Išsklaidė gandus dėl galimų žemės ūkio technikos registravimo ir apžiūrų tvarkos pokyčių

Ūkininkams nerimą sukėlė pasigirdusios kalbos, kad Žemės ūkio ministerija ketina žemės ūkio technikos registravimo ir techninės apžiūros paslaugas, kurias šiuo metu teikia savivaldybės, perduoti privačiam verslui. Galimai žemės ūkio technikos registravimo duomenis iš Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro perimtų valstybės įmonė „Regitra“. Todėl Žemės ūkio rūmai ėmėsi iniciatyvos išsklaidyti gandus ir sausio 19 dieną organizavo viešą diskusiją šiuo ir kitais ūkininkams aktualiais klausimais. Joje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos ir savivaldybių administracijų atstovai, žemės ūkio skyrių specialistai, žemdirbių organizacijų lyderiai.

Ūkininkų argumentai už ir prieš
Žemės ūkio rūmų pirmininko Arūno Svitojaus teigimu, diskusija dėl galimų žemės ūkio technikos registravimo ir apžiūros tvarkos pakeitimų surengta, siekiant iš pirmų lūpų išgirsti ūkininkų ir savivaldos atstovų nuomonę šiuo klausimu, išsiaiškinti ministerijos poziciją ir kartu ieškoti palankių sprendimų žemdirbiams.
Žemės ūkio viceministrui Donatui Dudučiui ir ministerijos specialistams teko išklausyti ūkininkų, žemdirbių organizacijų, savivaldybių atstovų argumentus, kuriais jie bandė apginti šiuo metu savivaldybėse taikomą traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo bei techninių apžiūrų tvarką. Pasak jų, šią tvarką suardžius, technikos savininkai patirtų daugybę nepatogumų, tikėtina, kad išaugtų ir paslaugų kainos.
Apie tai, kaip savivaldybės lygmeniu vyksta technikos registravimas ir techninės apžiūros, pasakojo Skuodo r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokas Rozga. Anot jo, rajone registruota 5889 traktoriai, jų priekabos, puspriekabės, kombainai ir kita žemės ūkio technika, pernai buvo atliktos 2410 transporto priemonių techninės apžiūros (2020 m. – 801, 2019 m. – 2610). Jis pabrėžė, kad rajone žemės ūkio technikos skaičius auga, todėl daugėja ir jų įregistravimo bei išregistravimo, duomenų keitimo operacijų, taip pat techninių apžiūrų. Šie darbai Savivaldybėje, kaip ir daugelyje kitų, yra pavesti Žemės ūkio skyriaus specialistui. 
R.Rozga nurodė nemažai dabartinės tvarkos privalumų. Techninės apžiūros vyksta pagal iš anksto paskelbtą grafiką, ūkininkams patogiu metu, dažniausiai prieš darbymetį, jų gyvenamojoje vietovėje. Žemės ūkio specialistas-inžinierius pats atvyksta į technikos buvimo vietą, todėl nereikia rūpintis jos pervežimu.
Nuo šių metų yra privalu atvykti pas ūkininkus ir nufotografuoti jų turimą techniką, jos identifikacinius numerius ir nuotraukas įkelti į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą. R.Rozgos teigimu, Savivaldybės specialistai šį pavedimą atlieka operatyviai ir su mažesnėmis sąnaudomis, nei tai įvykdytų kitos instancijos, tokiu būdu išvengiama piktnaudžiavimų ir apgaulės atvejų, kurių pasitaikytų duomenis iš ūkininkų renkant nuotoliniu būdu.
– Ne visuose rajonų centruose veikia „Regitros“ filialai, techninių apžiūrų centruose rikiuojasi automobilių eilės. Pavyzdžiui, Skuodo gyventojai privalėtų vykti į Mažeikius, gyvenantiems arčiau susidarytų apie 30 km, o iš rajono pakraščio tektų įveikti ir 60–80 km atstumą. Gali atsitikti taip, kad atvykusieji su traktoriumi pamirš reikiamą dokumentą ar nepateks pas reikiamus specialistus, todėl teks važiuoti dar kartą, o tai – papildomos išlaidos. „Regitra“ galimai turės įdarbinti daugiau specialistų, neabejotinai didins paslaugų kainas, – R.Rozga atkreipė dėmesį į galimas problemas, su kuriomis susidurtų technikos savininkai pakeitus nusistovėjusią tvarką.
Telšių rajono savivaldybės žemės ūkio specialisto Dariaus Klemansko pastebėjimu, yra ūkininkų, kurie valdo ir po 15 žemės ūkio transporto priemonių, todėl perveždami turimą techniką į apžiūros centrus jie patirtų didelius laiko ir kuro kaštus. Jam pritarė ir Kelmės rajono ūkininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas, Savivaldybės tarybos narys Vytautas Barkauskas, primindamas, kad rajono ūkininkams tektų papildomai patuštinti pinigines ir už judėjimą mokamais keliais.

Prašė neardyti savivaldybėse nusistovėjusios tvarkos
Kaišiadorių r. savivaldybės Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas Linas Lazauskas sakė neįsivaizduojantis, kaip be specialaus transporto, neužkemšant gatvių, reikėtų į rajono centrą nugabenti didelių gabaritų kombainus ir pukštuvus.
„Kai vietos ūkininkai susirenka į technines apžiūras, kaime – didelė šventė, vieni su kitais pabendrauja, iš kaimynų pasimoko,“ – priežastį, kodėl verta pasilikti prie esamos tvarkos, nurodė jis.
Marijampolės savivaldybės Žemės ūkio skyriaus specialistas Eugenijus Alesius pastebėjo, jog šiuo metu savivaldybių taikomi paslaugų įkainiai yra nedideli, kadangi specialistai savivaldybės transportu atvyksta į kiemus, kuriuose sutelkta technika, ūkininkai susimoka tik už techninę apžiūrą.
Jonas Kuzminskas (Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“) buvo tos nuomonės, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkami mokesčiai už transporto registravimą ir apžiūras ir toliau turėtų pasilikti regionuose, pasak jo, keisti gerai veikiančią sistemą neapsimoka, verčiau reikėtų tobulinti ŽŪIKVC duomenų bazę.
Jaunasis Šilalės rajono ūkininkas Darius Viliušis kvietė neišradinėti dviračio, neatimti iš savivaldybių biudžetų gaunamų lėšų, juolab kad nepaaiškinta, kur, pakeitus tvarką, nukeliautų iš ūkininkų surinkti pinigai.

Paneigė nuogąstavimus dėl ministerijos ketinimų
Ūkininkus išklausęs žemės ūkio viceministras D.Dudutis pastebėjo: jeigu jis būtų pasisakęs pirmas, ūkininkų baimės dėl galimų reformos pasekmių būtų išsisklaidžiusios, o du trečdaliai keliamų klausimų – netekę prasmės. Jis nuramino ūkininkus, sakydamas, kad jų nuogąstavimai – nepagrįsti, esamos techninių apžiūrų tvarkos neketinama keisti.
– Buvo išsakyta nuogąstavimų dėl tokių dalykų, kurie net nebuvo svarstomi, juolab rimtai planuojami, – teigė viceministras, atskleidęs, apie ką iš tikrųjų Žemės ūkio ministerijoje buvo diskutuota, dėl kokių sprendimų susitarta, o kokiais klausimais diskusiją dar reikėtų viešai plėtoti.
Anot jo, ministerijoje buvo aptartos kelios temos. Viena iš jų – žemės ūkio ir kitos ne kelių transporto technikos atitikties vertinimas ir techninės ekspertizės atlikimas pagal europinius reikalavimus. Tačiau šis klausimas liečia importuotojus ir gamintojus ir nėra aktualus nei ūkininkams, nei žemės ūkio skyrių specialistams.
D.Dudutis informavo, kad, sprendžiant šioje srityje kilusias problemas, minėtos funkcijos nuo 2022 m. sausio 1 d., nutrūkus sutarčiai su privatizuota Mašinų bandymo stotimi, buvo perduotos vykdyti valstybinei Transporto saugos administracijai, kurioje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai.

Siekiama sujungti duomenų bazes
D.Dudutis pripažino, kad ministerijoje visgi buvo paliesti ir ūkininkams svarbūs žemės ūkio technikos registravimo ir techninių apžiūrų organizavimo klausimai. Jo paaiškinimu, dėl technikos registravimo kol kas vyko vidinė diskusija, kurioje diskutuota dėl transporto priemonių ir žemės ūkio technikos registravimo duomenų bazių susiejimo ir vieningos sistemos sukūrimo bei išlaikymo. Šiuo metu viena duomenų bazė priklauso „Regitrai“, kita – ŽŪIKVC, tad linkstama prie nuomonės, kad abi jas galėtų valdyti „Regitra“, tačiau šis siūlymas su galimu partneriu dar neaptartas.
D.Dudutis, kalbėdamas ūkininkams aktualiu žemės ūkio technikos registravimo klausimu, akcentavo, kad pirminių duomenų surinkimo tvarka neturėtų keistis. Pasak jo, buvo pateiktos dvi galimos alternatyvos, dėl kurių dar neapsispręsta. Svarstyta, kas būtų efektyviau: išlaikyti esamą sistemą ar funkcijas perduoti „Regitrai“, keliant sąlygas, kad ūkininkams paslaugos nepabrangtų, o procesas būtų kuo paprastesnis ir technikos neprisireiktų gainioti į rajonų centrus.
Tačiau, pasak viceministro, nors „Regitros“ filialų yra daugiau, nei savivaldybių, pasitikslinus situaciją paaiškėjo, kad įmonės specialistų išvykimas į ūkininkų gyvenamas vietas registruojamos technikos apžiūroms ir identifikavimo duomenų surinkimui būtų pakankamai sudėtingas. Todėl jis sakė, kad ministerija neprieštarautų, jei šį darbą ir toliau dirbtų savivaldybių žemės ūkio skyrių specialistai, finansuojami Žemės ūkio ministerijos, tik duomenis jie perduotų ne ŽŪIKVC, o „Regitrai“. Tikėtina, kad duomenų perdavimo tvarka keistųsi kitais metais.

Kalbėjo apie techninių apžiūrų skaidrumą
– Kas liečia žemės ūkio technikos apžiūras, mes įžvelgiame vieną rimtą problemą: kaip užtikrinti jų skaidrumą, to siekiant galėtų būti pritaikyta techninių apžiūrų centruose taikoma praktika, kuomet atvykusios transporto priemonės būtų filmuojamos ir fotografuojamos. Buvo diskutuota šia imtimi, o apie jokį šių paslaugų perdavimą privačiam sektoriui nebuvo kalbėta ir, galiu užtikrinti, nebus kalbama, – sakė viceministras, ragindamas suinteresuotus asmenis teikti pasiūlymus, kaip ištobulinti šią sistemą.
Žemės ūkio rūmų pirmininko pavaduotojas, jaunųjų ūkininkų atstovas Vytautas Buivydas padėkojo viceministrui už viešus paaiškinimus, o kad kalbos apie techninių apžiūrų (ne)skaidrumą nebūtų laužtos iš piršto, jis kvietė peržiūrėti eismo įvykių, į kuriuos su technika pateko ūkininkai, statistiką bei kartu su policijos pareigūnais paanalizuoti, kiek juos nulėmė galimai nekompetentingai atliktos transporto techninės apžiūros.

Liko prie nuomonės, kad pakeitimų nereikia
Reaguodami į žemės ūkio viceministro pasisakymą, ūkininkai, žemdirbių organizacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos nariai išsakė savo pastabas. Kai kurių įsitikinimu, dabartinis ŽŪIKVC registras veikia neblogai, IT specialistai jį tobulina. Buvo pasisakyta už atskirą žemės ūkio duomenų bazę, efektyviai veikiančius ir patogius naudotojams kaimo informacijos „vartus“, pro kuriuos iš ūkių „suplauktų“ deklaravimo duomenys ir kita statistika.
Išreikšta ir abejonių, ar tikslinga perduoti žemės ūkio technikos registravimo funkcijas ir jos duomenų bazę „Regitrai“, juolab susitikime nebuvo išgirsta įtikinamų argumentų, kodėl tai reikėtų padaryti. Kalbėjusieji klausė, kas ir iš kokių šaltinių finansuos įmonei integruotų duomenų registro administravimo darbus, ar tai neatsieis brangiau, nei ministerijai išlaikyti vieną – du specialistus Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre, kuris šiuo metu prižiūri registrą.

Kvietė ministerijos atstovus kalbėtis atvirai
Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovo Gedimino Vaičionio nuomone, kad nekiltų gandų, Žemės ūkio ministerijai reikėtų daugiau ir atviriau kalbėtis su savo socialiniais ir kitais partneriais.
– Tuomet, kai valstybė perdavė savivaldybėms deleguotas funkcijas, ministro įsakymu buvo sudaryta darbo grupė probleminiams klausimams spręsti. Tačiau per pastaruosius šešerius metus nebuvo sušauktas nė vienas grupės posėdis, o galėjome diskutuoti ir šiandien aštriai nuskambėjusiais klausimais, – apgailestavo G.Vaičionis.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *