Daliai Tarybos narių nuotolinis darbas nepatinka – verčiau rinktųsi į posėdžių salę

Lapkričio 25 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti 22 sprendimai aktualiais klausimais.

Taryba patvirtino Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigų veiklos organizavimo tvarkos aprašą.
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko teigimu, patvirtinus Aprašą, Prienų meno mokykloje ir Prienų kūno kultūros ir sporto centre įsigaliotų bendra mokinių ir suaugusiųjų priėmimo į siūlomas ugdymo programas, dokumentų įforminimo, ugdymo organizavimo, atostogų ir kt. tvarka.
Tvarkos aprašas daugumos balsais buvo patvirtas po diskusijų, jis papildytas Audriaus Narvydo siūlymu neapsiriboti Apraše išvardintomis sporto šakomis, ir suteikti Prienų KKSC mokiniams platesnę pasirinkimo galimybę mokytis ne tik pagal šiuo metu centre vykdomas, bet ir pagal kitas sporto programas. Tokiu būdu Kūno kultūros ir sporto centrui sudarytos sąlygos, nekeičiant Aprašo, parengti ir naujas ugdymo programas.
Visgi, anot R.Zailsko, kiekviena nauja sporto programa turi būti pagrįsta tokių veiklų poreikiu ir finan-savimu. Rimos Zablackienės nuomone, poreikis atsiras, kai bus pasiūlyta naujų programų, todėl reikia ne laukti, o patiems ieškoti trenerių.

Kitu Tarybos sprendimu buvo patikslintos Prienų rajono savivaldybės biudžeto pajamos, jos didėja 284 400 eurų, t. y. lėšomis, gautomis iš Europos Sąjungos, lėšomis valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti, tikslinėmis dotacijomis ir gyventojų pajamų mokesčiu.

Pritarta 520 000 Eur paskolos (kreditinės linijos), 2007 m. paimtos iš AB „Swedbank“, grąžinimo termino pratęsimui iki 2022 m. gruodžio 31 d.
Finansų skyriaus vedėjos Jurgitos Čerkauskienės teigimu, pratęsus kredito linijos grąžinimo terminą, bus nepertraukiamai vykdomi Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai. Anot jos, dėl nedidelių 1,2 proc. metinių palūkanų ankstesnę paskolą pratęsti yra naudingiau, nei imti naują. Per metus paskolos aptarnavimas sudarys 6 240 eurų.

Taryba netenkino Prienų miesto gyventojo prašymo atleisti nuo 2021 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio (1393,60 Eur). Nuo 2021 m. žemės mokesčio (537,0 Eur) neatleista ir Prienuose veikianti įmonė.
Minėta įmonė yra įrašyta į nukentėjusių nuo COVID-19 pandemijos verslų sąrašą ir yra gavusi iš valstybės paramą. Kadangi įmonė savo pagrindinę buveinę Prienuose įregistravo šiais metais ir dar tik tvarko patalpas, Tarybos narių nuomone, ji galėtų kreiptis dėl paramos veiklai į Prienų rajono savivaldybės verslo rėmimo programą.
Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybei perdavė 17 mobilių vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginių (1 vnt. kaina – 1 072,06 Eur, bendra vertė – 18 225,02 Eur).
Taryba sutiko perimti turtą, kuris skirtas švietimo įstaigoms ir bus naudojamas hibridinėms klasėms įrengti – vaikų iki 16 metų mokymuisi pagal privalomojo švietimo programas, švietimo pagalbos paslaugų teikimui, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymo organizavimui ir koordinavimui. Hibridinės klasės veikia panašiai, kaip ir pandemijos metu išbandytas nuotolinis mokymas.
Atsakydama į Tarybos narės Rimos Zablackienės pastabas, kad tokio skaičiaus mobilių įrenginių ugdymo įstaigoms yra mažoka ir nepakanka, Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė patikino, kad papildomai 15 000 eurų įrenginių įsigijimui skyrė ir Savivaldybė, todėl situacija pagerėjo, dabar visos mokyklos turi po vieną ar du įrenginius. Tarybos narei pateiktos informacijos nepakako, ji paprašė raštu atsakyti į žodinį paklausimą dėl hibridinėms klasėms skirtos įrangos poreikio ir planų pilnai apsirūpinti ja.

Taryba perdavė uždarajai akcinei bendrovei „Prienų vandenys“ Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį vandentiekio bokštą su kiemo statiniais Ašmintos kaime ir vandentiekio tinklus Vėžionių kaime, bendra šio turto vertė – 266472,30 Eur.
Turtas investuojamas didinant UAB „Prienų vandenys“ įstatinį kapitalą ir įmonei išleidžiant 91887 paprastąsias vardines akcijas (jų kiekvienos nominali vertė – 2,90 Eur), kurios bus perduotos Prienų rajono savivaldybei.
Taryboje priimti sprendimai ir kitais klausimais, susijusiais su nekilnojamojo turto panaudos sutarčių pratęsimu, privatizuotų bei parduodamų viešame aukcione nekilnojamojo turto objektų išbraukimu/įtraukimu į sąrašą, būsto pardavimu nuomininkui, buveinių įregistravimu, trumpalaikio turto (vertė – 2 889,69 Eur) perdavimu Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.

Tarybos nariai patvirtino naujas stacionarinės slaugos paslaugos vieno lovadienio kainas Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose: dalinai apsitarnaujantiems pacientams – 35 eurus, o nevaikštantiems ir neapsitarnaujantiems pacientams – 40 eurų.
Tai padaryta, atsižvelgiant į minimalios algos kilimą, medikų algų didinimą ir Lietuvos statistikos departamento skelbiamą kainų

indekso pokytį ir kt. Šis lovadienis išlaikomas iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir turi sietis su palaikomojo gydymo, apmokamo iš PSDF, kaina. Palyginti su 2018 m., kuomet lovadienio kaina buvo patvirtinta, nuo 2021 m. gruodžio 1 d. ji didės 30–48 proc.
Pasak Savivaldybės gydytojo Virginijaus Slautos, praėjusiais metais dėl pandemijos lovadieniams skirta visa suma nebuvo panaudota, o šiemet atsiradęs didesnis slaugos poreikis tiems gyventojams, kurie negali gyventi vieni namuose ir pasirūpinti savimi bei buitimi.

Tarybos posėdžiuose politikai svarsto ne tik į darbotvarkę įtrauktus sprendimų projektus, bet ir diskutuoja, teikia paklausimus kitais jiems rūpimais klausimais.
Šiame posėdyje Tarybos nariui Audriui Narvydui buvo įdomu sužinoti, ar bibliobusas, kurio įsigijimui politikai kiek anksčiau pritarė, jau nupirktas ir važinėja aptarnauti skaitytojų į kaimiškas teritorijas, likusias be bibliotekų. Mero Alvydo Vaicekausko teigimu, bibliobusas yra užsakytas, bet dar nepagamintas. Anot jo, pirmasis pirkimas nepavyko, rastas kitas tiekėjas, tačiau dėl pandemijos procesas vėluoja. Atsakydamas į R.Zablackienės paklausimą, meras patikslino, jog panaši situacija susiklostė ir dėl automobilių Savivaldybės administracijai pirkimo. Nauji automobiliai gali būti nupirkti tik kitais metais, todėl galbūt bus ieškoma ir kitų galimybių. Dėl to, kam atiteks vienas iš įsigytų automobilių, jau apsispręsta, mero nuomone, automobilis labiau reikalingas Šilavoto seniūnijai, kuri naudojasi prastos techninės būklės transportu.
Algimantas Šidlauskas domėjosi, kaip sekasi rinkti šių metų savivaldybės biudžeto pajamas. Finansų skyriaus vedėjos Jurgitos Čerkauskienės teigimu, planas vykdomas 83 proc., šiuo metu jį papildo pajamos iš žemės ir žemės nuomos, gyventojų pajamų mokesčio.
Tarybos nariams teiraujantis, meras patvirtino informaciją apie tai, kad iš Prienų KKSC sukčiai išviliojo nemažą sumą lėšų. A.Vaicekausko teigimu, nors visos įstaigos buvo įspėtos dėl galimų atvejų, sukčiai tobulėja ir randa būdų, kaip pasipelnyti. Mero potvarkiu sudaryta komisija, įvykio aplinkybes aiškinasi policija, Finansų skyriui pavesta įdiegti kontrolės sistemas, kad ateityje panašių atvejų būtų išvengta.
Tarybos nariai išsakė pastabų dėl nuotoliniu būdu vykstančių posėdžių, dalis jų pageidavo rajonui aktualius klausimus svarstyti posėdžių salėje, juolab kad, jų teigimu, dauguma viešų renginių – koncertų, sporto varžybų – neatšaukti ir vyksta laikantis saugumo reikalavimų.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.