PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 2021 m. balandžio 29 d. 10 val.

1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitos
2. Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai
3. Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai
4. Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai
5. Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai
6. Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai
7. Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai
8. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai
9. Dėl pritarimo Prienų globos namų 2020 metų veiklos ataskaitai
10. Dėl pritarimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro 2020 metų veiklos ataskaitai
11. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitai
12. Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai
13. Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai
14. Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai
15. Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai
16. Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitai
17. Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai
18. Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
20. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 mokslo metais patvirtinimo
21. Dėl Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos nuostatų, struktūrinių teritorinių padalinių skaičiaus ir jų sąrašo patvirtinimo
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T3-4 „Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
23. Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms
24. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų pastatų turtinių vienetų suformavimo
25. Dėl sutikimo įregistruoti bendruomenės „Abipus Peršėkės“ buveinę
26. Dėl VšĮ „Bruneros“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio
27. Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
28. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-304 „Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms“ pakeitimo
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo
30. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo
31. Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
32. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-218 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T3-16 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios
33. Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
34. Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo
35. Dėl viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro
36. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono Stakliškių seniūnijos melioracijos sistemų rekonstravimas“
37. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 m. melioracijos programos patvirtinimo
38. Dėl Prienų rajono savivaldybės melioracijos griovių remonto trejų metų prioritetinio sąrašo patvirtinimo

Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuje „Tarybos posėdžių darbotvarkės“.

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *