„Turėti balsą, kuris keistų pasaulį…“

Mokytojo diena – ypatinga proga pakalbėti apie mokytojo darbo prasmę, reikšmę, šios profesijos sudėtingumą, ypač pandemijos sąlygomis. Kita vertus – ir išskirtinė galimybė mokytojams pasijusti vertinamiems, susitikti su kolegomis, pasisemti vieniems iš kitų šviesių minčių ir optimizmo, tų pozityvių dalykų, kurie nuteiktų kasdieną praverti klasių duris su įkvėpimu…

„Metų mokytojo“ konkurso laureatė mokytoja ekspertė N.Šervenikaitė su apdovanojimą jai įteikusiais meru A.Vaicekausku ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėju R.Zailsku.

Spalio 5-ąją, minint Tarptautinę mokytojo dieną, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre tradiciškai nuo scenos rajono ugdymo įstaigų mokytojams ir auklėtojams skambėjo Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko, LR Seimo nario Andriaus Palionio vardu – jo padėjėjos Valės Petkevičienės ir kitų šventinio minėjimo svečių sveikinimai.
Pratęsta ir tradicija pagerbti iškiliausius mokytojus. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkomis apdovanota 19-ka rajono mokyklų ir lopšelių-darželių pedagogų. Tai mokytojai, pasižymintys aktyvia ir atsakinga pedagogine, projektine veikla mokyklose ir rajone, profesionalumu, kolegiškumu. Šių mokytojų iniciatyva tikslingai įgyvendinamos naujos ugdymo praktikos, jų mokiniai aktyviai dalyvauja varžybose, olimpiadose ir konkursuose.
Meras A.Vaicekauskas savo padėkas įteikė mokytojams, kurie sėkmingai parengė mokinius valstybiniams brandos egzaminams, jų mokinių rezultatai įvertinti 100 balų: tai – Birutei Dičkuvienei, Jiezno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei; Levutei Karčiauskienei, „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei; Aušrai Menkevičienei, „Žiburio“ gimnazijos matematikos mokytojai metodininkei; Vydmantui Petraškai, „Žiburio“ gimnazijos fizikos mokytojui metodininkui; Žydrūnui Tautvydui, „Žiburio“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojui metodininkui.
Taip pat Mero padėkomis apdovanoti ir mokyklų direktoriai bei jų pavaduotojai ugdymui: Irma Kačinauskienė, „Žiburio“ gimnazijos direktorė; Aldona Kaminskienė, Šilavoto pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Vygantas Kornejevas, Stakliškių gimnazijos direktorius; Dalia Mazuronienė, Jiezno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Jiems padėkota už gerą vadovavimą mokykloms, atsakingai organizuojamą mokymą ir mokymąsi, mokyklos bendruomenių telkimą veiklai tobulinti ir kt.
Šiemet Metų mokytojo nominacijos laureate paskelbta ilgametė Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Nijolė Šervenikaitė. Jai meras įteikė padėką, unikalų stiklo suvenyrą ir piniginį prizą.
Mokytoja ekspertė Nijolė Šervenikaitė gimnazijoje dirba nuo 1981 m. Mokytoja aktyvi ir kūrybiška, sėkmingai kuria pasitikėjimu paremtus santykius, jos ugdytiniai puikiai išlaiko brandos egzaminus. N. Šervenikaitės mokiniai dalyvauja rajono ir šalies olimpiadose ir konkursuose, tampa nugalėtojais, yra puikūs skaitovai, renginių dalyviai.
Jau daugiau nei dvidešimt metų mokytoja rengia literatūros vadovėlius 9–12 klasei, šiais metais bendradarbiauja atnaujinant pagrindinės mokyklos literatūros ugdymo priemones pagal rengiamą Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą. Mokytojos sudaryta metodine priemone „Literatūros konspektas abiturientui“ šalies mokiniai naudojasi iki šiol.
Mokytoja yra žinoma lektorė, diskusijų dalyvė. N. Šervenikaitė antrus metus vadovauja Prienų rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodiniam būreliui, telkdama mokytojus aktyviai įsitraukti į mokymąsi kartu. Mokykloje ji skaitė ne vieną pranešimą kolegoms, dalijosi seminarų medžiaga.
Dirbdama mokykloje ypač daug dėmesio mokytoja skiria dalykų integracijai ir mokinių mokymuisi virtualiose aplinkose. Ji inicijavo ir koordinuoja mokinių gimtosios kalbos pasiekimų gerinimo programą gimnazijoje: rengia diagnostinius testus, diktantus, juos analizuoja su kolegėmis ir mokiniais, teikia rekomendacijas tobulintinoms sritims; rengia bandomųjų egzaminų užduotis. Mokytoja inicijavo ir kuruoja ,,Žiburio“ gimnazijos ir Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyriaus bendradarbiavimą, vykdo bendrus mokyklos ir instituto projektus.
Mokytoja jau kelerius metus yra aktyvi mokyklos Metodinės tarybos, Veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė, aktyviai teikia pasiūlymus Gimnazijos mokinių seimui, Vaiko gerovės komisijai.
Už profesinę veiklą, kūrybinę iniciatyvą, mokinių pasiekimus mokytoja ne kartą yra apdovanota rajono ir Lietuvos lygmeniu.
N.Šervenikaitė, dėkodama už įvertinimą, skyrė žodžius ir kolegoms mokytojams, linkėdama turėti balsą, kuris galėtų keisti pasaulį, o Rugsėjo 1-osios sveikinimą priimti ne kaip užuojautą, o kaip džiaugsmą.
Šventės proga Prienų rajono savivaldybė mokytojams dovanojo tarptautinio dainuojamosios poezijos festivalio „Tai – aš“ dalyvių – Domanto Razausko ir Sauliaus Petreikio – koncertą. Pasirodymą surengė ir Veiverių T.Žilinsko gimnazijos šokių kolektyvas „Šokio sūkury“ (vadovė Jadvyga Beikauskienė).
„Gyvenimo“ informacija

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *