Patvirtintas Savivaldybės biudžetas: daugiau lėšų ir galimybių

Vasario 10 dieną vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje vienbalsiai patvirtintas Birštono savivaldybės 2022 metų biudžetas.
Birštono merė Nijolė Dirginčienė pasveikino Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėją Oną Grigonienę su reikšminga darbine sukaktimi – šis Savivaldybės biudžetas jau 25-asis jos profesinėje karjeroje.
Merės teigimu, biudžeto pajamų planas yra net 21 proc. didesnis nei pernai, pajamos didėja dėl praėjusiais metais buvusios geros ekonominės situacijos Lietuvoje bei Savivaldybės laiku priimtų sprendimų vietinių rinkliavų ir mokesčių srityje.
Didžiausia – 40 proc. – biudžeto lėšų dalis tenka švietimo ir socialinių paslaugų plėtros programų įgyvendinimui. Lėšos bus skirtos vaikų formaliam ir neformaliajam ugdymui, vaikų centrams, socialinių paslaugų teikimui gyventojams.
Merė akcentavo, kad šiemet didės visų savivaldybės biudžetinių įstaigų finansavimas, pirmiausia darbo užmokesčiui, kuris augs 10–20 proc. Daugiau lėšų suplanuota nevyriausybinių organizacijų, jaunimo veiklai, studijų ir verslo rėmimo programoms. Šių metų biudžete numatyta apie 90 tūkst. eurų nevyriausybinėms organizacijoms – jų veikloms, transporto ir patalpų išlaikymo išlaidoms finansuoti. Planuojama surinkti daugiau kurortinės rinkliavos, todėl didėja Birštono turizmo informacijos centro biudžetas, įstaiga turės daugiau galimybių atsinaujinti; bus skiriamas didesnis dėmesys kurorto aplinkos tvarkymui ir puoselėjimui, Miesto tvarkymo tarnyba galės įsigyti tam reikalingos technikos.
Šių metų naujovė – bus įgyvendinamas ir dalyvaujamasis (piliečių) biudžetas, kuriame – 50 tūkst. eurų. N.Dirginčienė pasidžiaugė, kad daugiau nei 10 proc. Savivaldybės biudžeto (2,5 mln. eurų) numatyta skirti infrastruktūros objektų rekonstrukcijos, statybos, renovavimo darbams: Meno mokyklos ir „Giliuko“ lopšelio-darželio projektams, Jaunimo, Saulėgrąžų, senamiesčio gatvių ir šaligatvių remontui, daugiabučių namų kiemų ir automobilių stovėjimo aikštelių plėtros darbų finansavimui.
Subalansuoto Savivaldybės biudžeto projektas buvo išsamiai aptartas su įstaigų vadovais, atsižvelgta į jų poreikius, dėl jo diskutuota Tarybos komitetuose ir frakcijose. Todėl savo pasisakymuose opozicinių Tarybos frakcijų „Birštono labui“ ir „Demokratijos sargyboje“ atstovės Jurgita Šeržentienė ir Valė Petkevičienė palankiai įvertino naująjį biudžetą. J.Šeržentienė vylėsi, kad biudžetas prisidės prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, o Savivaldybės administracijai linkėjo griežčiau bei atsakingiau kontroliuoti, kaip renkamos ir išleidžiamos biudžeto pajamos. V.Petkevičienė priminė, kad frakcijos „Demokratijos sargyboje“ nariai nuo 2019 metų teikia savo pasiūlymus, šiemet dalis jų (dėl Beržų gatvės kelkraščio gerinimo, Birštono senųjų kapinių tvoros tvarkymo ir kt.) buvo įtraukta į Savivaldybės strateginį planą bei 2022 m. biudžetą.
Tarybos narė atkreipė dėmesį į tai, kad Birštono gatvės keturių namų gyventojams reikalinga Savivaldybės pagalba: pastatus būtina renovuoti, viename jų nėra nei vandens, nei nuotekų. Jos kolega Juozas Aleksandravičius vylėsi, kad laisvi praėjusių metų lėšų likučiai bus panaudoti lentelėms prie skulptūrų, puošiančių kurorto aplinką, padirbdinti, taip pat prisidės prie du dešimtmečius žadamo pastatyti A.Strazdelio paminklo atsiradimo Birštone.
Atsakydamas į V.Petkevičienės pastabas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Edvardas Citvaras teigė, kad nuo 2016 metų Birštono gatvės namus bandoma įtraukti į renovacijos projektus, tačiau jų modernizavimas nepajudėjęs iš vietos dėl to, kad kai kurie namai buvo be teisinės registracijos, o gyventojams nepavyko susitarti. Pasak jo, namų atnaujinimo investicinis planas parengtas, tačiau jam turi pritarti gyventojai.
Socialdemokratų frakcijos vardu pasisakęs Vytas Kederys pasidžiaugė subalansuotu biudžetu, kuris yra geras socialine ir darbų įgyvendinimo prasmėmis. Frakcijos narė Birutė Vokietaitienė palankiai įvertino, kad Savivaldybės administracija ieško naujų formų, kaip padidinti Birštono patrauklumą. Sumanyta apšviesti apžvalgos bokštą bei J.Basanavičiaus aikštėje įrengti fontaną. Skirta 100 tūkst. eurų seniūnijos kelių būklei gerinti, padidintas finansavimas Miesto tvarkymo tarnybai, tai, anot Tarybos narės, turės įtakos užtikrinant nuolatinius aukštutinio Birštono gatvių ir šaligatvių tvarkymo darbus.

Įsteigė naujų etatų, patvirtino slaugos įkainius

Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus (20,75 etato) „Giliuko“ lopšelyje-darželyje nustatymo.
1 etatas įsteigtas mokytojo padėjėjui, atsakingam už vaikų pavėžėjimą ir darbą su specialiųjų poreikių ugdytiniais, 0,5 etato skirta direktoriaus pavaduotojui, kuris rūpinsis ugdymo procesu, elektroninio dienyno, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programų diegimu. Nauji etatai per 10 mėnesių atsieis per 16 tūkst. eurų.
Taryba patvirtino Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro Slaugos skyriaus mokamų paslaugų kainas: palaikomojo gydymo ir slaugos lovadienio kainą –35 eurus; vegetacinių ligonių slaugos ir palaikomojo gydymo lovadienio kainą – 40 eurų; onkologinių ligonių slaugos ir palaikomojo gydymo, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, lovadienio kainą – 50 eurų. Šios kainos būtų taikomos komerciniams pacientams, kurių buvimas Slaugos skyriuje nėra finansuojamas Ligonių kasų lėšomis, arba jie skyriuje praleido daugiau laiko, nei kompensuojama. Kaip sakė sprendimo projektą pristačiusi Savivaldybės gydytoja Eglė Grinevičienė, tvirtinamos paslaugų kainos yra mažesnės, nei tos, kurias taiko Ligonių kasos.

Tarybos narės Dainos Zdanavičienės nuomone, sumažintos kainos turėtų galioti laikinai, kol Slaugos skyrius bus užpildytas. Šiuo metu skyriuje palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas gauna 15 pacientų, dar likę 11 vietų komerciniams pacientams.

Kurorto centrinės gatvės ir aikštelės bus apmokestintos

Politikai po diskusijų patvirtino Vietinės rinkliavos nuostatus už naudojimąsi Birštono savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti.
Vietinė rinkliava būtų įskaitoma į Birštono savivaldybės biudžetą. Ją rinktų ir administruotų, mokėjimo kontrolę vykdytų, transporto priemonių statymo tvarką prižiūrėtų, bilietų automatų priežiūrą atliktų viešųjų pirkimų būdu pasirinktas paslaugos teikėjas. Kada naujoji tvarka įsigalios, dar nėra skelbiama.
Posėdyje Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus viešosios tvarkos specialistas Irmantas Adamonis pasakojo, kad vietinę rinkliavą įteisinantis projektas buvo paskelbtas viešai ir visi suinteresuoti asmenys galėjo teikti savo pastabas. Visgi, anot jo, konstruktyvių pasiūlymų nebuvo gauta, išskyrus gana emocingus pasisakymus socialiniuose tinkluose, kuriuose gyventojai nuogąstavo, kad negalės nemokamai pasistatyti automobilių. Todėl jis pristatė Tarybos komitetų siūlymus dėl tvarkos patikslinimų.
Komitetuose sutarta, kad žiemos sezonu mokamos kurorto aikštelės būtų apmokestintos vietine rinkliava tik savaitgaliais: nuo penktadienio 18 val. iki sekmadienio 18 val. Vasaros sezonu vietinė rinkliava būtų renkama visomis savaitės dienomis nuo 8 val. iki 22 val. Pagal Vietinės rinkliavos nuostatus, žiemos sezono trukmė – nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d., o vasaros sezono – nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.
Vietinės rinkliavos dydis būtų diferencijuojamas pagal dvi spalvines zonas. I.Adamonio teigimu, nustatytos devynios mėlyna spalva pažymėtos zonos, pasistatyti jose automobilius kainuos brangiau: vasaros sezono metu po 2 eurus/val., žiemos metu –po 1 eurą/val. Į šią zoną patenka Kęstučio g. (dešinioji pusė), S.Dariaus ir S.Girėno g. (kairioji pusė), Druskupio g. (kairioji pusė) ir joje esanti automobilių aikštelė, Algirdo g. (kairioji pusė) ir aikštelė prie „Eglės“ sanatorijos, taip pat Žvėrinčiaus g., „Baltosios vilos“, Birštono sporto ir sveikatingumo centro, prekybos centro „Iki“ automobilių stovėjimo aikštelės.
Geltonųjų zonų bus dvi – B.Sruogos g. (dešinioji pusė nuo 9 numerio iki Lakštingalų tako) ir Žvėrinčiaus g. stovėjimo aikštelė (nuo 61 numerio iki Pušyno g. sankryžos), jos apmokestintos atitinkamai: vasaros sezono metu – 1 euras/val. ir žiemos sezono metu – 0,50 euro/val. Lengvatos dėl vietinės rinkliavos mokėjimų nebus taikomos.
Tarybos komitetuose pritarta lankstesnei atsiskaitymo už automobilių statymą mokamose vietose tvarkai, pasak I.Adamonio, bilietų automatuose bus galima atsiskaityti ne tik grynaisiais pinigais, bet ir banko kortele, specialia mobiliąja programėle.
Į sprendimo projektą įtraukti pasiūlymai dėl stovėjimo vietų elektromobiliams (taip pat ir su tarptautiniais ženklais) ženklinimo, nemokamo jų statymo, neribojamo stovėjimo mokamose zonose.
I.Adamonis nuramino Birštono kurorto gyventojus: jie daugiabučių namų kiemų aikštelėse, į kurias įvažiavimas draudžiamas kelių eismo ženklais, ir toliau savo automobilius statys nemokamai. Tik tais atvejais, jeigu transporto priemonė (ar turimas antras šeimos automobilis) aikštelėse prie namų netilps, jie galės kreiptis į Savivaldybę dėl leidimo ją nemokamai pasistatyti apmokestintose zonose. Bus išduodami ir komerciniai leidimai kurorto įstaigų transportui pasistatyti.
Ekonomikos ir verslo komiteto siūlymu į mokamų aikštelių sąrašą įtraukta populiari aikštelė, esanti tarp Autobusų stoties ir IKI prekybos centro. Pirma automobilio stovėjimo valanda joje bus neapmokestinama, nuo antros valandos būtų mokama po 2 eurus/val. Trumpam (iki 1 val.) palikti transporto priemones leista S.Dariaus ir S.Girėno g. nuo 20 namo iki J.Basanavičiaus a. ir Druskupio g. sankryžos. Todėl į Birštoną atvykę kaimiškų ir kitų teritorijų gyventojai turės nemokamo laiko, per kurį galės užsukti į Savivaldybę, parduotuves, vaistinę, paštą, biblioteką.
Tarybos narys Helmanas Lik prašė suteikti išimtis ir leisti nemokamai pasistatyti automobilius birštoniečiams, kurie gyvena kituose miestuose, tačiau periodiškai lanko tėvus. Taip pat siūlė Jaunimo gatvės atkarpą ties Birštono kultūros centru arba apmokestinti, arba rezervuoti šios įstaigos poreikiams, kad atvykusieji į renginius rastų kur pasistatyti automobilius.
Tarybos narys Darius Šeškevičius domėjosi, ar yra galimybė prie įvažiavimų į daugiabučių namų kiemus įrengti pakeliamus užtvarus, kad atvykę poilsiautojai neužstatytų gyventojams skirtų vietų. Savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė teigė, jog dar šiemet bus siekiama suformuoti žemės sklypus ir išplėsti centrinėje miesto dalyje esančių daugiabučių namų kiemus bei juose įrengti daugiau stovėjimo vietų automobiliams. Užtvarų klausimas nesvarstomas.
Merės N.Dirginčienės nuomone, galbūt ir nebūtų prieštaraujama tam, kad gyventojai, ypač prisidėję savo lėšomis, užsitvertų uždarus kiemus, tačiau ji pabrėžė, kad Birštono kurortas neturėtų virsti „šlagbaumų“ miestu. Vietoj to galbūt reikėtų sustiprinti daugiabučių namų kiemuose statomų automobilių kontrolę.
Tarybos narys Juozas Aleksandravičius replikavo, kad tokią sudėtingą tvarką vertėjo patvirtinti dviem etapais: pirmiausia ją pradėti taikyti atvykstantiems į kurortą, vėliau aptarti parkavimo klausimus gyventojams, nes gali pasitaikyti įvairių gyvenimiškų situacijų. Jam pritarė ir H.Lik.
Birštono savivaldybės vicemeras, Saugaus eismo komisijos pirmininkas Vytas Kederys laikėsi nuomonės, kad naujoji tvarka turėtų įsigalioti visiems iš karto, nes būtina kuo greičiau organizuoti viešuosius pirkimus ir parinkti rangovą vietinės rinkliavos paslaugai teikti. Anot jo, įvedus vietinę rinkliavą, Birštono ir seniūnijos gyventojai nenukentės: jie galės naudotis nemokamomis aikštelėmis ar kreiptis dėl leidimų statyti automobilius mokamose zonose.
N.Dirginčienės teigimu, stovėjimo aikštelių, esančių kurorto centre, apmokestinimo tvarka yra nauja, ją bus galima tobulinti atsižvelgiant į gautus nusiskundimus. Merės manymu, laiko pasiūlymams teikti ir diskutuoti buvo skirta pakankamai, todėl sprendimo nereikia atidėlioti.
Juozas Aleksandravičius kvietė atkreipti dėmesį į nenaudojamus, kiemuose ilgam paliktus, „sandėliuojamus“ automobilius, kad jie neužimtų stovėjimo vietų. Anot jo, naujoje tvarkoje turėtų būti pagalvota ir apie darbuotojus, kurie kasdien automobiliais atvyksta į darbą kurorto sanatorinio gydymo, sveikatingumo, apgyvendinimo bei kitų paslaugų įstaigose.
Merės teigimu, šios tvarkos tikslas – sumažinti į kurortą įvažiuojančių automobilių skaičių, kad jo gyventojai kvėpuotų švariu oru, o ne sudaryti komfortiškas sąlygas atvykstantiems. Ji vylėsi, kad priimtas sprendimas paskatins vienoje įstaigoje kartu dirbančius kolegas kooperuotis ir atvykti į darbovietę viena transporto priemone arba atvažiuoti anksčiau ir automobilius pasistatyti nemokamose aikštelėse. Dabar, pasak merės, tenka matyti, kaip vėluojantys darbuotojai skuba gatvėmis ir viršija didžiausią leistiną greitį mieste.
Tarybos narės Dainos Zdanavičienės nuomone, skubančius vairuotojus galėtų sudrausminti policijos pareigūnai, taip pat neprošal pasikalbėti ir su darbdaviais, kurie paagituotų savo darbuotojus „neužkimšti“ miesto gatvių savo automobiliais.

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *