patogumu gyventi su šeima.
Ataskaitiniais metais pastebėtas ryškus turistų, nusprendusių Birštono apylinkėmis pasigrožėti iš Nemuno, skaičius. Dėl to, kad žaliąjį kurortą saugiai ir patogiai pasiektų dar daugiau žmonių, 2021 m. įrengta ir atidaryta didelių keleivinių laivų prieplauka.
Taip pat Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius kartu su Birštono savivaldybės miestu – partneriu Elki (Lenkija) vykdė projektą „Žaliųjų ir mėlynųjų kelių jungtys paveldo teritorijoje“, kurio metu įrengė 5 mobiliąsias pontonines prieplaukas.
Birštono savivaldybėje tenkinami įvairiapusiški turistų poreikiai, o gausi paslaugų pasiūla sudaro galimybes svečiuotis bent kelias dienas.
Skatinant turizmą Birštono kurorte, vykdoma nuosekli, suplanuota komunikacinė veikla, viešinant Birštono kurortą, užtikrinamas nuolatinis informacijos srautas žiniasklaidoje. Reguliariai rengiami ir platinami profesionalūs pranešimai spaudai, publikuojami straipsniai apie Birštoną leidiniuose lietuvių ir užsienio kalbomis, duodami interviu televizijose, radijuje; kuriamas vieningas įvaizdis visuose socialiniuose tinkluose; kurortas reprezentuojamas Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos atstovams.
Šiuo metu socialinio tinklo Facebook, „Birštono kurorto“ paskyroje turime daugiau nei 32 tūkst. sekėjų, besidominčių kurortu, jiems gausiai ir reguliariai pateikiamas šiuolaikiškas, nenuobodus turinys. Taip pat aktyviai veikia ir nemažai sekėjų yra specialiose Facebook „Birštono bendruomenės“ ir „Birštono verslo bendruomenės“ diskusijų grupėse. Jos skirtos mieste gyvenantiems žmonėms, kad jie galėtų gauti naudingą informaciją, dalytųsi ja, keltų probleminius klausimus ir sulauktų atsakymų į juos.
Per ataskaitinius metus turistų skaičius Birštono kurorte padidėjo 5 proc., 2021 m. jis siekė 331 306 nakvynes (2020 m. – 315 089, tačiau prieš pandemiją buvusio nakvynių skaičiaus dar nesusigrąžinome: 2019 m. jų buvo net 443 642).
Didžioji dalis turistų, net 93 proc. (310113 nakvynių), buvo iš Lietuvos. Taip pat sulaukėme svečių iš kaimyninių šalių (iš Latvijos – 2860 nakvynių, Estijos – 561 nakvynė).
Visus džiugina ir nauji turizmo objektai Birštone. Tai visiškai naujas, išskirtinio dizaino viešbutis suaugusiųjų poilsiui „Vytautas EGO SPA“, viešbutis – SPA – gastrobaras tūkstantmečio kartai „ESĖ“.
Birštone aktyviai vykdomi daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) projektai. Statomi nauji daugiabučiai namai, netrukus turėtų būti įveiklintas Vytauto kalnas (jame rengiame vasaros rogučių trasą).
Pritrauktos privačios investicijos ir vyksta naujų objektų projektavimo darbai, jie bus statomi vietoj buvusių senų, ilgus metus nenaudojamų, apleistų pastatų. Vietoj Kurortologijos laboratorijos Algirdo gatvėje statomas SPA centras su viešbučiu.
Vis daugiau jaunų šeimų, galinčių dirbti ir nuotoliniu būdu, perka sklypus, stato namus ar įsigyja būstus, o kurortas toliau sėkmingai juda link „Strateginiame veiklos plane iki 2030 metų“ išsikeltos vizijos – Birštonas – naujų galimybių, tarptautinio turizmo ir unikalių sveikatos paslaugų kurortas, kuriame ateitį kurtų sveika, sumani ir darni bendruomenė.

Susitikimai su gyventojais, NVO ir bendruomenėmis
Kiekvieną antradienį (esant poreikiui ir kitomis dienomis) priimdavau gyventojus jiems aktualiais asmeniniais klausimais. COVID-19 pandemijos laikotarpiu gyventojai turėjo registruotis iš anksto, dažnai bendraudavome ne tik gyvai, bet ir elektroninėmis ryšių priemonėmis. Gyventojai kreipėsi dėl kelių būklės, prekybos vietų, statinių statybos, kadastrinių matavimų, motociklų eismo, socialinio būsto skyrimo, socialinio būsto atnaujinimo, šilumos ir vandentiekio tinklų, apšvietimo mieste ir Savivaldybėje, paramos verslui, verslo plėtros galimybių, kaimo bendruomenių problemų, daugiabučių namų administratorių darbo ir kt. Visos gyventojų išsakytos problemos, rūpesčiai ir norai buvo išnagrinėti, paskirtos užduotys atsakingiems asmenims.
Nuolatos ir gyvai, ir nuotoliniu būdu susitikdavau su Birštono bendruomenės nariais, NVO, bendruomenių atstovais, senjorais, jaunimu, jaunomis šeimomis, minėjome įvairias profesines šventes.
Veikla Lietuvos savivaldybių asociacijoje (LSA), Lietuvos kurortų asociacijoje (LKA),

Kauno regiono plėtros taryboje, Europos regionų taryboje
Kauno regiono atstovai mane yra delegavę atstovauti Lietuvos savivaldybių asociacijoje – esu išrinkta Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos nare. 2021 m. vykusių posėdžių metu buvo svarstomi įvairūs su savivalda susiję klausimai dėl: mokytojų vakcinavimo ir mokinių grįžimo į mokyklas, dėl Konstitucinio Teismo sprendimo ,,Dėl tiesioginių merų rinkimų neteisėtumo“, vienbalsiai buvo pritarta būtinybei Lietuvos rinkimų sistemoje išlaikyti tiesioginius merų rinkimus ir dabartinį mero, kaip renkamo politiko, statusą, dėl planuojamos sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos, Lietuvos Savivaldybių 2022 m. biudžeto. Vyko susitikimai su Vyriausybės atstovais, ministrais bei atsakingais departamentų, įvairių organizacijų atstovais.
2021 m. gegužės mėnesį vykusio Lietuvos kurortų asociacijos visuotinio narių suvažiavimo metu buvau išrinkta Lietuvos kurortų asociacijos prezidente.
Ateinančiu laikotarpiu svarbiausiais darbais tampa Lietuvos kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo priėmimas bei pasipriešinimas planuojamai sveikatos apsaugos srities reformai, sanatorinę medicininę reabilitaciją stumiančiai į finansuojamų sveikatos paslaugų užribį.
Aktyviai dirbau ir toliau dirbsiu atstovaudama bendriems kurortų bei kurortinių teritorijų interesams, taip pat populiarinant mineralinio ir jūros vandens, gydomojo purvo, kitų natūraliųjų gydymo išteklių panaudojimą profilaktikos, gydymo, reabilitacijos tikslams. Didžiulį dėmesį savo darbe skiriu kurortologijos mokslinių tyrimų atgaivinimui. Šių metų balandžio 15 d. kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Nacionaline sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija pasirašėme trišalę bendradarbiavimo sutartį kurortologijos mokslo plėtros srityje.
Tikiu, kad tik kartu nuoširdžiai dirbdami ir būdami aktyvūs bei iniciatyvūs pasieksime puikių rezultatų puoselėjant Lietuvos kurortus ir kurortines teritorijas!
Nuo 2020 m. pabaigos esu Kauno regiono plėtros kolegijos pirmininkė. Per ataskaitinį laikotarpį pirmininkavau 10-čiai Kolegijos posėdžių. Jų metu priimti 52 sprendimai.
Regionas intensyviai ruošiasi ateinančiam Europos Sąjungos finansiniam laikotarpiui – dar 2021 m. gegužės mėnesį buvo pradėtas rengti Kauno regiono plėtros planas 2021–2030 metams. Jau yra nustatytos ateinančiu dešimtmečiu spręstinos pagrindinės problemos ir būdai joms išspręsti.
Nuo 2019 m. esu Europos regionų komiteto narė.
Dauguma posėdžių 2021 metais vyko nuotoliniu būdu. Dalyvavau plenarinėse sesijose ir dviejų komitetų – COTER ir SEDEC – veikloje.
COTER – Teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto komisijos – posėdžiuose svarstėme 2021 m. Teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto programą, svarbius Europos žaliojo kurso ir kitus klausimus.
SEDEC – Socialinės politikos, švietimo, užimtumo, mokslinių tyrimų ir kultūros komisijos – posėdžiuose svarstėme užimtumo politikos, socialinės politikos bei socialinės apsaugos, judumo, lygių galimybių, mokslinių inovacijų, kultūros ir kitus klausimus.
Kiekvienas Europos regionų komiteto narys gali nuspręsti prisijungti prie kurios nors Europos regionų komiteto politinės frakcijos. Nariai gali nuspręsti ir nepriklausyti jokiai politinei partijai, jei to nenori (nepriklausomi nariai). Aš priklausau Europos socialistų partijos (PES) frakcijai.

Apibendrinimas
Socialinis teisingumas, kokybė, stagnacijos vengimas, dideli tikslai ir kryptingas jų siekimas. Šias savybes taikau eidama mero pareigas, jų tikiuosi ir iš savo komandos.
Esu birštonietė, todėl suprantu mūsų Savivaldybėje gyvenančių žmonių problemas, stengiuosi padėti jas išspręsti, nesuteikiu tuščių lūkesčių ir nepalieku neištesėtų pažadų. Man, kaip ir jums, rūpi, kad kasdien galėtume oriai gyventi saugioje, išpuoselėtoje aplinkoje, būti užtikrintiems dėl savo bei savo vaikų ateities.
Ataskaitiniu laikotarpiu biudžeto lėšos buvo naudojamos racionaliai, gyventojams, smulkiam ir vidutiniam verslui taikytos įvairios lengvatos dėl COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių, įgyvendinti įvairūs regioniniai ir tarptautiniai projektai. Deja, pagrindinių paslaugų kainos kilo – tai lėmė pasaulinė rinka. Su komanda darome viską, kad padėtume ir gyventojams, ir įmonėms, kuriems reikalinga pagalba.
2021 m. kurorte įsikūręs paslaugų sektorius susidūrė su tais pačiais sunkumais, kuriuos teko patirti 2020-aisiais. Nors antroje metų pusėje jau atsirado šiokių tokių prošvaisčių: pamažu pradėjo augti turistų skaičius, pradėjo vykti renginiai. Optimistiškai nuteikia ir LR Seimo pavasario sesijoje ketinamas svarstyti Lietuvos kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektas, kurio priėmimas – savalaikis kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros pagrindas, suteiksiantis kurortams daugiau savarankiškumo, leisiantis pritraukti investicijų, reikšmingų visos šalies ekonomikos plėtrai.
Tačiau kurortų bei kurortinių teritorijų gyventojams ir ypač čia veikiančioms įstaigoms, teikiančioms medicininės sanatorinės reabilitacijos paslaugas, nemenką rūpestį kelia planuojama vykdyti sveikatos apsaugos sistemos reforma. Kaip Birštono savivaldybės merė ir Lietuvos kurortų asociacijos prezidentė, stengsiuosi kovoti dėl šio kurortų išskirtinumo išsaugojimo.
Drauge su Tarybos nariais, Administracijos darbuotojais tęsime pradėtus darbus, siekdami įgyvendinti tikslus, numatytus Birštono savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2030 metų. Ir toliau užtikrinsime, kad mūsų savivaldybėje būtų teikiamos kokybiškos viešosios paslaugos, sieksime, kad Birštone norėtų įsikurti jaunos šeimos, sudarysime palankias sąlygas investicijų pritraukimui. Didelis dėmesys ir toliau bus skiriamas patraukliai, patogiai ir kokybiškai gyvenamajai aplinkai kurti: bus baigta renovuoti Birštono meno mokykla, pagaliau baigti Jaunimo g. remonto darbai, pastatytas pėsčiųjų ir dviratininkų viadukas per A16 kelią, kuriuo bus dar lengviau ir saugiau pasiekti kitą Birštono dalį bei Nemuno kilpų apžvalgos bokštą, išvalytas Nemunas, sureguliuoti eismo srautai miesto centre.
Šiais metais ir vėl tenka susidurti su neužtikrintumu. Ukrainoje vykstantys karo veiksmai įsiskverbė į kiekvieno mintis ir gyvenimus. Broliams ir sesėms ukrainiečiams, atvykusiems į Birštoną, padedame įsikurti, juos remiame finansiškai, padedame susirasti darbą.
Dėkoju Tarybos nariams, Mero pavaduotojui Vytui Kederiui, Tarybos ir mero sekretoriatui, Administracijos direktorei Jovitai Tirvienei ir visiems Birštono savivaldybės administracijos darbuotojams už darnų darbą 2021 metais!
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *