Paskutinis praėjusių metų posėdis – su staigmena valdančiajai koalicijai

Paskutiniame 2021 metų Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyta 17 klausimų. Dar keturi sprendimų projektai valdančiosios koalicijos siūlymu išbraukti iš darbotvarkės, nes dėl jų Tarybos komitetuose ir iš Vyriausybės atstovo gauta nemažai pastabų. Likusieji sprendimų projektai patvirtinti, tačiau posėdis panėšėjo į diskusijų, klausimų ir atsakymų renginį su pabaigai palikta kalėdine staigmena politikams ir rinkėjams.

Pavaldus Administracijos direktorei
Taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimus, pagal juos Savivaldybės gydytojas vėl bus tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui. Prieš kurį laiką jo pareigybė buvo priskirta Socialinės paramos ir sveikatos skyriui. Tad Savivaldybės administracijoje dirbs du į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai: jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) ir Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas).
Tarybos nariui Audriui Narvydui šis sprendimas pasirodė nelogiškas. Teisės ir personalo skyriaus vedėja Vytautė Draugelytė tai pripažino, tačiau pasiteisino šią sritį reglamentuojančių įstatymų prieštaringumu, jos teigimu, dėl būtinybės juos pataisyti yra kreiptasi ir į Lietuvos savivaldybių asociaciją, ir į ministerijas bei LR Seimą. Atsiliepiant į A.Narvydo perskaitytą pranešimą, buvo atsakyta, kad nors įstatymai ir numato galimybę Savivaldybės gydytojui tapti padalinio vadovu, mažos savivaldybės negali sau leisti finansinės prabangos ir steigti atskirą skyrių. Anot Tarybos narės Rimos Zablackienės, gyventojų sveikatinimo klausimus galima spręsti ne steigiant naujus etatus, o stiprinant bendradarbiavimą tarp Savivaldybės gydytojo, Švietimo ir sporto skyriaus, Prienų KKSC ir kitų įstaigų.

Patikslino, kaip renkamos ir kam skiriamos biudžeto lėšos
Taryba patvirtino 2021 m. Prienų rajono savivaldybės strateginio plano ir rajono biudžeto pakeitimus. Keičiantis asignavimams į programas įrašyta naujų finansuojamų priemonių, o biudžeto pajamos padidintos 812,1 tūkst. eurų, t. y. lėšomis, gautomis iš ES struktūrinių fondų, tikslinėmis dotacijomis, surinktu Gyventojų pajamų mokesčiu, kitais mokesčiais ir kt. Finansų skyriaus vedėja Jurgita Čerkauskienė nuteikė optimistiškai dėl 2021 metų Savivaldybės biudžeto plano įvykdymo. Anot jos, biudžetinėms įstaigoms nukreiptos lėšos leis laiku sumokėti atlyginimus, „Sodros“ ir komunalinius mokesčius, o jeigu įstaigos turės sutaupytų lėšų, galės ir paskatinti savo darbuotojus.
Pasinaudodamas proga Tarybos narys Arūnas Vaidogas skyriaus vedėjos teiravosi, ar papildomai lėšų buvo skirta ir nuo aferistų nukentėjusiam Prienų KKSC, ir Savivaldybės administracijai, kad būtų išmokėta teismo priteista maždaug 9 tūkst. eurų suma atlyginti bendrovei „Daukšiagirio sodai“ už valstybinėje žemėje, tiesiant kelią, iškirstas obelis. J.Čerkauskienės teigimu, praradimus Prienų KKSC kompensuos iš uždirbtų specialiųjų lėšų. Ji patikslino, kad dalis priteistų lėšų jau sumokėta, tačiau Savivaldybės teisininkai svarsto galimybę apskųsti šią teismo nutartį. Tam skatino ir Tarybos narė Rima Zablackienė. Jai taip pat buvo įdomu sužinoti, kaip Savivaldybė ketina įvertinti Prienų KKSC vadovo atsakomybę, kas atlygins įstaigos patirtą žalą. Meras Alvydas Vaicekauskas patikino, kad jo sudaryta komisija, atlikusi patikrinimą, rekomendavo įstaigos direktoriui skirti įspėjimą. Padarius dar vieną nusižengimą, direktorius būtų atleistas iš darbo. Savo ruožtu įstaigos direktorius turėtų įvertinti ir buhalterės, pervedusios pinigus sukčiams, elgesį.
Meras prasitarė, kad, vykstant ikiteisminiam tyrimui, dalies lėšų pervedimą pavyko sustabdyti, todėl yra vilčių jas atgauti.

Skatins užsidirbti patiems
Po diskusijų buvo patvirtinti VšĮ „Prienai“ teikiamų paslaugų įkainiai, skatinant Turizmo ir verslo informacijos centrą užsidirbti lėšų išlaikymui. A.Narvydo nuomone, Prienų TVIC verslui siūlomos paslaugos yra „silpnos“, palyginti su teikiamomis kitose savivaldybėse, verslininkams reikėtų rimtesnės pagalbos įmonių steigimo, verslo projektų rengimo, finansinių ataskaitų, deklaracijų pildymo ir kt. klausimais. Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis priminė, kad TVIC dar tik augina veiklas, centre – du darbuotojai, o Joniškio VTIC, kurio pavyzdį pateikė A.Narvydas, dirba net penki darbuotojai, tarp jų – ir verslo konsultantai.

Darbui su jaunimu – po 0,25 etato
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius –32. Tiesa, po diskusijų dėl etatų padidinimo (po 0,25 etato) dviems darbuotojams, dirbantiems su Atviros jaunimo erdvės „Prienas“ lankytojais. Tarybos nariams kilo klausimų, kodėl ketinama plėsti paslaugas jaunimui tik dviejose – Šilavoto ir N.Ūtos seniūnijose, kas sutiks dirbti mobilų darbą už tokį menką atlygį, ar dviejų valandų pabendravimas per mėnesį padės išspręsti jaunimo atskirties mažinimui ir jų aktyvinimui keliamus uždavinius.
R.Šiugždinis patikslino, kad šiuo metu puse krūvio dirbantiems darbuotojams skyrus po 0,25 etato, jis išaugtų iki 0,75 etato kiekvienam. Ir skyriaus vedėjo, ir jaunųjų politikų Deivido Dargužio bei Alekso Banišausko nuomone, darbas su jaunimu, ypač nemotyvuotu, yra labai reikalingas, AJE organizuojama nemažai renginių, mokymų, teikiama konsultacijų, įgyvendinami projektai. R.Zablackienė ir A.Vaidogas nuogąstavo, kad darbas su jaunais žmonėmis netaptų formalus. Anot R.Zablackienės, paslaugas jaunimui reikėtų plėsti ne tik į paminėtas, bet ir į kitas seniūnijas, bet pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, koks šių paslaugų poreikis.

Bendruomenės narių reikmėms – patalpos mokykloje
Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centrui ir Šilavoto Davatkyno bendruomenei perduotos valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, Šilavoto pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomos negyvenamosios patalpos bendruomenių nuostatuose numatytoms veikloms (išskyrus komercines) vykdyti. Meras paaiškino, kad Šilavoto bendruomenė iš projekto lėšų yra nupirkusi treniruoklius, tačiau jie netelpa vienoje patalpoje. Anot jo, mokykloje vaikų mažėja, jos likimas kaip ir nulemtas, todėl bendruomenei ateityje teks pasirūpinti patalpų, suremontuotos salės įveiklinimu. Treniruokliais naudosis bendruomenės nariai, R.Zablackienės nuomone, kad užsiėmimai duotų naudą, bendruomenei reikėtų pritraukti mokykloje dirbantį sporto specialistą.

Projekto lėšomis – informaciniai kelio ženklai
Taryba pritarė, kad Prienų rajono savivaldybės administracija partnerio teisėmis dalyvautų projekte „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“. Kaip teigė Investicijų skyriaus vedėja Vaida Stasytienė, projektą įgyvendina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, ir Savivaldybei nereikės prie jo prisidėti savo lėšomis. Ji tik bus atsakinga už saugomose teritorijose naujai įrengtų arba pakeistų informacinių kelio ženklų priežiūrą. Pagal projektą prie vietinės reikšmės kelių bus pastatyti trys ženklai „Aukštadvario regioninis parkas“, „Balbieriškio biosferos poligonas“, „Nemuno kilpų regioninis parkas“, „Alšios valstybinis draustinis“, „Rūdgirių valstybinis draustinis“ ir „Skriaudžių valstybinis geologinis draustinis“. “

Pasikeitė jaunimo reikalų tarybos sudėtis
Posėdyje patvirtinta pasikeitusi Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis. Joje pareigų atsisakiusius jaunuolius pakeis kiti asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ nariai. A.Narvydui tai užkliuvo, jo nuomone, reikia sudaryti sąlygas tarybos veikloje dalyvauti ir kitų jaunimo organizacijų atstovams, pavyzdžiui, jauniesiems konservatoriams. Jam atsakyta, kad kitų organizacijų nariai galės įsitraukti į tarybą, kai tik taps asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ nariais.

Klausimai šiemet – atsakymai kitąmet
Posėdyje priimti ir kiti sprendimai. Po mero A.Vaicekausko padėkos Tarybos nariams už šiais metais atliktą darbą ir šventinių palinkėjimų, politikai neskubėjo atsisveikinti iki kito posėdžio, kuris vyks 2022 metų sausio 28 dieną. Audrius Narvydas pateikė daugybę klausimų merui ir Savivaldybės administracijos direktorei, į kuriuos atsakymus pageidavo gauti žodžiu. Tarp jam rūpimų temų – tyrimo dėl Prienų KKSC prarastų lėšų išvados, moralinės bei materialinės atsakomybės dėl iškirsto sodo, Pociūnų aerodromo turto, eismo saugumo priemonių diegimo, AB „Prienų šiluma“ direktoriaus R.Blaževičiaus atleidimo, sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos, bibliobuso pirkimo ir kiti klausimai. Meras pažadėjo į pateiktus klausimus įsigilinti ir atsakyti jau po Naujųjų.
Tarybos narė Rima Zablackienė Pakuonio gyventojų ir svečių vardu kreipėsi į merą ir Tarybos narius dėl pėsčiųjų tako įrengimo prie regioninio kelio Pakuonio miestelyje, Sodų gatvėje. Kreipimesi nurodyta nemažai argumentų, kodėl reikėtų nedelsiant parengti dokumentus Lietuvos automobilių kelių direkcijai dėl pėsčiųjų tako įrengimo bei skirti lėšų iš 2022 metų biudžeto.

V. Kupstas pasitraukė iš Tarybos nario pareigų
Valdančiajai koalicijai priklausantis Tarybos narys Vaidotas Kupstas daugumą kolegų nustebino pranešęs, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. atsisako Tarybos nario pareigų –jas, kaip kalėdinę dovaną, perdavė ankstesnėje kadencijoje dirbusiai Aušrai Deltuvienei. V. Kupstas – nepartinis, į Prienų rajono savivaldybės tarybą buvo išrinktas pagal partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašą. Savo pasisakyme jis patikino, jog Tarybos nario mandato atsisako ne dėl politinių, o dėl asmeninių priežasčių ir kitos veiklos. Jis padėkojo Tarybos nariams už bendrystę, patarimus ir pabarimus, kurie jam padėjo ugdytis krikščioniškąsias ir žmogiškąsias savybes. „Nepakeičiamų žmonių nėra. Atėjo naujos veiklos sezonas mano gyvenime,“ – atsisveikindamas su politika, sakė V.Kupstas. Savo ruožtu meras ir Tarybos nariai jam padėkojo už nuoširdų ir atsakingą darbą, kviesdami apsigalvoti ir toliau dirbti kartu.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *