„Ačiū, kad esate…“

Birštono klebonas dekanas mons. Jonas Dalinevičius 2022 m. sausio 1 d. minėjo kunigystės kelio 30-metį. Šia garbinga proga jį sveikino Birštono savivaldybės vadovai ir bendruomenės žmonės.


Nuoširdžiai sveikinu Jus prasmingo 30 metų kunigystės jubiliejaus proga. Dėkoju už nuoširdžią bendrystę bei nenuilstamą dvasinės patirties skleidimą Birštono savivaldybės bendruomenės nariams. Linkiu Dievo palaimos, stiprios sveikatos, stiprybės bei kantrybės tikėjimo kelionėje. Ir neškite žmonėms paguodą, viltį ir meilę.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė


„Ir Viešpats, mano šeimininkas, parodė man savo įsakymus – Jį pažinti, mylėti, tarnauti Jam visą gyvenimą. Kokia palaiminta tarnystė, šlovė, kokia didžiausia garbė!“ Šv. Popiežius Jonas XXIII rašė apie kunigo asmenį, kuris pasiryžta pašvęsti savo gyvenimą Dievo pažinimui, uoliai tarnystei Jam ir žmogui. Būtent toks yra mūsų parapijos klebonas mons. Jonas Dalinevičius, švenčiantis kunigystės kelio 30-metį.
Sveikindami gražaus jubiliejaus proga, dėkojame Jo prakilnybei monsinjorui už įvairias pastoracines iniciatyvas, už asmeninį pamaldumą Dievui, Jo Sūnui Jėzui ir Švč. Mergelei Marijai, kuri įkvepia tikinčiuosius gilesniam Kristaus mokslo pažinimui, nuoširdžiam Viešpaties garbinimui.
Dėkojame už šv. Mišių dvasingumą, iškilmingumą, kai tikintieji kviečiami dėkoti Dievui už mūsų gyvenimo palaiminimus, prašyti malonės kovojant su savo trūkumais, prašymais juos įveikti, pasitikint Dievo gailestingumu. Dėkojame už vidinę ramybę, paprastumą, dvasinės patirties skleidimą, už dėmesingumą, atjautą ir pasiaukojimą. Dėkojame už meilę Dievui ir Jo Bažnyčiai, už nuoširdų rūpinimąsi, gražinant mūsų parapijos bažnyčią. Dar daug už ką galėtume padėkoti kiekvienas Jo Prakilnybei, ne vienam asmeniškai teko patirti Dekano dėmesį ir pagalbą.
Gerb. monsinjore Dekane, Jubiliejaus proga linkime Dievo palaimos ir pagalbos kiekviename Jūsų gyvenimo žingsnyje, nenutrūkstamo ryšio su Dievu ir toliau kreipiant savo gyvenimą pagal Dievo valią. Linkime sveikatos, kantrybės, gerumo, rodant meilę Dievui, kuri skatina dalyti Dievo gautąsias dovanas artimui. Mielas mūsų monsinjore Dekane, dovanojame Jums asmeninę maldą, prašydami Dievo globos, šv. Dvasios įkvėpimų, Dievo malonės dovanų. Linkime Jums „kilti ir kelti“, padėti mums visiems dvasiškai tobulėti.
Birštono parapijos choras


Jūsų Prakilnybe monsinjore Jonai Dalinevičiau, dėkojame Dievui ir amžinos atminties jūsų tėvams už Jūsų atsidavimo ir meilės kupiną 30 metų Kunigo tarnystę. Dievo malone šiuos metus prasmingai gyvenate mūsų bendruomenėje ir įvykdėte svarių ir įspūdingų bendruomenės gyvenimui darbų.
Jūs, melsdamasis ir aukodamas save, išjaučiate ir išvargstate mūsų gyvenimo skausmus ir džiaugsmus. Džiaugiamės, kad buvote ir esate Dievo mums siųstas. Kunigystės grožis ir prasmė slypi kunigo asmenyje, kuris atskleidžia Dievo artumą žmogui. Per Jus, brangus monsinjore Jonai, mes priartėjame prie Kūrėjo. Nuoširdžiai dėkojame už ėjimą drauge mūsų gyvenimo kelionėse.
Ši diena yra jautri ir jaudina, jums prisimenant prieš 30 metų buvusią dieną, o mus jaudina dėl to, kad sakome Jums – esate mums Dievo dovana. Ačiū, kad esate.
Meldžiame ir melsimės gausios Dievo globos Jūsų gyvenimui ir visų sumanymų išsipildymui. Ilgiausių metų!
Birštono bendruomenė: Birštono parapijos Caritas, Škėvonių bendruomenė, Birštono kurorto bendruomenė, Birštono sveikos gyvensenos klubas „Šilagėlė“, Birštono trečiojo amžiaus universitetas, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Birštono miesto bendrija, Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugija, Prienų rajono-Birštono diabeto klubas „Versmė“, Onkologinių ligonių klubas „Viltis gyventi“, Lietuvai pagražinti draugijos Birštono skyrius, Birštono m. dizaino asociacija, Birštono vienkiemio bendruomenė, Nemajūnų bendruomenės Santalka, Siponių krašto bendruomenė, Matiešionių krašto bendruomenė, Birštono sakralinis muziejus.

Rubrikoje Žmonės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *