UAB „Pieno tyrimai“ – vertingiausias pagalbininkas pienininkystės ūkio savininkui

Pieninės galvijininkystės vystymas ir plėtojimas – daug žinių, laiko ir kantrybės reikalaujantis darbas, o pienininkystės ūkio savininko tikslas – gera pieno kokybė, kuo didesni primilžiai bei sveiki gyvūnai.

UAB „Pieno tyrimai“ asistentė D.Kučinskienė už ilgametį bendradarbiavimą dėkoja ūkininkui V.Žvirbliui (Balbieriškio s.).

Kad šis darbas vyktų kuo sklandžiau, su mažiausiomis sąnaudomis ir mažiausiais nuostoliais, visuomet į pagalbą pieno ūkiui ateina UAB „Pieno tyrimai“ Gyvūnų produktyvumo tyrimų (GPT) padalinio darbuotojai (GPT skyriaus vadovas, administratorius bei tyrimų asistentai), dirbantys visuose Lietuvos regionuose.
Gyvūnų produktyvumo tyrimų dėka pieninės bandos laikytojas turi galimybę kas mėnesį gauti informaciją apie kiekvieno tiriamojo melžiamo gyvūno pieno sudėties bei kokybės rezultatus, reprodukcijos, sėklinimų, apsiveršiavimų ir daugelį kitų duomenų. Tai ypač svarbu siekiant sukurti sveiką, produktyvią veislinę bandą. Iš kontrolinio melžimo metu paimtų pieno mėginių atliktų tyrimų (baltymų, riebalų, somatinių ląstelių, urėjos bei laktozės) galima vertinti pieno kokybę bei gyvūno sveikatą. Padidėjęs somatinių ląstelių skaičius piene rodo mastito susirgimą. Šis susirgimas reikalauja greito ir efektyvaus gydymo, jei siekiama, kad karvė vėl duotų daug ir geros kokybės pieno. O pakitęs riebalų ir baltymų santykis rodo ketozę ar acidozę – taip pat labai svarbus rodiklis, lemiantis karvių raciono subalansavimą.
Siekiant, kad karvė būtų sveika ir produktyvi, pirmiausia, gyvūnai turi būti šeriami geros kokybės pašarais. Pašaras yra neatsiejama pieno kokybės dalis, nes nuo to, ką suėda karvė, priklauso pieno rezultatai. Nepakankamai gausiai ar blogos kokybės bei nesubalansuotais racionais šeriamų karvių pieningumas gali sumažėti 25–50 proc. Tik tinkamas šėrimas kokybiškais pašarais padeda išvengti daugybės karvių sveikatos problemų ir lemia 60–70 proc. būsimo pelno. Tokiam šėrimui užtikrinti būtini pašarų kokybės tyrimai, kuriuos operatyviai ir tiksliai galima atlikti UAB „Pieno tyrimai“.

UAB „Pieno tyrimai“ asistentė I.Palionienė (dešinėje) įteikė padėką ūkininkei R.Armanavičienei (Stakliškių s.).

Taip pat UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijoje iš pieno mėginio galima nustatyti ir mastito sukėlėją bei parinkti antibiotikus sergančiai karvei. Iš pieno mėginio taip pat galima nustatyti, ar karvė veršinga ar ne. Toks mėginys gali būti imamas jau 28 d. po sėklinimo. Veršingumo tyrimas iš pieno yra „dėkingas“ karvės atžvilgiu, nes nereikia rektalinės apžiūros ir jos sukeliamo streso. Taip pat, naudojant šį metodą, išvengiama kontakto tarp gyvulių per diagnostikos priemones, mažėja infekcijos paplitimo galimybė. Operatyviai gaunamas rezultatas leidžia greičiau persėklinti neveršingas karves ir taip sutrumpinti neveršingą laikotarpį bei išvengti papildomų nuostolių.
Produktyvumo tyrimų asistentai visuomet pasiruošę pagelbėti, atliekant ir ūkinių gyvūnų ženklinimo bei registravimo paslaugą ir tiriamosiose, ir netiriamosiose bandose.
Dar vienas labai aktualus akcentas – pieno kokybei labai svarbi ūkyje naudojama tvarkinga melžimo bei pieno šaldymo įranga. Labai svarbu laiku periodiškai atlikti pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimą ir melžimo įrangos bei pieno šaldymo rezervuarų patikrą, kuri užtikrintų ūkio savininkui tikslią pieno kiekio apskaitą ir energetinių resursų tausojimą. Tokiu atveju pieno ūkių savininkai turėtų kreiptis į UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijos kalibravimo skyrių, kuris atlieka minėtas paslaugas.
Siekiant įgyvendinti gyvūnų užkrečiamų ligų kontrolės reikalavimus, enzootinės galvijų leukozės ir bruceliozės kontrolei vykdyti UAB „Pieno tyrimai“ iš tiriamųjų ir netiriamųjų karvių bandų paimtų pieno mėginių paruošia jungtinius pieno mėginius ligų tyrimams atlikti, sveikos bandos statusui palaikyti. Tam, kad minėti tyrimai būtų atliekami iš pieno mėginių, reikia, kad tuo metu melžiamų karvių ūkyje būtų ne mažiau kaip 30 proc.
Visomis šiomis paslaugomis noriai naudojasi Dzūkijos skyriaus ūkininkai, o susidarius įvairioms situacijoms, susijusioms su produktyvumo tyrimais, kartu ieškome būdų, kaip kuo operatyviau išspręsti iškilusius klausimus.
Neseniai aplankyti Romos Armanavičienės ir Vinco Žvirblio ūkiai. Šie ūkininkai produktyvumo tyrimus vykdo daugiau kaip 20 metų. Juose laikoma vidutiniškai po 60 tiriamųjų karvių. Metinis produktyvumas kiekvienais metais didėja 600-800 kg. Pieno baltymų ir riebalų santykis taip pat pasikeitė: riebalų nuo 4,32 proc. iki 4,45, baltymų nuo 3,35 iki 3,52 proc. Produktyvumo tyrimų duomenų dėka, telyčias bandos pakaitai atsirenka ir užsiaugina patys iš aukštos veislinės vertės tėvų. Kiekvienais metais savo bandas papildo po 10-15 pirmaveršių. Labai myli savo gyvulius. Stengiasi sudaryti puikias laikymo sąlygas savo gyvuliams.
Ūkininkai noriai naudojasi mūsų pateikiamomis ataskaitomis, tokiomis, kaip „Probleminės karvės“, „Karvių bandos problemų įvertinimas“, „Bandos vidutiniai metiniai rodikliai ir dviejų paskutinių kontrolinių melžimų palyginimo rodikliai“, iš jų galima matyti, kaip pakito rodikliai per mėnesį, atsiradus didesniems pakitimams, tuoj pat ieškoti optimalaus sprendimo.
Norint ūkiui būti konkurencingam, ūkio savininkas turi žinoti visą informaciją apie savo gyvūnų produktyvumą, sveikatingumą, pieno kokybę, šeriamų pašarų ir jų atsargų mitybinę vertę bei ūkio gamybos pajėgumus, o produktyvumo tyrimai ūkyje turi būti ne prabanga, o būtinybė.
Didžiuojamės visais Dzūkijos skyriaus pienininkystės ūkiais, kurie vykdo produktyvumo tyrimus ir nesitraukia iš pienininkystės verslo. Net ir šiuo sunkiu pieno sektoriaus laikotarpiu stengiasi išlaikyti karves, statosi arba rekonstruoja savo tvartus, gerina karvių melžimo ir gyvulių laikymo sąlygas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems Dzūkijos skyriaus tiriamųjų bandų laikytojams už pasitikėjimą ir bendradarbiavimą su UAB „Pieno tyrimai“.
Lina Kriukelienė
UAB „Pieno tyrimai“
Gyvūnų produktyvumo tyrimų
Dzūkijos skyriaus vadovė 

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *