Kartu ieškos jieznietiškos tapatybės

Mums rūpi

Dar gegužės mėnesį Vytauto Didžiojo universiteto organizuota konferencija „LDK didikų Pacų giminė ir Lietuvos istorija“, kurioje paliestas ir nedidelio Jiezno miestelio išskirtinumas, subūrė ne tik mokslininkus, bet ir visą Jiezno bendruomenę, o užsimezgę ryšiai davė prasmingų vaisių tolimesniam bendravimui ir bendradarbiavimui.

Rugsėjo 27 dieną VDU komandos atstovai: Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanas, istorikas doc. dr. Giedrius Janauskas, universiteto Academia Cum laude kuratorius, istorikas Domas Bogusevičius, Lituanistikos katedros vedėja Laura Kamandulytė-Merfeldienė bei kraštietė literatūrologė prof. Irena Buckley, – lankėsi Jiezno gimnazijoje, kurioje vyko susitikimai su I-IV gimnazijos klasių moksleiviais, mokyklos kolektyvu ir partneriais.
Susitikimo su gimnazistais metu VDU atstovai paprasta, nuoširdžia ir jaunimui suprantama kalba diskutavo apie gyvenimą mažame miestelyje ir ką reikėtų padaryti, kad Jiezno jaunuomenė norėtų čia kurti ir gyventi, o į didžiuosius miestus studijuoti išvykęs jaunimas ne gėdytųsi, o didžiuotųsi savo kilme.
Anot D. Bogusevičiaus, puikus mažų miestelių perspektyvos pavyzdys yra Seinai, ne taip ir seniai buvę provinciniu Lenkijos miesteliu, dabar tapę rimtu kultūriniu centru, į kurį dėl ypatingos kultūrinės atmosferos gyventi plūsta žmonės net ir iš tų miestų, kurie turi beveik 2 milijonus gyventojų. Paversti Seinus ypatinga vieta iniciatyvos ėmėsi Lenkijos visuomenės veikėjas Krzysztofas Czyżewskis. Pasak G. Janausko, pagrindinė K. Czyzewskio mintis yra ta, jog siekiant sukurti ypatingą vietą, joje reikia gyventi. „Tu negali atvažiuoti, išvažiuoti ir vėl atvažiuoti ir taip kažką unikalaus padaryti. Taip, galima surengti gerą tarptautinį kino festivalį Jiezne, bet jeigu tu jo nekartosi, tai bus vienas geras įvykis per pastaruosius 10 metų. <…> Todėl K. Czyzewskis ir sako, kad pirmas klausimas, kurį turime sau užduoti: „Kas aš esu ir ko aš siekiu? Ką aš iš principo norėčiau padaryti vietoje, kurioje gyvenu?“ Norint gerai jaustis toje erdvėje, kurioje tu gyveni, reikia galvoti apie tiltų kūrimą ir jų statymą tarp žmonių, kad žmonės pajustų bendrystę, jog juos kas nors tarpusavyje sieja“, – moksleiviams pasakojo Vytauto Didžiojo universiteto atstovas.
Apie nedidelio Jiezno miestelio perspektyvas kalbėjo ir čia augusi literatūrologė I. Buckley. Profesorė pastebi, kad šiais laikais studentams darosi nedrąsu prisipažinti, jog jie yra kilę iš mažesnių miestelių, tačiau, anot jos, turėti savo vietą yra didžiulis turtas, o Jieznas turi savo potencialo, slypinčio turtingoje, bet deramai neatskleistoje krašto istorijoje.
VDU bendruomenės narių paraginti savo poziciją apie gyvenimą mažame miestelyje išsakė ir moksleiviai, deja, ne visi jaučia savo miestelio pulsą ir pasigenda užsiėmimų, skirtų jaunam žmogui.
Neišnaudotas Jiezno krašto potencialas bei bendradarbiavimo galimybės aptartos ir su Jiezno gimnazijos bendruomene, seniūnijos, Kultūros ir laisvalaikio centro, bibliotekos ir kitais gimnazijos partnerių atstovais.
Susitikimo metu G. Janauskas akcentavo, kad universitetas visuomet yra atviras įvairioms iniciatyvoms, o jo galimybės – neišsemiamos, todėl VDU bendruomenė yra pasirengusi prisidėti prie jieznietiškos tapatybės aktualizavimo bei padėti jai atsiskleisti miestelio bendruomenėje. Šiam tikslui pasiekti intelektualūs pagalbininkai pasiūlė daugybę formų – nuo moksleivių ir studentų bei dėstytojų bendradarbiavimo iki rimtų tyrimų, į miestelio identiteto paieškas įtraukiančių visą miestelio bendruomenę ir ypač jaunuomenę.
Gimnazijos direktorės Neringos Zujienės teigimu, mokykla visuomet yra atvira praktikantams ir jų idėjoms, įstaigos vadovė taip pat vylėsi, jog VDU bendruomenės ir Jiezno gimnazijos bendradarbiavimas galėtų būti naudingas mokyklos istorijos paieškose.
Susitikimo metu taip pat pritarta profesorės I. Buckley minčiai gegužės mėnesį kartu organizuoti kasmetinį renginį, leidžiantį miestelėnams įsitraukti į savo krašto tyrinėjimą.
Užsimezgusiais ryšiais džiaugėsi ir Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius, pastebėjęs, kad patikimų tyrimų apie Jiezno krašto istoriją išties trūksta, todėl seniūnas viliasi, kad naujų partnerių ir jaunosios kartos inicijuoti darbai ateityje gali duoti gerų rezultatų ir turizmo plėtojimui.
Apsikeitus prasmingomis idėjomis, diskusijų metu prieita prie sutarimo konkretesnes diskusijas pratęsti kituose susitikimuose.
Rimantė Jančauskaitė

Rubrikoje Tai, kas išaugina.... Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *