Kviečia fotografijų paroda „Padaryk mane gerumo ženklu“

Birštono sakraliniame muziejuje nuo gegužės 18 d. veikia autentiškų Kardinolo Vincento Sladkevičiaus fotografijų paroda iš muziejuje saugomo albumo ir Kaišiadorių kurijos archyvo. Idėja surengti nuotraukų parodą gimė 2019 metų pabaigoje, kai planavome Kardinolo Vincento 100-osioms gimimo metinėms skirtus renginius. Šios asmenybės, vienos aktyviausių Atgimimo metu buvimas vadovu, bet nesiveržiančiu į tribūnas, darė jį dideliu autoritetu, kurį juste junti šalia esant. Kardinolas Vincentas širdimi matavo kiekvieną tautos dvasinio atgimimo žingsnį. Palaimintojo T. Matulionio konsekruotas vyskupu Birštono klebonijoje (šiuo metu Birštono sakralinis muziejus) kardinolas Vincentas tapo gerumo ženklu žmonėms.
Parodoje nuotraukos yra pateiktos iš įvairių laikotarpių: jaunojo kunigo Vincento,Kauno kunigų seminarijos dėstytojo, susitikimo su Lietuvos aukščiausiosios tarybos nariais, Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio konsekracijos dienos, Sutvirtinimo sakramento teikimo Perlojoje ir Birštone, Vyskupų konferencijos pirmininko susitikimo su popiežiumi Romoje vizito Ad limina metu, Kardinolo ingreso į Kardinolų kolegiją Romoje, iš pirmojo popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje.
Šiemet LR Seimas paskelbė kardinoloVincento Sladkevičiaus metus. Gyvenimo šimtosios metinės ir mirties 21 metinės, kurios yra gegužės 28 d., – tai dienos, kuomet prisimename Žmogų, artimą mums kiekvienam savo meile Lietuvai, jos žmonėms. Kardinolas Vincentas svarstė, – kad „visas mūsų gyvenimas atrodytų apgaulė, nusivylimas, kančia, jei tikėjimas neparodytų, kad ne tuštumos stveriamės, ne vėjų vaikomės, o Gėrį, kuriam gimėme“. Pasirinkęs šūkį „Padaryk mane gerumo ženklu“ Kardinolas atskleidžia savo dvasios didingumą. Visų pirma, ši maldos eilutė iš Šventojo Rašto, Psalmių knygos, yra tapusi Kardinolui kiekvienos dienos veiklų pradžia. Būdamas gilaus tikėjimo ir skvarbaus proto, puikaus išsilavinimo ir nepaprastai jautrios sielos žmogumi, jis suprato, kad be nuolankaus santykio su Kūrėju neįmanoma gerai atlikti skirtų pareigų. Šis maldos šūksnis išreiškia ir jo gyvą troškimą skleisti gerumą, būti gėrio šaltiniu, prie kurio kiekvienam žmogui gera atsigaivinti. Šiluma ir paprastumas sklido iš Kardinolo Vincento veido, šypsenos, iš homilijų žodžių, šiltų susitikimų, pagarbių santykių su valstybės vadovais ir visais patarimo, paguodos, išminties ieškojusiais.
Linkime jums prasmingai paminėti Kardinolo atminimą, apsilankyti parodoje, kurioje rodomas ir videofilmas „Žemė, davusi Lietuvai Kardinolą“ (rež. V. Balsys, 1999 m.). Pateikiame keletą Kardinolo Vincento Sladkevičiaus išminties lobyno perlų:
. Lietuva visuomet buvo geros valios ir ramybės dvasios tauta. Tokia ji išliko net sunkiausių išmėginimų valandomis. Iš Kardinolo Kalėdinio sveikinimo. Kaišiadorys, 1988 12 24
. Laisvas tautos gyvenimas – tai ne vien triukšmingos demonstracijos, o kūrybingas, pasiaukojantis darbas, kuris daugeliui nepastebimas. Jo palaimingi vaisiai vėliau išryškėja. „Tėviškės žiburiai“ (Torontas, Kanada), 1992, Nr.39
. Viskas turi įvykti reikiamu laiku ir reikiamu būdu. Tuo ir pasireiškia išmintis. Kardinolas V. Sladkevičius. „Mūsų kraštas“ (Radviliškis), 1989 07 22
. Visiems patarčiau neskubėti daryti išvadų, veikiamiems pykčio ar liūdesio. Reikia palaukti, kol viskas nusėda. Nes toks poveikis yra tarsi tam tikras apsvaigimas. Kai visa tai nusėda, žmogus ima matyti ir teisingai girdėti. Pykčio ar kokios nors aistros paskatinti mūsų sprendimai būna neteisingi. Kardinolas V. Sladkevičius. „Diena“, 1995 08 21
. Nelipkime vieni kitiems ant kulnų! (…) Akmenys skirti statybai, o ne svaidyti vienas į kitą. Kardinolas V. Sladkevičius. „Tiesa“, 1993 11 06
. Visi turime sutarti, nepaisant kokių vardų, pareigų esame. Pažiūrėkim į dangų, žvaigždes. Visur – santarvė. Kiekvienas dangaus kūnas turi savo kelią, skriejimo laiką, būdą. Ir nė vienas nesistengia užbėgti kitam už akių. Kardinolas V. Sladkevičius. Iš kalbos, įteikiant Santarvės premiją. 1998 12 29
. Visas mūsų gyvenimas atrodytų apgaulė, nusivylimas, kančia, jei tikėjimas neparodytų, kad ne tuštumos stveriamės, ne vėjų vaikomės, o Gėrį, kuriam gimėme. Kardinolas V. Sladkevičius
. Gerumas nėra lengvai pasiekiamas, bet užtat teikia nepaprastą palaimą ir tautai, ir šeimai. Kardinolas V. Sladkevičius. „XXI amžius“, 1997 06 19
. Kur gyvenama pagal Kristaus evangeliją, ten žmogaus širdyje gimsta pojūtis: „Man čia gera būti“, kad ir kokiomis aplinkybėmis jis gyventų. (…) Jis jaučia, kad jam gera būti ten, kur yra Kristaus evangelijos artumas. Ten yra spindintis Kristaus veidas, ir gerumo šviesa apšviečia kiekvieną šeimos narį, kiekvieną žmogų. Kiekvienas žmogus spindi gerumo šviesa, net ir labiausiai iškankintas ligomis. Nėra tokio gyvenimo kampelio, kur jam nebūtų gera. Aukščiausias Dievo meilės pasireiškimas žmogui yra Jo noras, kad mums būtų gera žemėje, Jo sukurtame pasaulyje, o tobuliausiai gera – amžinybėje. Iš Kardinolo V. Sladkevičiaus homilijos
. Atgimstančiai tautai reikia aiškių gairių, tvirtų pamatų, teisingų kelių. Tokios gairės – Dievo įsakymai, tokie pamatai – tikėjimas šventenybėmis, tokie keliai – doros keliai. Ir vadovauti turi visuomenei tdarbštūs, nesavanaudiški, teisingi ir gailestingi žmonės. Kard. V. Sladkevičius.
Amerikos išeivijos atstovas dr. kun. Arvydas Žygas įvardijo V.Sladkevičių kaip pasaulinio garso žmogumi, kuris kitą žmogų visada keldavo aukščiau už save. Jo sugebėjimas būti mažutėliu tampa tikru krikščioniško humanizmo pavyzdžiu. Dėl savo paprastumo, pagarbos ir meilės žmonėms jis tapo labai reikšmingu žmogumi, – sako dr. kun. A. Žygas.“ Jam paantrina vysk. E. Bartulis, sakydamas, jog Eminencija buvo vienu aktyviausių Atgimimo dalyvių, nors nesiverždavo į tribūnas. Nes jis širdimi matavo kiekvieną tautos dvasinio atgimimo žingsnį.
Laukiame Jūsų apsilankant parodoje. Lankymas nemokamas, tačiau yra lankymosi būtinųjų sąlygų: dėvėti apsauginę kaukę, laikytis atstumo ir atvykus užsiregistruoti.
Dr. Roma Zajančkauskienė
Birštono muziejaus struktūrinio padalinio vadovė

Rubrikoje Kultūra: mumyse ir šalia mūsų. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *