„Aš dėkingas, kad likimas lėmė gimti Prienų rajone, kur žmonės kalba tokia sodria ir taisyklinga lietuvių kalba“

2021 m. sukanka 10 metų, kai Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus vardas. Viena ryškiausių šio dešimtmečio bibliotekos veiklos krypčių – aktualizuoti žymaus kraštiečio poeto akademiko Justino Marcinkevičiaus asmenybės, kūrybinio palikimo, kultūrinės ir visuomeninės veiklos reikšmę lietuvių literatūros ir kultūros istorijos raidai. Bibliotekos kultūrinė veikla motyvuoja bei formuoja kultūrinius vaikų ir jaunimo, bei vyresnio amžiaus bendruomenės narių mokymosi visą gyvenimą įpročius, tenkina jų kultūrinius poreikius, yra skirta Prienų krašto bendruomenei ir geografiškai nutolusiems bibliotekos paslaugų vartotojams bei prieinama virtualioje erdvėje. Patrauklia ir paveikia forma pateikiama informacija apie poeto Justino Marcinkevičiaus asmenybę, gyventą laiką, literatūrinį palikimą, skatina kultūrinės edukacijos veiklose dalyvaujančios įvairaus amžiaus bendruomenės narių kritinį mąstymą, lavina meninį, literatūrinį skonį, suteikia žinių bei teikia emocinį pasitenkinimą.
Prienų rajone gyvenantys žmonės visada didžiavosi tuo, kad yra Justino Marcinkevičiaus kraštiečiai. Buvo ir yra linkę Jį savintis, tai pabrėždami pasakymu: „Mūsų Marcinkevičius“, suprask – ne šiaip koks nors Marcinkevičius, o MŪSŲ, t. y. – POETAS Justinas Marcinkevičius. Tas žinojimas, kad turi savo poetą, prieniškiams suteikdavo stiprybės, nes Justinas Marcinkevičius visada buvo moralinė ir dvasinė atrama ne tik kultūros darbuose, bet ir didžiuose lietuvybės puoselėjimo ir valstybės atstatymo darbuose Prienų krašte. Kartu su Poetu prieniškiai prikėlė sovietmečiu nugriautą paminklą LDK Kęstučiui, įamžino Prienų „Žiburio“ gimnazijos ir partizanų atminimą, atidengė paminklą kitam žymiam kraštiečiui Antanui Maceinai, atidarė Prienų krašto muziejų, kiekvieną rugpjūčio 1-ąją, Matiešionyse minint kalbininko Jono Kazlausko gimtadienį, skambėdavo profesoriaus bendraklasio ir bendrakursio Justino Marcinkevičiaus žodis. Prieniškiai su didžiule meile ir dėkingumu prisimena, kad juos poetas Justinas Marcinkevičius pirmuosius pakviesdavo į naujų knygų sutiktuves, jie vieni pirmųjų išgirsdavo paties poeto skaitomus naujausius eilėraščius, kurių gražiau neskaitė niekas…
Paskutinį kartą prieniškiai susitiko su Justinu Marcinkevičiumi lemtingųjų 2010-ųjų gegužę, minint Poeto 80-metį (tų pačių metų gruodžio 7-tąją jis patyrė sunkią traumą, po kurios jau nepasveiko). Justinas Marcinkevičius tąkart, kaip ir visą savo gyvenimą, ypatingai jautriai kalbėjo apie savo tėviškę. Poetas ne kartą yra sakęs: „Tėviškėje prasideda žmogus“. Šiuose žodžiuose tilpo viskas – gyvenimo upė Nemunas, Alksniakiemio pradinė su pirmuoju mokytoju Antanu Garmumi (jam ir eilėraštį yra paskyręs), Prienų „Žiburio“ gimnazija, tragiško pokario likimo klasės draugai „Šešiolikmečiai“, kartu su tėvu gimtojoje sodyboje Važatkiemyje pasodintas maumedis, šimtametė obelis, kuriuos tais pačiais – 2010-aisiais – dar aplankė Justinas Marcinkevičius, rugpjūtį atvykęs į giminės susibūrimą. Aplankė paskutinį kartą.
Po pusmečio Poeto netekome. Liko Kūryba, prasmingas ir santūrus Gyvenimas, iš kurių mokėmės ir vis dar mokomės mylėti savo namus, savo kraštą, savo kalbą, žmones ir Lietuvą.
Aiškiai juntamas gilus Poeto ryšys su gimtine prieniškius tarsi įpareigojo – Justino Marcinkevičiaus atminimas turi būti įamžintas gimtajame krašte. Čia turi būti saugoma atmintis ne tik apie Justiną Marcinkevičių, bet ir apie sudėtingą poeto gyventą laiką, tautos istorijos ir kultūros ženklus, užkoduotus kūryboje.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Justinas Marcinkevičius buvo knygos žmogus, todėl sprendimas prisiimti atsakomybę nešti Poeto Justino Marcinkevičiaus vardą rytdienai Prienų rajono viešajai bibliotekai buvo labai organiškas, lyg savaiminis. Poeto našlė Genovaitė Marcinkevičienė pritarė Prienų rajono viešosios bibliotekos bendruomenės iniciatyvai ir 2011 m. liepos 28 d. Prienų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą suteikti Prienų rajono viešajai bibliotekai kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus vardą.
2012 m. buvo baigta bibliotekos pastato renovacija. Tais pačiais metais rugsėjo 28 d. atidarytas Justino Marcinkevičiaus memorialinis kambarys, kuriame įsikūrė Genovaitės Marcinkevičienės padovanota didžioji Poeto asmeninės bibliotekos dalis, drauge su lentynomis iš Poeto darbo kambario Mildos gatvėje Vilniuje (lentynas kadaise „sumeistravo“ pats Justinas Marcinkevičius) ir knygomis, sustatytomis taip, kaip ir Justinui Marcinkevičiui gyvam esant – tose pačiose lentynose, ta pačia tvarka.
Memorialinio kambario įrengimo ir Asmeninės bibliotekos perkėlimo darbai prasidėjo dar 2012 m. pavasarį. Tuomet Prienų rajono laikraščio „Gyvenimas“ žurnalistė Dalė Lazauskienė susitiko su Poeto našle ir jos pasiteiravo: „Kodėl apsisprendėte dalį poeto asmeninės bibliotekos padovanoti būtent Prienų viešajai bibliotekai?“ /…/ Genovaitės Marcinkevičienės teigimu, „Apsispręsti buvo labai paprasta, juk Justinui buvo labai brangios dvi vietos: jo tėviškė – Prienai, Važatkiemis – ir Vilniaus universitetas. Todėl jo asmeninę biblioteką norėjau matyti tik Prienuose, Justino Marcinkevičiaus vardu pavadintoje bibliotekoje. Kai vakar atvežėme knygas ir įkurdinome biblioteką, man tai buvo pati didžiausia šventė. Juk Justinui knyga buvo labai svarbi.“1
Justino Marcinkevičiaus bendraklasė atsimena dar prieš kelis dešimtmečius su poetu svarsčiusi, kur bus laikoma jo biblioteka. Esą kalbėję, kad knygas reikėtų dovanoti Vilniaus kraštui. „ir aš sakau: „Justinėli, taigi Prienai – tavo jaunystės miestas, į Prienus turi grįžti. Justinas taip parymojo, parymojo, paskui taip lyg tarstelėjo: „O vis dėlto reikėtų gal į Prienus“, – pasakojo buvusi poeto klasės seniūnė Gražina Starkauskaitė-Kavaliauskienė.2
Didelę Justino Marcinkevičiaus asmeninę biblioteką (apie 3300 spaudinių) dar poeto namuose Vilniuje 2011 m. spalį – 2012 m. vasarį išsamiai aprašė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojos Daiva Liudavičienė, Dovilė Raginytė ir Ana Venclovienė, o leidinius nufotografavo Egidijus Gotalskis3. Prienams perduota 2454 (vėliau – dar 568) vienetai unikalių dokumentų: knygų, nuotraukų, periodinių leidinių, kitų su įvairiais poeto gyvenimo įvykiais susijusių smulkių spaudinių, kuriuos pats poetas pagarbiai saugojo tarp savo knygų. Iš viso šiuo metu Poeto asmeninėje bibliotekoje, saugomoje – 3021 dokumentas. Daugelis knygų, apie 1000, su dedikacijomis, kurios domina ir poeto kūrybos gerbėjus, ir poeto kūrybinio palikimo ir gyvenimo tyrinėtojus, ir, be abejo, jaunuosius bibliotekos lankytojus.
Poeto Justino Marcinkevičiaus memorialiniame kambaryje taip pat saugomos poeto našlės bibliotekai padovanotos tautinės juostos, kurias įvairiomis progomis dovanojo kraštiečiai ir kiti Justino Marcinkevičiaus talento gerbėjai iš visos Lietuvos. Kambaryje nuolat eksponuojamos Genovaitės Marcinkevičienės bibliotekai padovanotos žymių fotomenininkų Onos Pajėdaitės, Algimanto Žižiūno nuotraukos. Jose – sustabdytos Justino Marcinkevičiaus gyvenimo akimirkos tėviškėje, įvairiuose susitikimuose, kituose renginiuose. Iš nuotraukų kambario lankytojams šypsosi jauni ir visą gyvenimą vienas kitą nuoširdžiai mylėję Justinas ir Genovaitė.
Ant kuklios lentynos parimęs prisiminimus apie Poetą saugo taip pat iš namų Vilniuje atkeliavęs Angelas baltais sparnais ir Rūpintojėlis. Rūpintojėlį 1980 m. Justinui Marcinkevičiui jo 50-mečio proga padovanojo žymus menininkas, tautodailininkas Ipolitas Užkurnys. Aplankius kambarį, čia galima pamatyti ir lietuvių kalbos mokytojos Onos Bleizgienės-Alesiūtės bibliotekai padovanotą Veičiūnuose (Druskininkų sav.) gyvenančios tautodailininkės Monikos Lukaševičienės bareljefinį medžio drožybos kūrinį „Angelo giesmė“, kuriame įrašyta: „Poetui ir akademikui Justinui Marcinkevičiui. Lietuvos kultūros gyvenime tai unikali dermė. Dosni ir maitinanti“.
Biblioteka yra sukaupusi didelį skaitmeninį fotografijų archyvą. Fotografijos – iš poeto dukrų Jurgos ir Ramunės, kitų giminaičių, draugų, bendraklasių asmeninių rinkinių. Dalį šių nuotraukų galima pamatyti Bibliotekos parengtoje fotografijų parodoje „… gyvenimas mano ta žemė …“ (Justinas Marcinkevičius). Paroda – labai asmeniška, šilta. Nuotraukose – Justinas Marcinkevičius su Prienų „Žiburio“ gimnazijos klasės draugais (1944, 1949 m. nuotraukos), bendrakursiais Vilniaus universitete (1953 m. nuotraukos), susitikimuose su kraštiečiais Prienuose, Birštone, Alksniakiemyje, Jono Kazlausko tėviškėje Matiešionyse. Daug nuotraukų iš klasės susitikimų. Justino Marcinkevičiaus klasę visą gyvenimą siejo glaudus ryšys, nenutrūkęs ir po Poeto mirties: 2014 m. Justino Marcinkevičiaus klasė susitiko Poeto memorialiniame kambaryje, prie Justinėlio, kaip jį vadindavo klasės seniūnė Gražina Starkauskaitė, knygų lentynų, jo auroje. Tada visiems taip norėjosi, kad pats Justinas Marcinkevičius gražiu sodriu savo balsu dar kartą ištartų: „ / … / tą vakarą, kada manęs nebus, / brangieji mano, kaip aš jus mylėsiu!“.
* * *
Poeto tėviškėje Važatkiemyje Genovaitės Marcinkevičienės rūpesčiu 2013 m. rugsėjo 7-ąją iškilmingai atidengtas ir pašventintas paminklinis akmuo. Atidengė žmona Genovaitė Marcinkevičienė ir tautodailininkas Ričardas Grekavičius. „O tėviške, laukų drugeli margas!“, / … / Žodžiai, kuriais pavadintas pasaulyje brangiausias žemės lopinėlis, buvo iškalti ant paminklinio akmens jo tėviškėje“4
* * *
Poeto atminimui įamžinti Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka įgyvendino literatūros sklaidos projektus „Prie tėviškės vartų“ (Just. Marcinkevičius) (2012 m.), „Tuo keliu aš pareinu“ (Just. Marcinkevičius) (2013 m.), parengta fotografijų paroda „…gyvenimas mano ta žemė…“.
2015 m. ryškiausi renginiai bibliotekoje buvo skirti paminėti kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus 85-ąsias gimimo metines. Bibliotekos iniciatyva Prienų rajono savivaldybės taryba 2015-uosius metus buvo paskelbusi Justino Marcinkevičiaus metais Prienų rajono savivaldybėje. Šiuos metus biblioteka pradėjo meninio skaitymo konkursu suaugusiems „Virš mūsų gyvas žvaigždynas – lietuvių kalbos žodynas“ (Just. Marcinkevičius). Vyko Poezijos ir muzikos valanda „Gyvenimas eina ir eina“. Baigiamasis jubiliejinių poeto Justino Marcinkevičiaus metų renginys – bibliotekos suorganizuota konferencija „Laiko negali pasirinkti“, kurioje poeto kūrybą, laikmetį apžvelgė žymūs mokslininkai, kultūros ir meno veikėjai, kraštiečiai – akad. prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė, literatūros kritikas Valentinas Sventickas, prof. dr. Aušra Linartienė, doc. dr. Marijus Šidlauskas, prof. habil. dr. Vytautas Radžvilas, poetas Rimvydas Stankevičius, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotoja Ana Venclovienė, žurnalistė Ramutė Šimukauskaitė, mokytoja ekspertė Lina Malinauskienė.
Poeto jubiliejiniams metams buvo skirtas ir visus metus bibliotekos įgyvendintas projektas „Justino Marcinkevičiaus jubiliejinių metų renginiai jo vardo bibliotekoje“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė. Įgyvendinant šį projektą, biblioteka parengė kilnojamąją parodą „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos“. Ši paroda – tai naujas žvilgsnis į Justino Marcinkevičiaus gyvenimą ir kūrybą. Žvilgsnis per nuotraukas, paties poeto parašytus ar įvairiomis progomis pasakytus žodžius, J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, literatūrologės prof. Viktorijos Daujotytės, literatūros kritiko Valentino Sventicko, monsinjoro Juozapo Užupio, žmonos Genovaitės, dukros Jurgos mintis.
Dešimtyje stendų pasakojama apie poeto Justino Marcinkevičiaus gyvenimą ir kūrybą, darbinę ir visuomeninę veiklą, bendrystę su Prienų krašto žmonėmis. Cituojami Justino Marcinkevičiaus tekstai, pradedant pirmuoju rinkiniu „Prašau žodžio“ ir baigiant paskutinėmis, jau po poeto mirties, išleistomis knygomis „Papasakoti gyvenimą“, „Ranka parašyta“, „Iš natūros“. Pateikiamos ištraukos iš knygų „Justino Marcinkevičiaus žemė. Žmogaus šiapus“ (Viktorija Daujotytė), „Apie Justiną Marcinkevičių“ (Valentinas Sventickas). Stenduose daug nuotraukų iš asmeninių poeto dukrų Jurgos ir Ramunės, klasės draugių Gražinos Starkauskaitės-Kavaliauskienės ir Anarsijos Mikalauskaitės-Adamonienės, poeto sūnėno Justino Jonykos asmeninių rinkinių, Prienų krašto muziejaus, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos archyvų.
Parodos atidaryme dalyvavęs literatūrologas Valentinas Sventickas, taip apibūdino Bibliotekos parengtą parodą: „Ekspozicija iš karto maloniai nuteikia kaip šiuolaikiško dizaino pavyzdys. O bežiūrint? Puikiai parinktas visų dešimties lapų titulinis užrašas. Fotografijos ir faksimilės informatyvios, funkcionalios ir patrauklios. Daug padirbėta parenkant paties Justino Marcinkevičiaus ir jo kūrybos vertintojų tekstų ištraukas. Tikra ekspozicijos žvaigždė – rankraštinis poeto užrašas ant nuotraukos su sklandytuvu. Ypatingą šviesą skleidžia šeimos fotografijos“. (Valentinas Sventickas, 2015 m. rugpjūčio 28 d.).
Prieš penkerius metus poeto Justino Marcinkevičiaus 85-mečiui parengta kilnojamoji paroda pristatyta Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, Prienų rajono savivaldybėje, Veiveriuose (Tomo Žilinsko gimnazijoje), Jiezne (Kultūros ir laisvalaikio centre), Išlauže (Seniūnijos salėje), Strielčiuose (Bibliotekoje), Stakliškėse (Kultūros ir laisvalaikio centre), Balbieriškyje (Kultūros ir laisvalaikio centre), su paroda susipažino Birštono gyventojai.
Paroda keliauja ir per Lietuvos bibliotekas, skleisdama poeto kūrybinį ir kultūrinį palikimą toli už gimtojo Prienų krašto ribų. Su paroda jau susipažino Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio, Alytaus Jurgio Kunčino, Pasvalio Mariaus Katiliškio, Kauno apskrities, Kauno rajono, Panevėžio rajono, Raseinių Marcelijaus Martinaičio, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešųjų bibliotekų skaitytojai. Paroda pristatyta Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.
* * *
Paveiki, įtrauki ir reikšminga Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos vykdoma kultūrinės edukacijos veikla. Ji ypatingai svarbi aktualizuojant, populiarinant ir atveriant plačiajai visuomenei unikalų Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje saugomą poeto kultūrinį palikimą. Didelio lankytojų dėmesio sulaukia kultūrinės edukacijos programa suaugusiems „Justinas Marcinkevičiaus. Nuo ištakų iki šiandienos“, kurios metu pristatomas Poeto Justino Marcinkevičiaus memorialinis kambarys, poeto asmeninėje bibliotekoje, kilnojamojoje parodoje plačiajai visuomenei anksčiau neprieinami ir nematyti unikalūs eksponatai (knygos su poeto ranka padarytais įrašais ir pan.), teminės Justino Marcinkevičiaus asmeninėje bibliotekoje saugomų dokumentų ir kitų spaudinių parodos, kraštotyros dokumentų – senų rajoninių laikraščių numerių, kuriuose buvo skelbiami straipsniai apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą ir veiklą, originalų parodos ir kitas garsinis (Justino Marcinkevičiaus skaitomi eilėraščiai) bei vaizdinis (filmų fragmentai ir pan.) turinys.
Vaikams biblioteka yra parengusi ir vykdo edukacines programas „Justinas Marcinkevičius vaikams. Grybų karas“, „Justinas Marcinkevičius vaikams. Voro vestuvės“, vedamos lietuvių literatūros pamokos netradicinėje erdvėje vyresnių klasių mokiniams „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos.“
Edukaciniuose užsiėmimuose vaikams dalyvauja ne tik Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, atvyksta mokiniai iš Marijampolės, Alytaus, Kauno, Garliavos, kitų Lietuvos vietų.
Kultūrinės edukacijos programoje suaugusiems vien per pastaruosius dvejus metus dalyvavo 19 grupių, tarp jų – Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliofilų klubo nariai, Lietuvos žurnalistų turo po Prienų rajoną dalyviai, Radviliškio krašto, Alytaus krašto, Vilniaus miesto Antakalniečių bendruomenių nariai, Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos nariai, mokytojai iš Prep University mokyklos (Sietle) JAV, žurnalistas, diplomatas, signataras Justas Vincas Paleckis su šeima, Alytaus apskrities literatų klubas „Tėkmė“, Širvintų krašto pedagogų grupė ir kt.
Labai įdomi, išskirtinė ir unikali yra bibliotekoje nuolat apsilankanti vyresnio amžiaus auditorija: šie žmonės, ateidami į biblioteką, atsineša savitas, dažnai prieš kelis dešimtmečius, kitame kultūros lauke susiformavusias kultūrines ir literatūrines nuostatas. Tai – jau susiformavę asmenybės, dažnai – išgyvenę vertybių virsmą, turi sukaupę nemažą gyvenimo patirtį, todėl jiems bibliotekoje organizuojama kultūrinės edukacijos veikla, besiremianti Justino Marcinkevičiaus literatūriniu ir kultūriniu palikimu, kaip niekam kitam aktuali: aktyvūs migracijos, kultūrų asimiliacijos procesai verčia naujai įvertinti tautos istorinės ir kultūrinės atminties svarbą moderniame XXI a. pasaulyje, o šiuolaikiškai ir moderniai pristatoma Justino Marcinkevičiaus, šiai auditorijai pažįstamo dar nuo jaunystės, kūryba ir pasaulėjauta, suteikia drąsos į globalios kultūros lauką pažvelgti ne kaip į grėsmę suvienodėti, o kaip į galimybę būti išskirtiniams – tol, kol prisiminsime istorines ir kultūrines tautos patirtis.
* * *
Poeto Justino Marcinkevičiaus memorialiniame kambaryje nuolat vyksta Justino Marcinkevičiaus gimtadieniui paminėti skirti renginiai, tokie kaip Suaugusiųjų meninio skaitymo šventė „Žodžiais nulijo. Skalsiais. / Atgijo širdys. Prigijo.“ (Just. Marcinkevičius) / Lietuvos valstybės 100-mečiui, Lietuvių kalbos dienoms, Justino Marcinkevičiaus 88-osioms gimimo metinėms; Poeto Justino Marcinkevičiaus 89-ojo gimtadienio paminėjimas (poetinė-muzikinė programa „Devyniabrolė“). Jau tapo tradicija, kad Poeto gimimo dienos minėjimai kovo 10-ąją bibliotekoje vyksta kiekvienais metais.
2020 m. reikšmingiausi renginiai buvo skirti poeto Justino Marcinkevičiaus 90-mečio jubiliejui paminėti. Kovo mėnesį Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje renginyje „Tautos balsą prisimenant“, skirtame akademikui poetui Justinui Marcinkevičiui, buvo pristatyta kilnojamoji paroda „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos“. Kovo 10 d. Poeto talento gerbėjai buvo pakviesti į renginių ciklą „Diena su Justinu“. Bibliotekoje vyko garso įrašų – poeto Justino Marcinkevičiaus skaitomų eilėraščių, dainų pagal jo tekstus klausymai. Poeto memorialiniame kambaryje – filmo „Prie rugių ir prie ugnies“ peržiūra. Buvo parengtos dvi teminės poeto Justino Marcinkevičiaus asmeninėje bibliotekoje saugomų dokumentų parodos: asmeninių knygų su dedikacijomis paroda „Dedikacija“ ir kūrybos vertimų į užsienio kalbas paroda „Justino Marcinkevičiaus kūrybos vertimai“. Taip pat parengta publikacijų apie Justiną Marcinkevičių Prienų rajono laikraščiuose paroda „Prienų rajono laikraščiuose“. Vakare bibliotekos skaitytojai vyko į Poeto 90-mečiui skirtą minėjimą Lietuvos mokslų akademijoje, aplankė Justino ir Genutės Marcinkevičių kapus Antakalnio kapinėse Vilniuje.
Poeto gimtadienio minėjimo bibliotekoje metu taip pat pirmą kartą plačiajai visuomenei buvo pristatytas Bibliotekos parengtas literatūrinės kelionės maršrutas „Justino Marcinkevičiaus keliu: kur pradžia, kur būta, kur bręsta, kurta ir mylėta. Mylėti žmonės ir Lietuva…“5, įprasminantis Prienų rajone gimusio vieno žymiausio Lietuvos poeto Justino Marcinkevičiaus atmintį. Į Justino Marcinkevičiaus kultūros kelio maršrutą įtraukti gamtos, istoriniai, kultūros paveldo objektai, lankytinos vietos suteikia galimybę keliautojui ne tik prisiliesti prie poeto kūrybos ištakų, bet ir naujai pažvelgti į poetą subrandinusį tautinį, kultūrinį ir istorinį kontekstą, Lietuvos istorijos faktus, minimus Justino Marcinkevičiaus istorinių dramų trilogijoje, Sąjūdžio istoriją, Lietuvos teatro istoriją ir kt. parengtas maršruto žemėlapis6. Nutolusiems vartotojams kelionė pasiekiama virtualioje erdvėje –skaitmeniniame ištekliuje virtualioje ekskursijoje „Išmanusis kelias. 200 km prieniškių pėdomis“.7
„Išmanusis kelias. 200 km prieniškių pėdomis“ – tai nauja inovatyvi paslauga nutolusiems vartotojams. Fotografijomis, 3600 panoramomis, 3D akiniais inovatyviai atskleidžiami Prienų krašto kultūriniai ypatumai, didinamas informacijos apie Prienų krašto literatūros, kultūros vertybes, turinčias išliekamąją vertę, prieinamumas virtualioje erdvėje, pristatoma poeto tėviškė Važatkiemis, kitos su poeto gyvenimu susijusios Prienų krašto vietos. „Išmanusis kelias „200 km prieniškių pėdomis“ – partneris ir pagalbininkas keliautojui, mokytojui, dėstytojui, ekskursijų vadovui, esamam ar būsimam prieniečiui, kiekvienam, susidomėjusiam krašto kultūrine aplinka, pagrindas vykdyti edukacines veiklas, skatinti kultūrinį turizmą, sudaryti sąlygas riboto mobilumo (dėl pačių įvairiausių socialinių, fizinių ar finansinių priežasčių) žmonėms keliauti – kad ir virtualiai, o turistams – pasirinkti tinkamus maršrutus susipažinti su Prienų krašto praeitimi ir dabartimi.
* * *
Bibliotekoje nuolat vyksta Justino Marcinkevičiaus knygų ir knygų apie jį pristatymai, kurių bibliotekos lankytojai visada nekantriai laukia ir labai gausiai susirenka dar kartą susitikti su mylimo poeto kūryba bei rašytojais, mokslininkais, kitais menininkais, rašančiais apie Justiną Marcinkevičių.
Per šį dešimtmetį, kai bibliotekai suteiktas Justino Marcinkevičiaus vardas, čia buvo pristatyta Valentino Sventicko monografija „Apie Justiną Marcinkevičių“ ir Justino Marcinkevičiaus knyga „Dienoraščiai ir datos“, dalyvavo aktorė Dalia Jankauskaitė ir fleitininkas Andrius Radziukynas. Savo knygą „Justino Marcinkevičiaus žemė“ pristatė Lietuvos literatūros tyrinėtoja, pedagogė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, rašytoja Viktorija Daujotytė. Pasidalinti mintimis apie knygą „Justino Marcinkevičiaus pamokos“ atvyko knygos sudarytojas Stepas Eitminavičius, aktorė Birutė Mar, atsiminimų autoriai mokytojai Anarsija Adamonienė ir Justinas Jonyka. Eilėraščių knygą „Iš natūros“ ir Valentino Sventicko knygos apie Justiną Marcinkevičių tęsinį „Guriniai“ į Prienus atlydėjo literatūros kritikas Valentinas Sventickas, rašytojas kraštietis Vytautas Bubnys ir aktorius Rimantas Bagdzevičius. Justino Marcinkevičiaus poezijos rinktinę „Viešpatie, nejaugi neprašvis?“ skaitytojams pristatė knygos sudarytojas, poetas Arnas Ališauskas. poetė, kultūros savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ redaktorė Giedrė Kazlauskaitė. Europos Sąjungos komisaras Vytenis Povilas Andriukaitis bibliotekoje viešėjo su knyga „Justino Marcinkevičiaus laikas“, Renginyje dalyvavo žurnalo „Santara“ vyriausiasis redaktorius Romualdas Norkus, literatūros kritikas Valentinas Sventickas, poeto dukra Jurga, rašytojai Vytautas Bubnys ir Elena Kurklietytė, poeto artimieji, bendramoksliai. Vyko knygos „Justinas Marcinkevičius: kokį jį prisimename“ pristatymas. Susitikime su skaitytojais dalyvavo knygos sudarytojas literatūrologas Valentinas Sventickas, literatūros kritikas prof. Petras Bražėnas, atsiminimų autoriai: Jurga Marcinkevičiūtė, Aldona Ruseckaitė, Gražina Starkauskaitė-Kavaliauskienė, Justinas Jonyka, Ramutė Šimukauskaitė, poeto artimieji. Valentinas Sventickas prieniškiams pristatė savo knygą „Dar gurinių: užrašai ir esė“, taip pat savo sudarytą Justino Marcinkevičiaus kūrybos rinktinę „Amžiaus pabaiga: eilėraščiai, poemos, esė“.
* * *
Bibliotekos iniciatyva stiprinant ir plėtojant akademinės bendruomenės atstovų, Justino Marcinkevičiaus kūrybos tyrinėtojų, tokių, kaip Viktorija Daujotytė, Valentinas Sventickas, ir Bibliotekos ryšius, užtikrinamas aukštas literatūros ir kultūros sklaidos renginių akademinis lygis, edukuojant bendruomenę apie Justino Marcinkevičiaus kūrybos ir veiklos reikšmę lietuvių literatūros ir kultūros istorijai bei užtikrinant, kad bendruomenę pasiektų profesionalioji kultūra, būtų lavinami bendruomenės kultūros pažinimo ir patyrimo įpročiai, kultūrinės ir meninės kompetencijos.
Biblioteka didelį dėmesį taip pat skiria ryšiams su jaunaisiais menininkais plėtoti. Šių specialistų dėka Prienų krašto bendruomenę ir bibliotekos svečius pasiekė jaunosios fotomenininkės Rasos Didaitės fotografijų paroda „Autoanalizė“, kurioje buvo eksponuojamos Justino Marcinkevičiaus kūrybos įkvėptos autorės fotografijos. Paroda – jaunosios kartos menininkės santykis su nueinančio laikmečio atspindžiais Justino Marcinkevičiaus kūryboje.
* * *
Poeto Justino Marcinkevičiaus atminimo įamžinimo Prienų krašte darbai tęsiami. Dar 2016 m., diskutuojant su krašto bendruomene, nutarta prie Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos įrengti kiemelį su meniniais akcentais, įprasminančiais kraštiečio Poeto Justino Marcinkevičiaus atminimą. 2018 m. parengtas meninio akcento ir viešosios erdvės sutvarkymo techninis darbo projektas. Numatyta, kad Justino Marcinkevičiaus kiemelis prie bibliotekos bus įrengtas 2021-aisiais, minint Poeto vardo suteikimo Prienų viešajai bibliotekai 10-metį.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka (įmonės kodas 188210711) kviečia visus finansiškai prisidėti prie šios idėjos įgyvendinimo. Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT784010051004168925 AB Luminor Bank, banko kodas 40100. Telefonas pasiteirauti +370 319 60 380
* * *
Bibliotekos vykdoma edukacinė veikla, informacijos sklaida apie fizinėje bei virtualioje bibliotekos aplinkoje plačiai prieinamus su poeto Justino Marcinkevičiaus asmenybe bei kūryba susijusius išteklius bei paslaugas žadina susidomėjimą, norą apsilankyti Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje, dalyvauti kultūrinės edukacijos veiklose, t. y. didina bibliotekos lankomumą, bendruomenės dalyvavimą kultūroje bei kultūrinį išprusimą, lankytojus priverčia būti neabejingiems.
Daugiau kaip prieš 35-erius metus Justinas Marcinkevičius yra pasakęs: „Žinau, kur baigiasi ateitis: ten, kur prasideda abejingumas tautos istorijai, kultūrai ir kalbai“.
Abejingų tarp apsilankiusiųjų bibliotekoje įkurtame Poeto Justino Marcinkevičiaus memorialiniame kambaryje, prisilietusių prie Poeto rankų šilumą dar menančių knygų jo asmeninėje bibliotekoje – nebūna. Vadinasi, ateitis – dar nesibaigia…
Dalia Bredelienė
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė 

Rubrikoje Kultūra: mumyse ir šalia mūsų. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *