Įdomi, prasminga popietė Veiveriuose

Autorė su knygos redaktore Alvyra Pieteryte-Sventickiene ir maketo autoriumi Gintaru Kazlausku.

Veiveriai. Labai gražus, garsus miestelis Prienų rajone. Žymus. Jau vien buvusios mokytojų seminarijos vardas daug ką pasako apie šią vietovę. Man Veiveriai – tai nerūpestingi jaunystės metai. Čia baigta vidurinė mokykla. Dažnai čia apsilankau ir dabar. Čia gyvena man artimi žmonės.

„Džiaugiuosi, kad gražėja mano Veiveriai,
Kad puošia juos nuoširdūs, darbštūs žmonės.
Medum čia kvepia bičių aviliai,
Žiedais pasipuošia sodybų kloniai‚“ –

Taip apie Veiverius savo pirmoje poezijos knygoje „Aš myliu“ rašo jos autorė Vilytė Viliušytė-Stelmokienė.
Šia gražia įžanga š. m. gruodžio 10 dienos adventinę popietę, vykusią Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro salėje, pradėjo renginio vedėja Virginija Samuolienė. Ji trumpai priminė, kad Vilytė jau 43 metus dirba Veiveriuose med. sesers-slaugytojos darbą. Yra aktyvi visuomenininkė: dainuoja, gieda, fotografuoja. Yra trijų poezijos knygų, trijų poezijos almanachų bendraautorė, Lietuvos Nepriklausomų Rašytojų Sąjungos narė. Vilytė aktyviai dalyvauja ir Veiverių bendruomenės veikloje. Jos pristatomoje knygoje „Apie gyvenimą – eilėmis“ sugulę eilėraščiai pasakoja apie autorę supančius žmones, jai mielų žmonių gyvenimo istorijas, meilę Lietuvai, gimtinei, šeimai, draugams, gamtos grožiui.
Įdomų renginio vedėjos pristatymą keitė pačios autorės parašytų gražių poezijos posmų skaitymas.
Nuobodžiauti nebuvo kada. Beveik sausakimšą Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro žiūrovų salę savo gražiomis dainomis pagal Vilytės sukurtas poezijos eiles linksmino

Sesės Vilytė ir Irena.

Veiverių moterų ansamblis „Radasta“, vadovaujamas Aurelijos Bareišienės. Dainas keitė gražūs Vilytės sukurti poezijos posmai, kuriuos deklamavo buvusi jos mokytoja ir knygos redaktorė, poetė Alvyra Pieterytė-Sventickienė.
Gražius sveikinimo žodžius šio renginio iniciatorei Vilytei išsakė Veiverių seniūnijos seniūnas Vaclovas Ramanauskas, jo pavaduotoja Audronė Lazdauskienė. Knygos „Apie gyvenimą – eilėmis“ sudarytojas, poetas, LNRS narys Gintaras Kazlauskas ne tik sveikino Vilytę, bet ir poetiška kalba paskaitė jos sukurtas eiles. Gražių sveikinimo žodžių, skirtų Vilytei, netrūko. Ją sveikino ir Prienų r. sav. tarybos narys Cezaras Pacevičius, Tėvynės sąjungos-

Tarp klasės draugių.

LKD Prienų skyriaus pirmininkas Žilvinas Verba, Veiverių neįgaliųjų draugijos aktyvioji pirmininkė Vida Butkevičienė, Veiverių bibliotekos darbuotojos, šeimos gydytoja, kolegė Aldona Leonavičienė.
Smagu buvo klausyti ir Veiverių šv. Liudviko bažnyčios choro, kuriame jau 40 metų gieda ir Vilytė, vadovaujamo Vilmos Pučkienės, atliekamų gražių adventinių giesmių. Giesmes vėl keitė prasmingi autorės poezijos posmai apie Lietuvą, nuostabiai gražią jos gamtą, darbščius, mielus kaimo žmones.
Renginio dalyviai gausiais plojimais pasitiko Veiverių šokių kolektyvą „Pasaga“, vadovaujamą šokių vadovės Jadvygos Beikauskienės, kur šokių ratelio viduryje buvo „įdarbinta“ šokiui ir pati Vilytė Stelmokienė.

Veiverių Šv. Liudviko parapijos bažnyčios choras.

Graži adventinė Vilytės Viliušytės-Stelmokienės knygos pristatymo popietė, virtusi vakarone, ilgai džiugino šio susiėjimo dalyvius. Nuoširdžius sveikinimus, linkėjimus vieni po kitų žėrė giminaičiai, bendraklasės, kaimynai, kolegos, draugai.

Ką Tau, mieloji sese, palinkėti
Šios gražios šventės nuostabia proga?
Pirmiausia Tau linkiu sveikatos ir stiprybės,
Kurios visiems pritrūksta, būna negana.

Linkiu energijos. Kūrybai, darbui įkvėpimo.
Rašyk apie gyvenimą gražias eiles.
Išleiski dar ne vieną knygą apie jaunystės grožį,
Prabėgančio gyvenimo nepakartojamas dienas –

Šiais žodžiais į Vilytės sveikintojų gretas įsiterpiau ir aš.
Malonu, smagu, įdomu, linksma buvo pabendrauti, pasidalinti įspūdžiais prie vaišėmis ir karšta arbata padengtų stalų, paklausyti Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro ansamblio ,,Evara“ dainininkių atliekamų dainų, pasisukti valso sūkuryje.

Su renginio vedėja Virginija Samuoliene.

Besibaigiant šiai gražiai, prasmingai veiveriečių šventei, Vilytė nuoširdžiai dėkojo šventės organizatoriams, šio centro direktorei Elenai Simonavičienei, šios gražios šventės įamžintojui – fotografui Jonui Kvietkauskui, salę papuošusiai Ramunei Celiešienei bei visiems, visiems šventinio vakaro dalyviams:
– Brangieji, kas gali būti širdžiai maloniau, nei šaltą, vėjuotą, snieguotą gruodžio pavakarę pamatyti tokį gausų būrį žmonių, tiek daug besišypsančių veidų, nuostabių gėlių žiedų. Išgirsti tiek skambių dainų, giesmių, eilėraščių posmų, šilčiausių linkėjimų. Nuoširdžiai dėkoju visiems, visiems už šventės organizavimą, sveikinimus, koncertinę programą, linkėjimus. Džiaugiuos, kad trečioji mano eilėraščių knyga „Apie gyvenimą – eilėmis“ surado kelią į skaitytojų širdis.
…Šventė baigėsi. Šilti prisiminimai iškeliavo į Šakius, Kazlų Rūdą, Alytų, Kauną. Apsigyveno daugelio šio gražaus renginio dalyvių ir veiveriečių atmintyje.
Irena Petkevičienė, Alytus

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *