„…tapkime vieni kitiems stebuklu“

Gerumas mus vienija

Metai bėga. Kartu su jais skubame ir mes. Skubame, bet ir sustojame, kad prisimintume, pasidžiaugtume…

Kunigas Rolandas BIČKAUSKAS, Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono krikštytojo parapijos klebonas, Kaišiadorių vyskupijos gen. vikaras:

– Šie metai man įsimintiniausi jubiliejais. Visų pirma amžiaus – balandžio 17 dieną man sukako 50 metų. Dėkoju Dievui už gyvenimo dovaną, už tėvelius, kurių dėka išvydau šį pasaulį ir buvau užaugintas, už sesę ir brolį, su kuriais augom drauge, už senelius, pusbrolius, pusseseres ir kitus giminaičius, už draugus, už mokytojus, kunigus ir visus sutiktuosius. Esu toks tik todėl, kad kelyje buvo jie.
Kitas jubiliejus – balandžio 28 d. – kunigystės sidabrinis – 25 metų jubiliejus. Dėkoju Dievui už pašaukimo malonę ir sustiprinimą, kuomet seminarijoje buvau susvyravęs. Dėkingas vyskupui Juozui Matulaičiui, kuris manimi patikėjo ir įšventino, buvusiems klebonams – kun. Stasiui Čiupalai, Jonui Sabaliauskui, kitiems kunigams ir dabartiniam vyskupui Jonui Ivanauskui.
Trečioji jubiliejinė sukaktis – birželio 22 d. Sukako 20 metų, kai esu Jiezno parapijos klebonu.
Tad sukakčių daug, sveikinimų daug, bet labiausiai tariu ačiū Dievui ir visiems sutiktiems savo gyvenimo kelyje.
Parapijai kiekvieneri metai turtingi sukaktimis ir renginiais. Bet šie buvo ypatingi – ženklūs Jiezno parapijos bažnyčios fundatoriaus Kristupo Paco gimimo 400-osiomis metinėmis. Ta proga svajojome atnaujinti mūsų šventovės išorę, bet kadangi bažnyčia – kultūros paminklas, jos tvarkybos darbai labai brangūs, tai ir buvo tik svajonė. Ačiū Dievui, kad svajonė virto realybe. LR vyriausybė, tarpininkaujant Andriui Palioniui, skyrė 152 tūkst. eurų, Prienų rajono savivaldybė – 24 tūkst. eurų. Prisidėjo įmonės: UAB „Vikondos grupė“ vad. Mindaugas Snarskis, UAB „Marisa“, vad. Virginijus Jarušas, UAB „Lidora“, vad. Linas Jakubauskas, ŽŪB „Nemunas“, vad. Algimantas Šidlauskas. Gausiai aukojo fiziniai asmenys: Mindaugo ir Simonos Snarskių, Arūno ir Rasos Leonavičių bei Broniaus ir Veronikos Leonavičių ir Ados Pranckevičienės šeimos, Gediminas Krinevičius ir Ingrida Vasiliauskaitė, Kęstučio Švedo, Juozo ir Aldonos Jakubauskų ir Arūno ir Vilmos Vaidogų šeimos. Suprantama, šiuos darbus palaikė ir savo auka rėmė parapijiečiai. Darbų atlikta už daugiau nei 300 tūkst. eurų. Jei kas būtų prieš gerus metus apie tai užsiminęs, būčiau nepatikėjęs…
Taip pat noriu paminėti rangovą – UAB „VM Statyba“ vad. Vidmantas Mateika. Padaryti dideli darbai. Svajonių nenustojame. Kitais metais norime užbaigti šiaurinę bažnyčios sieną ir suremontuoti šventoriaus tvorą. Jau skyrė auką UAB „Handelita“, vad. Šarūnas Saikevičius, aukoja ir pavieniai asmenys, tad tikiu, kad, Dievui laiminant, atliksime ir šiuos darbus.
Taip pat fundatorių paminėjome ir nuostabiu koncertu. Švenčiant šv. Roko atlaidus turėjome vieną iš Pažaislio muzikos festivalio koncertų – „Angelo prisilietimas“. Tai buvo nuostabu…
Dar norėčiau paminėti, kad paskutinį rugsėjo sekmadienį tradiciškai šventėme titulinius šv. arkangelo Mykolo atlaidus, tad dėkojome Dievui už rudens gėrybes bei kitas dovanas, ypač už geradarius, kurių dėka atgimė mūsų bažnyčios išorė.
Po Mišių, besidžiaugiant atliktais bažnyčios išorės darbais, turėjome galimybę stebėti nufilmuotą medžiagą, kaip buvo montuojami bažnyčios bokštų kupolai, kaip atrodo atsinaujinusi bažnyčia iš paukščio skrydžio, atminimo dovanomis pagerbėm gausiausiai prisidėjusius geradarius.
Šventę užbaigėme bendruomenės namų kiemelyje, kur visus linksmino „Kriščiūnų šeimos kapelija“ iš Kaišiadorių, pietumis vaišino Rūta Paltanavičienė, tortu – Renata Vaidogienė. Buvo linksma ir smagu.
Ši šventės dalis jau tradicinė. Žmonės po Mykolinių susirenka, pabendrauja, pasivaišina, padainuoja, pašoka.
Artėjančių šv. Kalėdų proga visiems linkiu: svajokite, melskite, kad Dievas laimintų jūsų siekius, ir būkite atviri stebuklams. Juos Dievas dažniausiai daro per žmones. Taip pat patys tapkime kitiems stebuklu.
Gražių ir stebuklingų šv. Kalėdų.

Rubrikoje Seniūnijose. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *