Jie paskyrė gyvenimą Birštonui

Iš šviesios atminties buvusio Lietuvos S. Kneipo mokslinės ir medicininės asociacijos prezidento, medicinos mokslų daktaro Vytauto Meškos straipsnio 2000 m. 09 mėn. „Gyvenime“.

Birštoniečiai gražiai įamžino šių žymių, Birštonui daug nusipelniusių žmonių: socialinių mokslų daktaro, buvusio ilgamečio savivaldybės vadovo Antano Serafino Zenkevičiaus (1935–2012) ir žymaus kurortologo medicinos m. dr. Vytauto Jurgio Meškos (1930–2015) atminimą. Jiems abiems suteikti Birštono Garbės piliečio vardai, jų vardais pavadintos žymios kurorto vietos. Miesto centriniam parkui suteiktas V. J. Meškos vardas, o Nemuno krantinei – A. S. Zenkevičiaus. Prie Birštono savivaldybės administracinio pastato atidengtas ir bareljefas, įamžinantis buvusio mero A. S. Zenkevičiaus atminimą.

…Su Birštono meru p. Antanu Zenkevičiumi susipažinau prieš 34 metus per kurorto 120 metų jubiliejinę mokslinę konferenciją. Malonu, kad ši pažintis nenutrūko iki šiol, dargi sustiprėjo, man dirbant kelerius metus Birštono miesto tarybos pirmininku (1990–1992 m.).
Tuomet, 1966 metais, Birštonas beveik nesiskyrė nuo ramaus reliktinio kaimo. Paskatintas garsios Birštono praeities, naujai išrinktas gyvenvietės vadovas nedelsdamas ėmėsi darbo. Jį dažnai buvo galima sutikti ministerijų bei žinybų kabinetuose, įvairiuose respublikiniuose pasitarimuose. Pačiame Birštone pradėjo lankytis įvairūs specialistai – kurortologai, hidrologai – mineralinių vandenų žvalgai, architektai, statybininkai, planuotojai. Taip aktyviai dirbant Birštonas greitai tapo respublikinės reikšmės miestu kurortu, o tai turėjo įtakos didesnėms jo vystymosi galimybėms.
Vienas po kito mieste ėmė dygti modernūs gyvenamieji namai, išsiplėtė vidurinė mokykla, bibliotekos, pastatyti kultūros rūmai, erdvi ambulatorija, vaistinė, įrengtas centrinis vandentiekis, kanalizacija, nutiesti šaligatviai, prijungtas dujotiekis. Miestas pasipuošė skverais, gėlynais, R. Antinio, G. Jokubonio, kitų dailininkų skulptūromis. Žinoma, miesto vadovas A. Zenkevičius, kaip ir visi, norėjo dar daug originalesnio, puošnesnio. Deja, tais laikais galioję „SNIP‘o (stroitelnyje normy ir pravila) reikalavimai buvo kitokie – pilki ir standartiniai. Tačiau net ir dėl to, ką šiandien Birštone turime, p. A. Zenkevičiui teko parodyti stiprią valią, atkaklumą, daug pastangų. Tačiau… O kas gi pasidarė „dingus“ tam baisiajam „SNIP-ui“, pavyzdžiui, kad ir Palangos kurorte?! Tik betvarkė.
Be praktinės veiklos, Birštono vadovas A. Zenkevičius gilinosi ir į mokslą. Jo socialinių mokslų daktaro disertacija apie kompleksinės kurortų infrastruktūros vystymą yra ženklus indėlis ir į kurortologiją, nes joje esantieji duomenys panaudotini ir kitų kurortų veiklos vystymui. Meras taip pat aktyviai dalyvavo, rengiant kurortologijos mokslines-praktines konferencijas, skaitė jose gerai paruoštus pranešimus. Šių eilučių autoriui dirbant Kurortologijos mokslinio tyrimo laboratorijos vadovu visada jautėsi dalykinė A. Zenkevičiaus parama.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, A. Zenkevičius keturis kartus buvo išrenkamas Birštono meru. Tai yra nemažas jo veiklos įvertinimas.
Atvykus į Lietuvą garsiems kurortologams, kaip, pavyzdžiui, anksčiau daug metų buvusiam Vokietijos lietuvių katalikų sielovados vadovui gerbiamam prelatui K. Senkui, gerai žinančiam Vokietijos kurortus, Kanados katalikų kultūros savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ redaktoriui prelatui dr. Gaidai, Pasaulinės kurortologijos asociacijos prezidentui prof. dr. E. Kostri, Izraelyje dirbančiam prof. dr. J. Rafesri, Niujorko medicinos instituto direktoriui prof. dr. J. Gintautui, akademikui A. P. Speranskiui – visi jie buvo supažindinami ir su Birštono kurortu, kuriuo užsienio mokslininkai nuoširdžiai gėrėjosi. Pagaliau ir man, išsamiai susipažinusiam su garsiausiais Rusijos, Užkaukazės, Krymo ir su Vakarų kurortais, Birštonas buvo ir tebelieka modernaus kurorto etalonu.
Birštono miestui kurortui jo ilgametis vadovas, socialinių mokslų daktaras paskyrė pačius gražiausius 34 metus savo gyvenimo. Tačiau, kaip matome, ne veltui. Apie sėkmingą jo veiklą puikiai liudija šiandieninis Birštonas.

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *