BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS IR MERĖS NIJOLĖS DIRGINČIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

(I dalis)

Birštonas – patogus gyventi, dirbti ir ilsėtis kurortas, siekiantis tapti darnaus, inovatyvaus ir žaliojo miesto, kuriančio bendruomenės gerovę, pavyzdžiu. Atsakingai pareiškiu, kad ataskaitiniais metais nuosekliai siekta, kad birštoniečių gyvenimo kokybė gerėtų, būtų teikiamos kokybiškos viešosios paslaugos, nuolatos įgyvendinami įvairūs projektai, rengiami strateginiai ir veiklos planai, kiti planavimo dokumentai, tvarkoma ir atnaujinama kurorto ir visos savivaldybės infrastruktūra, asfaltuojami ir remontuojami keliai, tiesiami nauji šaligatviai, renovuojamos gatvės.
2020 metai ir Birštonui, ir visai Lietuvai ir pasauliui yra išskirtiniai. Tai karantino ir pandemijos metai. Daugelio bendrovių, įmonių, įstaigų veikla buvo sustabdyta, mokymas ir ugdymas didelę metų dalį vyko nuotoliniu būdu, būrelių ir klubų veikla buvo sustabdyta. Deja, bet negalime pasidžiaugti įvairių kultūros, švietimo ir sporto renginių gausa, turistų srautų padidėjimu, kadangi per 2020 m. sulaukėme 121 tūkst. svečių iš Lietuvos miestų (t. y. 22 proc. mažiau nei ankstesniais metais), kiek daugiau nei 5 tūkst. užsienio svečių (t. y. net 65 proc. mažiau nei ankstesniais metais).
Per pirmąją karantino bangą Birštone neturėjome nė vieno COVID-19 atvejo. Birštono AB Birštono sanatorija „Versmė“, VšĮ „Tulpės“ sanatorija ir AB „Eglės sanatorija“ gydymo paslaugas teikė tik atvykusiems su Valstybinės ligonių kasos apmokama reabilitacija, o apgyvendinimo paslaugų teikimas daugumoje įstaigų atnaujintas nuo birželio 1 d.
Per antrąjį karantino laikotarpį (iki 2020 m. gruodžio 31 d.) registruoti 156 COVID-19 susirgimai, tačiau Birštonui vienu metu pavyko tapti „žaliąja“ savivaldybe, fiksuojant mažai susirgimų, tenkančių 100 tūkstančių gyventojų. Veiklą vykdė AB Birštono sanatorija „Versmė“, VšĮ „Tulpės“ sanatorija ir AB „Eglės sanatorija“, visos apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos buvo uždarytos.
Dėkoju birštoniečiams, Birštono savivaldybės įstaigoms, įmonėms ir bendrovėms už susitelkimą, bendras pastangas, socialinę atsakomybę, karantino reikalavimų laikymąsi ir darbą COVID-19 pandemijos laikotarpiu, o savanoriams ir šauliams – už viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimą!
Noriu padėkoti AB Birštono sanatorijai „Versmė“, VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centrui, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono PK, BĮ Nemajūnų dienos centrui, Birštono gimnazijai, Birštono viešajai bibliotekai, Birštono sporto centrui, Birštono savivaldybės administracijai, Ervinui Marčiulioniui, viešbučiui „Audenis“, BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnybai ir Prienų karščiavimo klinikai už atsakingą ir pasiaukojantį darbą visą šį sunkų laikotarpį 2020 metais. Taip pat noriu pasidžiaugti Viešosios bibliotekos darbuotojų, gaminusių apsauginius skydus, ir Nemajūnų dienos centro darbuotojų, siuvusių apsaugines veido kaukes, iniciatyvomis. Jūs visi dirbote atsakingai tam, kad išvengtumėme COVID-19 susirgimų.

Birštono savivaldybės tarybos ir mero veikla
Kiekvieną dieną su pavaduotoju ir Administracijos vadovais susitinkame aptarti Birštono krašto gyventojams aktualius klausimus, sprendžiame Savivaldybės strateginius ir einamuosius klausimus. Antradieniais prie mūsų prisijungia ir Birštono seniūnijos seniūnas Jonas Kederys.
Taryboje dirba 8 moterys ir 7 vyrai, bendras amžiaus vidurkis yra 50 metų. Per 2020 metus vyko 9 Tarybos posėdžiai, iš kurių 4 vyko Birštono savivaldybės posėdžių salėje, 5 – nuotoliniu būdu, iš viso priimti 233 Tarybos sprendimai.
Tarybos darbas buvo dalykiškas ir kryptingas: prieš daugumą posėdžių darbas vyko frakcijose, 4 komitetuose, juose visada aktyviai aptariami projektai, teikiami pasiūlymai, užduodami klausimai, veiklą vykdė 14 komisijų ir tarybų. Komitetų, komisijų ir tarybų posėdžių lankomumas buvo daug prastesnis, kai kurie Tarybos nariai nedalyvavo daugiau nei pusėje komitetų, komisijų ar tarybų posėdžių.
Posėdžių metu priimti svarbūs sprendimai dėl Savivaldybės biudžeto tvirtinimo ir jo keitimo; Savivaldybės turto valdymo ir naudojimo; Savivaldybės infrastruktūros gerinimo; teikiamų paslaugų bazinių kainų nustatymo ir patvirtinimo; socialinių, vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo; pritarimo dalyvavimui įvairiuose projektuose; prioritetinių kelių ir gatvių rekonstrukcijos ar remonto sąrašų patvirtinimo; strateginių planų ir teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo; biudžetinių įstaigų ataskaitų tvirtinimo ir kt. Ataskaitiniais metais Birštono savivaldybės tarybos nariams nupirkti nauji nešiojamieji kompiuteriai.
Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje, Birštono savivaldybės įstaigoms, verslininkams ir gyventojams vieni svarbiausių Tarybos sprendimų buvo dėl: atleidimo nuo nuompinigių mokėjimo už nuomojamas patalpas; atleidimo nuo Nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių; atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų pastoviosios dedamosios dalies; vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) pramoginiais įrenginiais Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą dydžių mažinimo ir kt. Taip pat nustatytos veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimus, mokesčio lengvatos.
Be to, Taryba pritarė sprendimams: skirti 3 000,00 Eur sodininkų bendrijos „Nemunas“ formavimo ir pertvarkymo projektų bei kadastrinių matavimų atlikimui; Birštono garbės piliečio vardą skirti Povilui Buzui (po mirties) ir Stasiui Žirguliui; Birštono miesto akligatviui suteikti Liepų alėjos pavadinimą; Birštono miesto centriniam parkui suteikti Vytauto Jurgio Meškos parko pavadinimą ir įsteigti dr. Vytauto Jurgio Meškos premiją asmenims, pasižymėjusiems kurortologijos srityje; kalbininko prof. Jono Kazlausko gimimo metinių 90-mečio proga skirti 1000 Eur premiją VU Filologijos fakulteto Baltistikos katedros doc. dr. Migueliui Villanuevai Svenssonui.

Birštono savivaldybės atstovavimas ir tarptautinis bendradarbiavimas
Ataskaitiniais metais, esant švelnesnėms COVID-19 pandemi-jos sąlygoms, Birštono savivaldybėje lankėsi Lietuvos ir užsienio savivaldybių merai, delegacijos, įvairių organizacijų ir įstaigų vadovai, buvo tęsiamas bendravimas ir ilgalaikis bendradarbiavimas.
Birštone viešėjo Lietuvoje tarnaujantys NATO kariai iš daugiau nei 10 užsienio valstybių, vadovaujami delegacijos pirmininko, pulkininko Jakov Larsen. Susitikimo metu kalbėjomės apie NATO misiją, NATO atstovams pristačiau Birštono kurortą, kartu aplankėme partizanų, žuvusių Birštono apylinkėse, paminklą. Kariai susitiko su Birštono savivaldybės administracijos darbuotojais, gyventojais, įstaigų atstovais. Gimnazijos moksleiviams kariai pristatė NATO misiją, uždavinius. Birštono gyventojai stebėjo ginkluotės ir technikos pristatymą.
Rugpjūčio mėn. pradžioje Birštone lankėsi LR Prezidentas Gitanas Nausėda. Su Kauno regiono merais ir turizmo sektoriaus atstovais aptarta turizmo situacija COVID-19 kontekste, turizmo aplinkos gerinimo aktualijos, regionų patrauklumo didinimo perspektyvos, plaukiant laivu su merais Nemunu buvo aptariami laivybos Nemuno aukštupyje plėtros iššūkiai. Susitikimo metu kėlėme aktualius klausimus, susijusius su savivaldybių savarankiškumo stiprinimu, korupcijos prevencija, viešaisiais pirkimais, ikimokyklinio ugdymo prieinamumu, aplinkosauga, valstybinės reikšmės krašto kelio Alytus – Kaunas rekonstrukcija ir vandentvarkos projektais. Susitikime Lietuvos Respublikos Prezidentui pristačiau Kauno regiono išskirtinumą, problemas, vykdomus projektus bei Regiono patrauklumo didinimo perspektyvas.
Birštone viešėjo pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė. Nemajūnų dienos centre aptarėme teikiamas paslaugas šeimai, socialinės rizikos vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims. Taip pat susitikome su Nemajūnų dienos centro mažiausiais lankytojais, aktyvia Nemajūnų krašto bendruomene, lankėmės Nemajūnų amatų centre, Valstybės pažinimo centro dirbtuvėse Kneipo sode, dalyvavome edukaciniuose užsiėmimuose Birštono parapijos „Caritas“ namuose.
Be oficialių vizitų, konferencijų, diskusijų, forumų, seminarų, posėdžių, sesijų, pasitarimų ir kt., 2020 metais vyko įvairūs susitikimai su organizacijomis, įstaigomis, verslo atstovais, gyventojais, NVO ir bendruomenėmis.
Pandemijos laikotarpiu vyko nuolatinis ir glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas, inicijuojant nuotolinius pasitarimus su sanatorijų, viešbučių, SPA centrų ir įmonių vadovais, dalinantis informacija apie esamą situaciją, tolesnius veiksmus ir ateities perspektyvas. Informuodavau, ką Birštono savivaldybė nuveikė šiuo ekstremalios situacijos ir karantino valstybėje laikotarpiu, kokių priemonių imamasi, kad būtų apsaugoti Birštono gyventojai nuo viruso plitimo. Dar kartą dėkoju visiems už pastangas, įsitraukimą, išsakytas idėjas ir pasiūlymus. Kartu sieksime, kad Birštonas ir toliau būtų kokybiškas, tarptautinių sveikatinimo paslaugų kurortas, kuriame ir gyventojas, ir svečias jaustųsi „karališkai“.
Kiekvieną antradienį (esant poreikiui, ir kitomis dienomis) priimdavau gyventojus jiems aktualiais asmeniniais klausimais. COVID-19 pandemijos laikotarpiu gyventojai turėjo registruotis iš anksto, dažnai bendraudavome ne tik gyvai, bet ir elektroninėmis ryšių priemonėmis. Gyventojai kreipėsi dėl kelių būklės, prekybos vietų, statinių statybos, kadastrinių matavimų, motociklų eismo, socialinio būsto skyrimo, socialinio būsto atnaujinimo, šilumos ir vandentiekio tinklų, apšvietimo mieste ir Savivaldybėje, paramos verslui, verslo plėtros galimybių, kaimo bendruomenių problemų, daugiabučių namų administratorių darbo ir kt. Visos gyventojų išsakytos problemos, rūpesčiai ir norai buvo išnagrinėti, paskirstytos užduotys atsakingiems asmenims.
Nuolatos ir gyvai, ir nuotoliniu būdu susitikau su Birštono bendruomenių atstovais, NVO, senjorais, jaunimu, jaunomis šeimomis bei kitais bendruomenės nariais. Kartu minėjome įvairias profesines šventes, „Metų mokytojo“ apdovanojimą gavo Birštono gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė Vidutė Berteškienė, pažangiausiai Birštono gimnazijos XIV laidos abiturientei Austėjai Banytei įteikta 500 Eur premija, 6 abiturientams, iš valstybinių brandos egzaminų gavusiems 100 balų įvertinimus, įteikta po 100 Eur premija, sveikinau aktyvius mūsų krašto senjorus „Bočius“ ir jų chorą „Sidabrinė gija“, kuris šventė net 20 metų veiklos jubiliejų.
Nepaisant pandemijos, ir toliau buvo puoselėjamas tarptautinis bendradarbiavimas su miestais partneriais, ambasadomis ir ambasadoriais. Birštono savivaldybės miestas partneris Jinan (Kinija), Shandong provincijoje, sukūrė lietuviško stiliaus Birštono skverą, Birštono savivaldybei padovanojo 6000 vnt. apsauginių medicininių veido kaukių, kurias išdalinome kurorto įstaigoms ir organizacijoms. Birštone viešėjo ne vienas ambasadorius, su kuriais aptarėme tolesnį bendravimą ir bendradarbiavimą, ateityje įgyvendinamus bendrus projektus.
Darbas vyko Lietuvos savivaldybių asociacijoje, Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese, Regionų taryboje, Kauno regiono plėtros taryboje.
Kaip Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos narė, ataskaitiniais metais dalyvavau 15 Valdybos posėdžių, kaip Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso narė dalyvavau kongreso sesijose, komitetų posėdžiuose, kaip tikroji Europos regionų komiteto narė, dalyvavau Europos regionų komiteto 2020-2025 m. kadencijos steigiamajame, plenarinės sesijos posėdžiuose Briuselyje. Taip pat dalyvavau COTER – Teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto komisijos posėdžiuose.
Ataskaitiniais metais įsteigėme Kauno regiono plėtros tarybą, buvau išrinkta Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininke, mano pavaduotoju tapo Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus. Ateinantis finansavimo laikotarpis Kauno regionui bus kupinas iššūkių. Tikiuosi, kad tolimesni darbai vyks sėkmingai, o rezultatai džiugins kiekvieną Kauno regiono gyventoją.
Atsižvelgdama į Kauno regiono išskirtinumą, strategines kryptis, jaučiau ir jaučiu atsakomybę tęsti Tarybos pradėtus darbus. Per 2020 m. vyko 19 Kauno regiono plėtros tarybos posėdžių, dėl COVID-19 pandemijos tik vienas posėdis vyko žodinės procedūros būdu.
Tęsinys – kitame numeryje.

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *