VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS – NOMINANTAI

Birštono savivaldybė kvietė teikti iškilių, nusipelniusių Birštono savivaldybei 2020 metais žmonių kandidatūras tradiciniams apdovanojimams. Pristatome Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimų nominantus (apdovanojimai iškilmingai bus įteikti vėliau, pasibaigus karantinui):


Vijoleta Janulienė, Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro slaugytoja

Vijoleta Janulienė dirba nuo 1989 m. Vijoleta Janulienė yra tas žmogus, kuris visuomet patars, užjaus, esant reikalui, pamokys ar sudrausmins kolegas. Ji yra be galo kruopšti, atsakinga, reikli ir sau, ir kitiems. Ji neskaičiuoja savo laiko ir atiduoda visą save tam, kad padėtų kitiems. Dėl jos profesionalumo, žingeidumo ir nuolatinio domėjimosi naujovėmis į ją kreipiasi kolegos, kai jiems reikalinga pagalba.
Vijoleta – be galo pareiginga ir atsidavusi darbui. 2020-ieji buvo iššūkių kupini metai visai sveikatos priežiūros sistemai, tačiau Vijoleta net nesudvejojusi ėmėsi iniciatyvos ir aktyviai bei ryžtingai dirbo pačius rizikingiausius darbus. Ji stojo į kovą su COVID-19 pandemija ir aktyviai bei didvyriškai dalyvavo atliekant tyrimus sveikatos priežiūros, socialinės srities darbuotojams bei pacientams. Vijoleta ir yra svarbiausias žmogus, dalyvaujantis atliekant vakcinaciją nuo COVID-19 infekcijos. Jos profesionalumas ir patirtis yra neįkanojamas turtas ir VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centrui, ir Birštonui, ir jo gyventojams, kurių sveikata ji nenuilstančiai rūpinasi jau ne vieną dešimtmetį.


Lina, Gabrielė ir Rimas Kamarauskai
Lina ir Rimas Kamarauskai gimė ir augo Birštone, mokėsi Birštono vidurinėje mokykloje. Tai – dora, sąžininga, pareiginga, darbšti ir draugiška šeima. Jautrūs kito žmogaus likimui, rūpestingi ir atjautūs. Na, o prireikus (net neprašomi) dalijantys savo gerumą ir pagalbą iš visos širdies. Aktyvi visuomeninė veikla yra tiesiog neatsiejama šios šeimos gyvenimo dalis.
Lina nuo 2012 metų dirba Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje Socialinio darbo specialiste. Nuo 2011 metų ji kartu su vyru Rimu prisijungė prie Birštono vienkiemio bendruomenės ir jos veiklų. Nuolat kupini energijos, entuziazmo, aktyvūs sporto bei kultūros renginių, įvairių švenčių dalyviai ir pagalbininkai organizuojant jas. Šeima aktyviai dalyvauja Birštono vienkiemio bendruomenės ir Birštono vienkiemio teatro veikloje, Birštono visuomeniniame gyvenime. Lina, dirbdama socialinio darbo specialiste, ne tik įtraukia naujus bendruomenės narius, bet ir motyvuoja savo darbais ir pagalba prisidėti prie Birštono vardo garsinimo ir bendruomenės gerų darbų, projektų ir iniciatyvų, tuo mažindama atskirtį tarp įvairių amžiaus grupių ir stengdamasi įgalinti kiekvieną to norintį. Birštono vienkiemio bendruomenėje Linos sėkmingai rašomų projektų dėka bendruomenė gali stiprinti savo materialinę bazę, organizuoti renginius ir pritraukti įvairių kartų atstovus tuo pačiu stengdamasi inicijuoti ir aktyvinti bendruomenės veiklą ir bendravimą tarp jos narių. Rimas daug laiko skiria Birštono vienkiemio bendruomenės parko priežiūrai, yra vienas aktyviausių talkininkų organizuojant renginius ir įgyvendinant projektus.
Linos ir Rimo dukra Gabrielė yra kaip perlas Birštono vienkiemio bendruomenei, Birštono vienkiemio teatrui, Birštonui. Jai tik 21-eri, tačiau mergina aktyviai dalyvauja gimtojo krašto bendruomenės gyvenime. Šiuo metu jaunoji birštoniškė ne tik kremta istorijos mokslus, dirba pedagoginį darbą, bet ir yra Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos, Birštono jaunimo reikalų tarybos, Birštono vienkiemio bendruomenės bei vienkiemio teatro narė ir Akademinio politologų klubo valdybos narė. Nuo pat mažens Gabrielė savanoriauja tokiose iniciatyvose, kaip „Maisto bankas“, „Būk pirmūnas“, akcijoje „Darom“, o taip pat renginiuose organizuojamuose Birštono krašte. Teatras Gabrielę lydi nuo šeštos klasės. Gabrielė, galima sakyti, yra pradininkė Birštono vienkiemio vaikų teatro studijos „MES“, nes būtent nuo kartu su ja ir kitais bendruomenės narių vaikais pradėtų statyti spektaklių ir gimė ši studija. 2014 metais Gabrielė debiutavo ir Birštono vienkiemio suaugusiųjų teatre su epizodiniu Barbelės vaidmeniu Žemaitės spektaklyje „Trys mylimos“. Džiaugiamės, kad dabar Gabrielė Birštono vienkiemio teatre kuria įstabius vaidmenis ir yra įvertinta apdovanojimais. Vienas iš tokių, tai – Lietuvos mėgėjų teatrų šventės „Tegyvuoja teatras“ 2017 metais gautas apdovanojimas už ryškiausią epizodinį moters vaidmenį S. Kymantaitės-Čiurlionienės spektaklyje „Kuprotas oželis“.
Birštono vienkiemio bendruomenė džiaugiasi savo gretose turėdama tokią šaunią šeimą. 


Rūta Vileikienė, Birštono gimnazijos mokytoja–ekspertė

Anglų kalbos mokytoja-ekspertė Rūta Vileikienė Birštono gimnazijoje dirba nuo 1976 metų. Tai – pirma ir vienintelė jos darbovietė. Mokytoja yra puiki savo dėstomo dalyko žinovė. Ji buvo viena iš pirmųjų respublikos mokytojų, laimėjusi Britų tarybos rengtą konkursą dalyvauti ilgalaikiuose anglų kalbos kursuose Jungtinėje Karalystėje, kur tiesiogiai pažino naujausius anglų kalbos mokymo metodus bei kalbos tendencijas. Įgytomis žiniomis mokytoja dalinosi su rajono, respublikos bei kitų šalių pedagogais daugybėje seminarų ir konferencijų. Ji dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos bei Britų tarybos projekte, kuriant valstybinio anglų kalbos egzamino struktūrą, užduočių banką. Daug metų mokytoja-ekspertė dirbo valstybinio anglų kalbos egzamino vyr. vertintoja bei konsultante. Ji yra ir trijų anglų kalbos mokomųjų leidinių, aprobuotų Švietimo ir mokslo ministerijos, bendraautorė. 2011 metais Rūta Vileikienė pelnė „Metų mokytojos“ nominaciją, ne kartą ji buvo apdovanota Švietimo ir Mokslo ministerijos, Birštono savivaldybės bei Birštono gimnazijos padėkos raštais už nuoširdų ir profesionalų darbą.
Mokytojos Rūtos Vileikienės pamokos yra inovatyvios, kūrybingos, ji drąsiai ir tikslingai naudoja skaitmenines priemones, jos mokiniai sėkmingai laiko valstybinius anglų kalbos brandos egzaminus. Išlaikymo procentas labai aukštas, dažnai vainikuojamas „šimtukais“.
Mokytoja nuolat motyvuoja, skatina mokinius dalyvauti olimpiadose, įvairiuose konkursuose, projektuose, tarptautiniuose renginiuose. Jos ugdytiniai dažnai tampa olimpiadų, viešosios kalbos, vertimų bei Kalbų Kengūros konkursų laureatais. Rūta Vileikienė sėkmingai koordinavo gimnazijos daugiašalį tarptautinį Erasmus+ projektą ,,Totalitarizmas Europoje“.
Puikių rezultatų pavyko pasiekti ugdant gabius mokinius. Septyni mokiniai laimėjo tarptautinius konkursus ir galimybę mokytis JAV bei Jungtinės Karalystės mokyklose ir koledžuose.Ne viena dešimtis buvusių mokinių studijavo ir studijuoja užsienio universitetuose.
Mokytoja Rūta Vileikienė visą savo darbinę veiklą sieja su Birštono gimnazija, yra mokyklos ir Birštono miesto patriotė, gerbiama kolegų, tėvų ir mokinių. Būdama aktyvi mokyklos bendruomenės nare, ji skatina ir savo mokinius būti aktyviems, kūrybingiems bei kritiškai mąstančiomis asmenybėmis, kurioms įdomu, kas vyksta pasaulyje, šalyje ir jų bendruomenėje.

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *