Ar trumpas kelias iki valdžios?

Pats vidurvasaris, kovido banga nuo jūros pusės dar neatplūdo, todėl Suvalkijos žmonės skuba pasidžiaugti suplanuotais renginiais ir atostogomis. Tačiau Naujosios Ūtos bendruomenės nariai – ir mokinukų tėveliai bei seneliai, ir laisvalaikio salės darbuotojai bei saviveiklininkai – netekę ramybės. Dėl ko – aiškėja iš praėjusią savaitę feisbuke išplatinto bendruomenės narių viešo kreipimosi.

Ikimokyklinio ugdymo grupė šiuo metu veikia tam pritaikytose daugiafunkcinio centro patalpose.

N.Ūtos bendruomenė – prieš daugiafunkcio centro uždarymą
„Naujosios Ūtos bendruomenė, atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės planus uždaryti Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Naujosios Ūtos daugiafunkcį centrą, o priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupę perkelti į dabartinę N.Ūtos laisvalaikio salę, teikia savo pastebėjimus ir klausimus.
Manytina, kad planuoti pokyčiai yra skuboti, nepagrįsti ir, svarbiausia, neaptarti su vietos bendruomene bei mokinių tėvais, neatsižvelgiama į galimas neigiamas pasekmes mūsų vietinių vaikų ugdymui, krašto socialiniam ir kultūriniam gyvenimui, – rašoma N.Ūtos bendruomenės narių kreipimesi. – Norime akcentuoti, kad svarstymai uždaryti Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos N.Ūtos daugiafunkcį centrą, mūsų nuomone, yra priimami vienašališkai ir nepaaiškinant, kodėl šie pokyčiai yra reikalingi ir būtini, neatsižvelgiama į vietos mokinių ir jų tėvų interesus bei nuomonę, neieškoma kitų kompromisinių variantų. (…)“
Kalbinti N.Ūtos bendruomenės nariai patvirtino, kad žinia dėl ketinimų uždaryti daugiafunkcį centrą ir iškelti iš jo ugdomus vaikus buvo labai netikėta. Juk pagal Savivaldybės tarybos narių šiemet patvirtintą rajono mokyklų tinklo pertvarkos planą 2021 – 2025 m. centras dar penkerius metus turėjo veikti be pertvarkymų.
Kodėl bloginamos sąlygos?
Naujaūtiškiai teigia, kad buvusios mokyklos, dabartinio daugiafunkcio centro pastate sudarytos visos sąlygos vaikų ugdymui, maitinimui, asmens higienai, poilsiui, juos supa saugi, erdvi aplinka, įrengta žaidimų aikštelė. Todėl, jų įsitikinimu, vaikus perkelti į seniūnijos administraciniame pastate veikiančią laisvalaikio salę būtų neprotinga ir neracionalu. Patalpos vaikams nepritaikytos, nėra valgyklėlės, prausyklos, viešosios lauko infrastruktūros – vien grindinys, statūs laiptai ir gatvė. Todėl, norint pagerinti ugdymo ir poilsio aplinką, tektų įdėti nemažai lėšų.
Be to, kultūros darbuotojai ir saviveiklos kolektyvai (mėgėjų teatras ir vokalinis ansamblis) liktų nuskriausti, nes tektų užleisti vaikams laisvalaikio salę bei kabinetą, kuris ką tik suremontuotas ir išdažytas Prienų kultūros ir laisvalaikio centro lėšomis. Sporto salėje, į kurią jiems pasiūlyta perkelti kultūrinę veiklą, vėl tektų kurtis iš naujo. Jaukumu ir patogumais galbūt ir galima pasirūpinti, tačiau salė nepritaikyta kameriniams renginiams, parodoms, joje prasta akustika. Todėl reikėtų įrengti garsą sugeriančias lubas, remontuoti grindis, įsigyti naujas užuolaidas.
Būtų pažeisti ir sportuojančių bendruomenės narių interesai: jaunimas neturėtų kur žaisti, o moterims, kurios renkasi į mankštas, pilateso užsiėmimus, tektų nutraukti vykdomą sveikatingumo programą.
Atsakymų neišgirdo…
Bendruomenės atstovų teigimu, Savivaldybės atstovai į seniūniją apžiūrėti patalpų atvyko iš anksto neįspėję, todėl, pasklidus žiniai apie būsimus pertvarkymus, bendruomenės nariai, tėveliai panoro išgirsti paaiškinimus iš pirmų lūpų. Jie patys parodė iniciatyvą surengti susitikimą, į kurį pasikvietė merą A.Vaicekauską, Administracijos direktoriaus pavaduotoją A.Marcinkevičių, Švietimo ir sporto skyriaus vedėją R.Zailską, „Ąžuolo“ progimnazijos direktorę I. Tarasevičienę.
Visgi, kaip rašo bendruomenės nariai, pokalbio metu jiems nebuvo pateikta konkreti vizija, sakyta, jog sprendimai bus priimti tik po rugpjūčio 26 d. vyksiančio savivaldybės Tarybos posėdžio, t. y. prieš pat mokslo metų pradžią. Įprastomis sąlygomis tokiu metu šeimos paprastai jau būna apsiprendusios, kur mokysis jų vaikai, tad dėl tokio nekonkretumo pasipiktinę tėveliai kategoriškai atsisakė leisti vaikus į seniūnijos patalpas.
Kviečia netaupyti vaikų sąskaita
Bendruomenei buvo pasiūlyta perimti ištuštėsiančias daugiafunkcio centro patalpas. Aktyvios N.Ūtos bendruomenės narės, mokytojos ir saviveiklininkės Vilijos Zablackienės teigimu, tokiu atveju centre išsitektų ir vaikai, paprasčiausiai „Ąžuolo“ progimnazija galėtų nuomotis patalpas iš bendruomenės. Ji svarsto, kad nenaudojamose buvusios mokyklos patalpose galima atjungti šildymą, tuomet pastato išlaikymas atsieitų pigiau.
– Teigiama, kad pradinėse klasėse nelieka pakankamo skaičiaus pradinukų, tėvams priekaištaujama, kad juos išsiveža į mokytis į Prienus ir Igliauką. Tai tiesa, bet juk dalis tėvelių susvyravo ir pasiėmė vaikus, nuolat girdėdami, kad N.Ūtos mokykla neišsilaikys, kad ji neturi ateities. Gaila mažųjų, kurie turi keltis 6 val. ryto, autobusiuku pusę valandos važinėtis, kol nuvyksta į mokyklą. Vakare grįžta vėliausiai, būna pavargę, – pastebėjo V.Zablackienė.
Bendruomenės narės, su kuriomis teko kalbėtis, pateikė dar vieną argumentą, kodėl pradines klases N.Ūtoje reikia išsaugoti. Jos suskaičiuoja bene septynias sodybas, kurias įsigiję naujakuriai. Į gyvenvietę keliasi jaunos šeimos, kurios remontuoja negyvenamus namus ir planuoja čia įsikurti. Pasak vietos gyventojų, N.Ūta taptų dar patrauklesnė, jeigu mokykla – daugiafunkcis centras būtų išsaugotas.
N.Ūtos bendruomenės ir saviveiklos kolektyvų narys Tautvydas Vencius apgailestavo, kad toks svarbus klausimas, liečiantis vaikų ateitį, bendruomenės narių laisvalaikio ir kultūros darbuotojų darbo sąlygas, yra svarstomas apeinant seniūniją, bendruomenę ir vietos gyventojus.
– Norėdami parodyti, kad nepritariame Savivaldybės ketinimams, išplatinome viešą kreipimąsi į Savivaldybės merą, jo pavaduotoją, Administracijos direktorę, Švietimo ir sporto skyrių bei Kultūros, turizmo ir jaunimo skyrių, Savivaldybės tarybą. Jame išdėstėme savo argumentus ir pateikėme klausimus, į kuriuos lauksime paaiškinimų raštu. Kaip galima suprasti iš komentarų viešoje erdvėje, siūlymas uždaryti N.Ūtos daugiafunkcį centrą ir iškelti ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupes buvo staigmena ir kai kuriems politikams, – pabrėžė bendruomenės narys.
Kreipimąsi pasirašė bendruomenė pirmininkė Angelė Degutienė ir beveik trisdešimt bendruomenės narių, gyventojų, raginančių Savivaldybę „numatomus pokyčius matuoti ne tik kaštų – naudos analizės principu, bet ir įvertinti galimas socialines rizikas bendruomenei, mokiniams, jų tėvams bei visos seniūnijos gerovei“.
Apsispręsti neskubės – vaikus skaičiuos rudenį
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas VAICEKAUSKAS, „Gyvenimo“ paprašytas paaiškinti, dėl kokių priežasčių Savivaldybė ketina uždaryti N.Ūtos daugiafunkcį centrą ir priimti su tuo susijusius sprendimus, sakė:
– Priežastis paprasčiausia – N.Ūtos daugiafunkciame centre nelieka pakankamo skaičiaus vaikų. Stebėdami vaikų judėjimą, pamatėme, kad nemažai tėvų renkasi miesto mokyklas. Tiesiog 1–4 klasėse lieka minimaliai vaikų: 1 klasėje – du, antroje – berods 4, trečioje – 3. Pagal nustatytas normas mes negalime finansuoti tuščių klasių. Taigi, jei viena tėvų dalis pasirinko miesto mokyklas, tą padaryti, matyt, teks ir likusiems…
Ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje jungtinėje klasėje vaikučių susidaro apie dvylika. Kadangi viena grupė lieka, turėjom tokį pamąstymą ją iškelti į administracinį seniūnijos pastatą, laisvalaikio salės patalpas, nes išlaikyti du pustuščius pastatus neracionalu.
Bet dabar šiek tiek pakoregavome savo siūlymą ir nutarėme palūkėti iki rugsėjo 1-osios, pažiūrėsime, kiek realiai susirinks vaikų. Tada ir apsispręsime galutinai. Apie tai informuosime ir bendruomenę, atsakydami į jos kreipimąsi.

Pagal savivaldybėje gimusį sumanymą, uždarius N.Ūtos daugiafunkcį centrą, ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai galėtų persikelti į suremontuotas laisvalaikio salės patalpas, o saviveiklininkai – į sporto salę.

O dėl išsakytų bendruomenės nuogąstavimų, manau, kad jie yra nepagrįsti. Seniūnijos pastate yra pakankamai vietos vienai jungtinei grupei, lėšų į aplinkos pritaikymą reikėtų įdėti minimaliai, nes patalpos suremontuotos, nebent tektų paruošti vietą maitinimui. Pakaks erdvės ir saviveiklininkams, nes lieka universali salė, be jos yra ir dar kelios tuščios patalpos. Suprantamas bendruomenės noras (išsaugoti tai, kas yra), bet jai reikėtų susikoncentruoti ir susitarti su savo nariais, kad neišvežtų vaikų į miesto mokyklas. Man ir pačiam labai gaila ir apmaudu, kad tėvai taip pasirinko, bet tai jų pačių apsisprendimas, ir jo negalime pakeisti. Kaimuose trūksta vaikų, juos išveždami dar pabloginame situaciją. Prienų rajono savivaldybės kaimiškose vietovėse klasės yra nedidelės. Dėl to jaučiame centrinės valdžios spaudimą stebėti situaciją ir greičiau reaguoti. Esame priversti uždaryti ištuštėjusias ugdymo įstaigas…
Dėl šios priežasties N.Ūtos daugiafunkciame centre 1–4 klasių nelieka, jų mokiniai bus pavėžėjami į „Ąžuolo“ progimnaziją. Sumažėjus vaikų, niekaip nepateisintume modelio vienos jungtinės klasės, kurioje būtų mokomi vaikai iš keturių skirtingų klasių (iki šiol veikė dvi jungtinės klasės, – aut. pastaba).
Jeigu N.Ūtos daugiafunkcio centro pastatas liks tuščias, jį įtrauksime į privatizuojamų objektų sąrašą. Kita vertus, buvo pasiūlyta pastatą perimti ir valdyti bendruomenei, jei tik ji pateiktų veiklos planų, panašiai, kaip buvusiame mokyklos pastate tvarkosi Žemaitkiemio bendruomenė.
Kalbino Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Tai, kas išaugina.... Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *