Nemajūnų dienos centro vykdomo projekto „Integrali pagalba į namus Birštono savivaldybėje“ įgyvendinimas

Integralios pagalbos paslaugos Birštono savivaldybėje

Birštono savivaldybės biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras jau trečius metus įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0036 „Integrali pagalba Birštono savivaldybėje“. Projekto sutartis buvo pasirašyta 2016 m. spalio 5 d. Projekto biudžetas – 93.600 Eur.
Integrali pagalba asmens namuose – tai slaugos ir socialinių paslaugų visuma, kurias teikiant asmenims su sunkia negalia tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai. Kompleksiškai teikiamos socialinės pagalbos ir slaugos specialistų paslaugos bei konsultacinė pagalba jų šeimų nariams padeda projekto dalyviams kokybiškiau tenkinti gyvybinius poreikius.
Integralios pagalbos tikslas – plėtoti kokybiškas socialinės globos ir slaugos paslaugas asmenims su negalia, siekiant sudaryti sąlygas jiems kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bei teikti pagalbą šeimos nariams, padėti jiems derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Šiomis paslaugomis gali pasinaudoti neįgalieji darbingo amžiaus ir (ar) senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, kuriems nustatytas dalinis ar visiškas nesavarankiškumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis bei didelių poreikių lygis, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Birštono savivaldybės teritorijoje.
Įgyvendinant projektą pirmiausiai buvo atliekami paruošiamieji darbai – buvo rengiami viešųjų pirkimų dokumentai, nupirktas mobiliosios komandos darbui skirtas automobilis, darbui reikalinga slaugos įranga. Integralios pagalbos komandą sudaro socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai. Siekiant, jog darbuotojai projekto dalyviams suteiktų kuo kokybiškesnes paslaugas, buvo keliama darbuotojų kvalifikacija. 36 val. kursus išklausė ir slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją įgijo 4 darbuotojai.
Integralios pagalbos paslaugos namuose buvo pradėtos teikti nuo 2017 m. kovo 28 d. 6 pirmiesiems paslaugų gavėjams. Nuo projekto pradžios integralios pagalbos paslaugomis pasinaudojo 16 paslaugų gavėjų. Per projekto laikotarpį konsultacinę pagalbą gavo 15 šeimos narių, slaugančių savo artimuosius, 14-kos asmenų artimieji galėjo dalyvauti darbo rinkoje ir išlikti aktyviais socialinio gyvenimo dalyviais.
Socialinių ir slaugos darbuotojų atliekamos funkcijos yra vienodai svarbios – jas jungia bendras tikslas – kuo geriau atliepti į asmens ir jo šeimos poreikius, palengvinti sunkiai sergančių ir pagalbos reikalingų žmonių kasdienybę, padėti slaugantiems šeimos nariams tinkamai pasirūpinti artimaisiais. 2018 – 04 -16 d. vyko integralios pagalbos darbuotojų komandos 9 asmenų grupės mokymai ir profesinių kompetencijų kėlimas tema „Bendravimo su klientu ir jo šeimos nariais įgūdžių tobulinimas“.
Asmenys, gaunantys integralią pagalbą (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas), moka tik už socialinės globos paslaugas. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Slaugos paslaugos (iki 4,5 val. per dieną) 100 procentų finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų. Kiekvienas projekto dalyvis gauna individualią ir tikslingą pagalbą. Jauniausiam mūsų paslaugų gavėjui 23 metai, vyriausiam – 94 metai.
Integralios pagalbos gavėjams sudarytos sąlygos kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose neprarandant ryšio su artima aplinka, gaunama kvalifikuota pagalba (globa ir slauga) leidžia išvengti stacionarios institucinės globos. Neįgalius asmenis slaugantiems šeimos nariams suteikiama svari pagalba tinkamai pasirūpinti artimaisiais, neatsisakant visuomeninio gyvenimo bei išlaikant galimybę dalyvauti darbo rinkoje. Džiaugiamės, kad Birštono savivaldybėje projekto įgyvendinimo metu tenkinami visų integralios pagalbos paslaugas gauti pageidavusių ir reikalavimus atitikusių gyventojų poreikiai. Projektas svariai prisideda prie savivaldybės gyventojų socialinių problemų sprendimo.
Projekto pabaiga buvo numatyta 2018-06-06. Akivaizdu, kad integralios pagalbos paslaugos yra būtinos. Džiaugiamės, kad mūsų įgyvendinamam projektui skirtas papildomas finansavimas 28 080 Eur, tai sudaro sąlygas projekto tęstinumui iki 2020-02-29 dienos.
Asmenys, pageidaujantys gauti integralios pagalbos paslaugas, dėl šių paslaugų skyrimo turi kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.
Dėl informacijos taip pat galima kreiptis į Nemajūnų dienos centrą Topolių g. 1, Geležūnų k. el.p. centras@nemajunudc.lt arba tel. 8-319 43722.
BĮ Nemajūnų dienos centro informacija

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *