STEAM ugdymas gali būti įdomus

STEAM – iš anglų kalbos kilęs akronimas, kuriame anglų kalba užšifruotos keturios disciplinos: Science – mokslas, Technology – technologijos, Engineering – inžinerija, Arts – menai ir kūryba bei Math – matematika. Taigi STEAM ugdymas – integralus mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste, kreipiantis į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą. Dauguma pažangių pasaulio valstybių pastaraisiais metais sutelkė dėmesį į tokio ugdymo reformas, ypač daug dėmesio skiriant mokykliniam ugdymui. Siekiama paruošti jaunąją kartą XXI a. iššūkiams, ugdyti problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, tinkamai supažindinti moksleivius su karjeros STEAM galimybėmis bei užtikrinti visos šalies konkurencingumo ir produktyvumo augimą. Tačiau nepaisant ateities perspektyvų ir darbų rinkos poreikių, tik ketvirtadalis Lietuvos abiturientų renkasi tiksliųjų, gamtos, technologinių ir inžinerinių mokslų specialybes. Minėtų profesijų nepopuliarumą lemia ne tik tai, jog šie mokslai atrodo sudėtingesni, reikalaujantys atidumo, išlavinto loginio mąstymo, bet ir tai, kad dar mokyklose STEAM dalykai dėstomi remiantis formulėmis, teoremomis, aksiomomis, beveik nepateikiant gyvenimiškų pavyzdžių, aktualių kasdienių reiškinių paaiškinimų.
Viena iš svarbiausių STEAM efektyvumo priežasčių yra ta, kad mokymas(-is) integruojamas – informatikos, fizikos, biologijos, inžinerijos, menų ir kt. dalykų mokoma kartu, o žinios, įgytos sujungiant skirtingas mokslo šakas, iš karto išbandomos praktiškai. Taip pats mokslas tampa įdomesnis, skatinantis tyrinėti, stebėti, eksperimentuoti ir įrodinėti, o ne aklai kalti formules ir taisykles.

Jiezno gimnazija, remdamasi šiais svariais tokio mokymo(si) privalumais, STEAM mokymui nusprendė skirti daugiau dėmesio ir 2019 m. kovo mėn. tapo kandidate į tinklo narius. Siekdama išsikelto tikslo, mokyklos STEAM komanda užpildė anketą, sukūrė veiksmų planą, numatydama konkrečias jo realizavimo galimybes ir vienerius metus sėkmingai jį įgyvendino. 2020 m. sausio mėn. gimnazija tapo visaverte STEAM tinklo nare, tad į 2020-2021 m. m. veiksmų planą įtrauktos tiriamosios veiklos 5–8 kl. ir I-II gimnazijos klasėse: pagal ugdymo planą buvo vedamos STEAM pamokos, susitarta dėl integruotų projektinių darbų rengimo nuostatų. Visus mokslo metus mokiniai, vadovaujami dalykų mokytojų, atliko projektines-tiriamąsias veiklas, kurias baigiantis mokslo metams pristatė gimnazijos STEAM konferencijoje. Mokinių projektiniai-tiriamieji darbai nustebino kūrybiškumu, temų įvairove ir aktualumu, moksliškumu.
STEAM tinklo mokyklų paskirtis – kurti STEAM mokyklų bendruomenę, skatinant partnerystę ir dalijimąsi gerąja patirtimi. Todėl rugsėjo mėnesį Jiezno gimnazijoje svečiavosi „Revuonos“ pagrindinės mokyklos administracija ir mokytojai, norintys pasisemti patirties apie STEAM ir projektines tiriamąsias veiklas. Susitikimas buvo nuoširdus, konstruktyvus ir dalykiškas. Diektoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Mazuronienė supažindino su projektinio darbo Jiezno gimnazijoje pradžia, direktorė Neringa Zujienė išsamiai atsakė į visus svečiams kylančius klausimus, o mokytojai skaitė pranešimus: „Kas yra STEAM?“, „STEAM ABC“, „Tiriamųjų darbų refleksija“, „Kūrybiškumo ugdymas“, „Tiriamoji veikla pamokose“, „Tiriamoji veikla 8 klasėje“. Viliuosi, kad susitikimas pavyko, o tai patvirtina svečių mintys apie renginį:

Ilona Balčiukynienė, Revuonos pagrindinės mokyklos direktorė:
„Jiezno gimnazijos mokytojai, pasidalindami savo STEAM veiklomis, akcentavo, kad projektai skatina mokinių savarankiškumą ir gebėjimą spręsti su kasdieniu gyvenimu susijusias problemas. Smagu, kad gimnazijos bendruomenė plėtoja naujas šiuolaikines ugdymo formas, skatina mokytojų bendradarbiavimą, mokomųjų dalykų integraciją. Jų pranešimai ir  išsakytos įžvalgos padės mūsų mokyklai planuojant ir organizuojant ilgalaikius projektus.“

Vita Žiūkienė, istorijos ir etikos mokytoja:
„2021-2022 m. m. „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje pradedama vykdyti socialinių, gamtos mokslų ir technologijų projektinė veikla 9–10 kl. mokiniams, todėl „Revuonos“ mokytojai ir administracija dalyvavo metodinėje išvykoje į Jiezno gimnaziją. Išvykos tikslas – pasisemti patirties apie šios mokyklos mokinių praeitais metais vykdytą projektinę veiklą. Kolegos dalinosi savo įžvalgomis, pristatė mokinių atliktus darbus, atsakė į rūpimus klausimus, patarė, kaip efektyviau organizuoti darbą, kad mokiniai ne tik ko nors išmoktų, bet ir patirtų atradimo džiaugsmą.“

Dalia Skučienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, chemijos mokytoja:
„Susitikimas buvo labai naudingas praktiniu aspektu. Kilo idėjų, kokias temas savo dalyke galiu siūlyti mokiniams, kokie darbo etapai, kaip planuoti, kaip darbą apipavidalinti. Džiugu, kad Jiezno gimnazijos mokytojai pasidalijo gerąja patirtimi, papasakojo ir apie iškylančias problemas. Įgijau daugiau pasitikėjimo savimi.“

Rasa Alaburdienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, IT mokytoja:
„Noriu padėkoti Jiezno gimnazijos komandai už suorganizuotą veiklų pristatymą. Buvo labai svarbu sužinoti patirtinio ugdymo organizavimo sėkmes bei sunkumus, susipažinti su mokytojams iškilusiais iššūkiais ir atrastais problemų sprendimo būdais. Labai įdomu buvo pamatyti mokinių atliktus projektinius darbus. O labiausiai džiugina abiejų mokyklų komandų noras ir toliau dalintis patirtimi bei bendradarbiauti. Tikiuosi, kad tikrai susitiksime mokinių darbų konferencijoje.“
Metodinis renginys pavyko, nes Jiezno gimnazijos STEAM komandos mokytojai kūrybiški, drąsūs, domisi savo dalyko ir mokslo naujovėmis, nuolat tobulina kompetencijas. Mokymasis vyksta bendradarbiaujant, dirbant grupėse, sprendžiant realias gyvenimo problemas, eksperimentuojant, teoriją pagrindžiant praktine veikla, lankantis netradicinėse aplinkose: muziejuose, gamtoje, kitose mokymo įstaigose, skatinant mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Tai yra STEAM ugdymo pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis Jiezno gimnazija, pasak jos devizo, auga ir augina.
Vilma Mekionytė
Jiezno gimnazijos
STEAM komandos pirmininkė

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *