Svarbius klausimus apsvarstė su pavasariniu polėkiu

Prienų rajono savivaldybės tarybos gegužės mėnesio posėdis vyko sklandžiai, be ilgesnių diskusijų, todėl iki pietų buvo apsvarstyti 22 klausimai, išskyrus tris sprendimų projektus, kurie iš darbotvarkės buvo išbraukti mero prašymu. Tarp atidėtų kitam posėdžiui – ir krepšinio sporto klubo „Prienai“ bei VšĮ „Prienai“ 2020 m. veiklos ataskaitos. Posėdyje pritarta Prienų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, UAB „Prienų butų ūkis“, UAB „Prienų vandenys“, UAB „Prienų šilumos tinklai“, Jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitomis.

Savanoriai padeda ir gesinti gaisrus
Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Jonas Kvietkauskas iš politikų sulaukė palankių vertinimų dėl pradėtų teigiamų pokyčių tarnybos darbe, nuosekliai gerinamų ugniagesių darbo ir poilsio sąlygų, atnaujinamos komandų materialinės-techninės bazės. Viršininkas ataskaitoje buvo įvardinęs ir nemažai likusių problemų, kurioms išspręsti trūksta lėšų. Tarnybos finansavimas vis dar nėra pakankamas, todėl galimybės atnaujinti automobilius, nupirkti įrangos, suremontuoti pastatus labiausiai priklauso nuo Savivaldybės skiriamos paramos. Visgi Tarybos nariai, užduodami klausimus vadovui, šios temos nepalietė.
Rimai Zablackienei rūpėjo išgirsti, kaip tarnybos veikloje įgyvendinamas savanorystės principas. Anot J.Kvietkausko, iš viso priimta 48 savanoriai gaisrų gesinimui, 27 – prevenciniam darbui su gyventojais. Tarnybos viršininkas apgailestavo, kad pandemijos metu profilaktinis darbas buvo apribotas. Pasak jo, dalis savanorių buvo priskirti komandoms pagal gyvenamąją vietą, kad, kilus gaisrui, galėtų pagelbėti po vieną dirbantiems ugniagesiams. 2020 metais savanoriai gesinti gaisrų išvyko 6 kartus.

Pasigedo elektroninių paslaugų
Praėjusių metų veiklos ataskaitą pristatęs UAB „Prienų butų ūkis“ direktorius Algis Valatka iš Tarybos narių išgirdo padėkų ir už sėkmingai rajone įgyvendinamus daugiabučių namų renovacijos projektus, ir už malonią smulkmeną, kuri atskleidžia bendrovės požiūrį į kapinių lankytojus. Neseniai civilinėse kapinėse bendrovės iniciatyva įrengtas stovas su laistytuvais, kuriais gali pasinaudoti žmonės, prižiūrintys artimųjų kapus.
Tarybos narys Audrius Narvydas pripažino, kad daugiaprofilinė įmonės veikla rajone yra matoma, tačiau jis turėjo ir pastabų – dėl želdinių priežiūros, nepakankamai išplėtotų elektroninių paslaugų gyventojams. UAB „Prienų butų ūkis“ vadovo A.Valatkos teigimu, jau atnaujinta bendrovės internetinė svetainė, kurioje labai greitai bus įdiegta savitarnos paslauga mokesčių mokėjimui ir kt., nuo šios savaitės, gerinant klientų aptarnavimo kokybę, pokalbiai telefonu bus įrašomi.

Stengsis, kad vartotojai patirtų kuo mažiau nepatogumų
UAB „Prienų šilumos tinklai“ direktorius Ramūnas Blaževičius buvo paprašytas atsakyti į klausimus dėl nuostolingos veiklos, paslaugų kainos apskaičiavimo, galimybės statyti naują ar nuo erozijos apsaugoti esamą katilinės kaminą. A.Narvydas išreiškė susirūpinimą dėl to, kad nuo birželio 1 d. dešimčiai dienų bus nutrauktas karšto vandens tiekimas daugiabučių namų gyventojams. Pasak R.Blaževičiaus, jeigu hidrauliniai sistemos bandymai ir skaitiklių metrologinė patikra vyks sklandžiai, šį terminą bus galima ir sutrumpinti, taip pat karštą vandenį gyventojams tiekti vakarais.

Planuoja vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą

Į Škėvonių kapines laistytuvų neštis nereikės –jais pasirūpino UAB „Prienų butų ūkis“.

UAB „Prienų vandenys“ pernai vartotojams ir abonentams pardavė 410,1 tūkst. kub.m geriamojo vandens, jo pardavimas sumažėjo 1,6 tūkst. kub.m. Pagrindinės priežastys – pandeminiais metais dalis verslų sustabdė savo veiklą, o viešosios įstaigos nemažai laiko dirbo nuotoliniu būdu.
Pernai prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungė 140 naujų vartotojų, išaugo ascenizacinėmis mašinomis surinktų nuotekų kiekis. Prie to prisidėjo kartu su Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojais vykdomi patikrinimai, kaip gyventojai tvarko nuotekas.
Bendrovė nuolat investuoja lėšas į vandentiekio ir nuotekų tinklų renovaciją, statybą ir plėtrą rajone. UAB „Prienų vandenys“ direktorius Rimantas Ignatavičius Tarybos narius supažindino su artimiausiais bendrovės planais.
Netrukus prasidės vandentiekio (1,547 km) ir nuotekų tinklų (1,478 km) tiesimo darbai Prienų miesto Naujakurių, Beržyno, Rožių tako, Žalgirio gatvėse. Direktoriaus teigimu, 53 vartotojai prisijungs prie nuotekų, o 48 – prie vandentiekio tinklų. Mieste numatyta ir daugiau darbų.
Šiemet bus paklota 450 m ilgio vandentiekio trasa Ignacavos kaime, ja bus tiekiamas geros kokybės geriamasis vanduo 14-kai vartotojų.
Planuojamos investicijos ir kaimo vietovėse: Vyšniūnuose bus rekonstruota 500 m, o Šilavote – 300 m vandentiekio trasų. Atsakydamas į R.Zablackienės klausimą, R.Ignatavičius žadėjo ieškoti sprendimų, kaip centralizuotai tiekti vandenį ir kitų miestelių gyventojams.

Pritarė paskolos ėmimui
Tarybos nariai pritarė siūlymui imti 65 000 ilgalaikę paskolą Prienų rajono savivaldybės administracijos vykdomam investicijų projektui „Prienų rajono savivaldybės Išlaužo sen. Išlaužo k. Kaimynų gatvės kapitalinis remontas“. Šių lėšų prireikė projekto koofinansavimui ir nenumatytoms išlaidoms. Paskola imama 5 metų laikotarpiui, paskaičiuota, kad palūkanoms teks sumokėti per 2800 eurų.

Meno mokyklos bus reorganizuotos iki rugsėjo 1 dienos
Daugumos balsais patvirtintas sprendimo projektas dėl Jiezno muzikos mokyklos ir Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Prienų meno mokyklos iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.
Patvirtinti Prienų meno mokyklos veiklos nuostatai ir nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 45,33 (iš jų 33,83 – mokytojų pareigybės, 11,5 – ugdymo procesui organizuoti ir valdyti skirtos pareigybės).
Iš viso bus panaikinti 6 etatai (2 – mokyklos vadovų, 2 – buhalterių, 1,5 – raštvedžio, 0,25 – bibliotekininko, 0,25 muzikos instrumentų derintojo) ir per metus sutaupyta maždaug 98 300 eurų, skirtų jų atlyginimams. Iš jų – 21 700 eurų bus panaudota 0,5 buhalterio ir 1 filialų veiklos koordinatoriaus pareigybėms steigti.
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas teigė, kad atlyginimų fondas bus peržiūrėtas ir likusios lėšos grąžintos į biudžetą tuomet, kai bus išmokėtos išeitinės kompensacijos atleidžiamiems darbuotojams.

Šilumos kaina didėja
Daugumos balsais (2 politikams balsavus prieš, 4 susilaikius) nustatytos AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams (be PVM). Apskaičiuota projekcinė šilumos kaina – 5,77 ct/kWh), palyginti su šiuo metu galiojančia šilumos kaina, ji didėja nuo 5,57 iki 5,77 ct/kWh, pokytis 0,20 ct/kWh. Kaina nurodyta be PVM (gyventojams taikomas 9 proc. PVM, įmonėms taikomas 21 proc. PVM).

Dėl bibliobuso politikų nuomonės išsiskyrė
Prienų rajono savivaldybės administracijai leista įsigyti mobiliosios bibliotekos veiklai pritaikytą automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 50 000 Eur (su PVM). Juo naudosis Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, kuri organizuos knygnešystės, kultūros sklaidos, edukacines, elektronines ir kt. paslaugas kaimiškose vietovėse, likusiose be bibliotekos filialų. Mikroautobuse bus sudarytos sąlygos gyventojams pasinaudoti kompiuterine įranga ir internetiniu ryšiu – susirasti ir atsispausdinti dominančią informaciją, sumokėti mokesčius, pasinaudoti Savivaldybės nuotolinėmis ir kitomis viešosiomis paslaugomis (e. valdžia, e. sveikata ir kt.).
Tarybos narys A.Narvydas viešai suabejojo, ar toks sprendimas yra geras, anot jo, jei gyventojai per metus nepasigedo bibliotekos paslaugų, jie nesinaudos ir bibliobusu. Jis kvietė pirmiausia patiems pasidomėti, gyventojų paklausinėti, o ne iš kitų rajonų valdininkų lūpų išgirsti, ar bibliobuso paslaugos pasiteisina.
Taip pat buvo keltas klausimas dėl bibliobuso vairuotojo etato. Besidomintiems buvo atsakyta, kad atskiro etato steigti nereikės, gyventojus aptarnaus mikroautobusą vairuojantis bibliotekos darbuotojas.
Meras A.Vaicekauskas ir kiti valdančiosios koalicijos atstovai kvietė pritarti bibliobuso įsigijimui, pasak jų, net jei idėja praktikoje neprigytų, lėšos nebūtų iššvaistytos – mikroautobusiukas atnaujintų Savivaldybės turimų automobilių parką ir būtų naudojamas kitoms reikmėms.
A.Narvydo siūlymas atidėti sprendimo projektą nesurinko balsų daugumos.

Daugiau mokinių gaus nemokamą maitinimą
Patvirtinti Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo pakeitimai. Priėmus sprendimą daugiau mokinių galės gauti nemokamą maitinimą, mokinių tėvams (globėjams), kurių vaikai mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nereikės kreiptis dėl nemokamų pietų, kadangi nemokami pietūs bus skiriami pagal mokinių sąrašus, kurį pateiks mokyklos.
Suteikta galimybė nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

Pasidžiaugė Stakliškių sporto klubo veikla
Išklausyta VšĮ Stakliškių sporto klubo 2020 metų veiklos ataskaita, kurią pristatė klubo ir krepšinio komandos Prienų „CBet-KKSC“ vadovas Rimas Katukevičius. Jis taip pat atsiskaitė už lėšas (10 000 eurų), kurias Savivaldybė pernai skyrė komandos dalyvavimui Regionų krepšinio lygos A divizione. R.Katukevičius pabrėžė, kad komandoje išskirtinai žaidžia Prienų krašto jaunimas, kalbėjo apie papildomų treniruočių poreikį, papasakojo apie siekį užsiauginti naują krepšininkų pamainą. Šiuo tikslu krepšininkai lankosi vaikų darželiuose, veda edukacijas, supažindindami mažuosius su krepšinio žaidimo technika.
Meras A. Vaicekauskas ir kiti Tarybos nariai padėkojo R. Katukevičiui už gerai administruojamą klubo veiklą, pasiektus komandos rezultatus RKL, švietėjišką veiklą ir linkėjo veiklos tęstinumo.
Tarybos posėdyje taip pat buvo priimti ir kiti svarbūs sprendimai.
Kitas Tarybos posėdis vyks liepos 1 dieną.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *