Veiklos sukaktį mininti Žemės ūkio konsultavimo tarnyba atvira naujovėms

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba mini 25 -erių metų veiklos ir partnerystės su įvairiomis organizacijomis sukaktį. Šia proga lapkričio 9 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre buvo surengtas LŽŪKT Prienų rajono biuro konsultantų ir centrinės būstinės atstovų susitikimas su rajono žemdirbių organizacijų nariais, ūkininkais, savivaldybės ir seniūnijų žemės ūkio specialistais, Kredito unijos Prienų taupa, Žemės ūkio rūmų, Gyvulių produktyvumo kontrolės atstovais.

Tarnybos Paslaugų klientams padalinio vadovė Giedrė Butkienė.

Susitikime buvo pristatyti tarnybos ir atskirai Prienų biuro veikla, pasiekimai bei įdirbis, padedant žemdirbiams įveikti naujus iššūkius, susijusius su inovacijomis ir efektyviomis technologijomis, taip pat aptarti tolimesnio bendradarbiavimo klausimai.
Išsaugota bendryste su klientais ir partneriais pasidžiaugė LŽŪKT Paslaugų klientams padalinio vadovė Giedrė Butkienė. Biuro veiklą apžvelgė Prienų rajono konsultavimo biuro vadovas Mindaugas Norkevičius. Prisiminimais apie nelengvą darbo pradžią pasidalino viena iš pirmųjų biuro darbuotojų Onutė Račkienė, šiuo metu einanti LŽŪKT Vidaus audito ir paslaugų kokybės skyriaus vadovės pareigas.
Prienuose LŽŪKT biuras įkurtas 1993 metų rugsėjo 2 dieną. Darbą jame pradėjo keturi darbuotojai – Algis Čerkauskas, Antanina Sinkevičienė, Ona Račkienė ir Ona Kascenienė. Iš viso biure dirbo 16 konsultantų. Šiandien kolektyve, kuriam vadovauja Mindaugas Norkevičius, klientams paslaugas teikia ekonomikos konsultantė Asta Vaitkevičienė, augalininkystės konsultantė Loreta Klibinskaitė – Martišienė, apskaitos konsultantės Vilma Kazlauskienė, Eglė Navickaitė – Brazaitienė ir Lina Simonaitienė.
Gyvenimas sparčiai keičiasi. Šiuolaikinės išmaniosios technologijos ūkininkams atveria visai naujas galimybes. Todėl LŽŪKT ieško įvairių sprendimų, kad jos teikiamos paslaugos būtų modernios, efektyvios ir konkurencingos. „Biuro konsultantų tikslas – būti kasdieniu klientų veiklos partneriu, padėti ūkiams, kad jie atitiktų kontroliuojančių institucijų keliamus reikalavimus,“ – pabrėžė Prienų rajono biuro vadovas M.Norkevičius.
Prienų rajono biuro darbuotojai konsultuoja: apskaitos, ekonomikos, augalininkystės, gyvulininkystės klausimais, rengia mokymus. Taip pat biure galima gauti konsultacijų miškininkystės, darbų ir priešgaisrinės saugos klausimais, jas teikia centrinio padalinio darbuotojai, kurie gali atvykti ir į rūpimus klausimus atsakyti vietose.
Populiariausia Prienų rajono biuro paslauga – buhalterinė apskaita, ja naudojasi per 120 klientų, apskaita vedami ne tik žemės ūkio subjektams, bet ir juridiniams asmenims. Tai – ir daugiausia iššūkių kelianti sritis, nes įstatymai keičiasi, reikia nuolat tobulinti kvalifikaciją.

Prienų ūkininkų sąjungos tarybos narys O.Drūlia ūkininkų vardu padėkojo ilgametei konsultantei O.Račkienei.

M.Norkevičiaus teigimu, konsultuojamose srityse kelią skinasi inovatyvios paslaugos. Ūkininkams pageidaujant į jų ūkius gali atvykti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos mobilios gyvulininkystės laboratorijos, kuriose turima įranga ištiriamas gyvulių sveikatingumas, pieno kokybės rodikliai, pašarai, patariama reprodukcijos gerinimo klausimais, sudaromas šėrimo planas ir kt. Šiemet 350 karvių atliktas ankstyvo veršingumo tyrimas.
Regiono vadovės Žydrės Kažukalovienės teigimu, ūkiams, apsirūpinusiems kompiuterizuota technika, itin aktuali augalininkystės konsultantų paslauga – dirvožemio tyrimai ir jų duomenimis paremti tikslūs tręšimo planai laukams. Tai padeda sutaupyti lėšų, prisideda prie aplinkos saugojimo. Informacinėje sistemoje formuojamuose ūkio žemėlapiuose galima matyti deklaruotų laukų plotus, pavaizduotas paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas, pakrančių apsaugos juostas, vandenviečių zonas, saugomas teritorijas. Todėl priimami optimalūs pasėlių tręšimo sprendimai.
Klientams padedama rengti verslo projektus, administruoti ES paramą. M. Norkevičius priminė, kad šiuo metu yra renkamos paraiškos verslo startuoliams įkurti kaimiškose teritorijose. Norintys kreiptis dėl šių priemonių paramos turi suskubti ir iki 2018 m. lapkričio 30 dienos pateikti paraiškas pagal priemonę „Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse“, kurias padeda parengti LŽŪKT Prienų biuro konsultantai.
2018 metais rajone parengta 10 investicinių paraiškų, nuo 2015 metų – 58 paraiškos, kurioms patvirtinta paramos suma yra 1,9 mln. Eur.
Lietuvoje veikia 48 LŽŪKT biurai su centrine būstine Kėdainių rajone, Akademijos miestelyje. Paslaugų klientams padalinio vadovė Giedrė Butkienė akcentavo, kad tarnybos išskirtinumas – kompetentingi specialistai, sparčiai besimokantys jauni darbuotojai, didelis paketas siūlomų pačių įvairiausių paslaugų, taip pat ir teikiamų nuotoliniu būdu.
Pranešėja plačiau pristatė modernias Žemės ūkio konsultavimo tarnybos paslaugas. Viena iš jų – galimybė naudotis e-GEBA – lietuviška kompiuterine ūkio valdymo programa, kuri vartotojams gerokai palengvina gyvenimą: nebereikia įvairių žurnalų pildyti rankiniu būdu, reikalingos ataskaitos formuojamos automatiškai.
Informacinio elektroninio portalo IKMIS lankytojai operatyviai informuojami apie kenksmingų organizmų plitimą augalų pasėliuose visuose šalies rajonuose, prognozės pagrįstos meteorologiniais duomenimis, nuolatiniais stebėjimais laukuose ir kita informacija. Šiame puslapyje galima rasti Lietuvoje registruotų augalų apsaugos produktų, ligų, kenkėjų, piktžolių katalogus, gyvai ir nuotoliniu būdu pasikonsultuoti su augalų apsaugos specialistais. Ši sistema naudojama ir nuotoliniam ūkininkų, žemės ūkio specialistų ir konsultantų mokymui internetu bei jų akreditacijai.
G.Butkienė pabrėžė, kad nuo 2020 metų duomenų ir paslaugų skaitmenizavimas dar labiau didės. Ji supažindino su laukiančiomis naujovėmis, kurios palies palydovų ir dronų surinktų duomenų platesnį panaudojimą žemės ūkyje, žolinių pašarų bazės išmanųjį valdymą, buhalterinę apskaitą ir kt.
– Stengiamės būti ir priešaky, ir stovėti užnugaryje klientų, kuriems reikia tarnybos pagalbos, – akcentavo paslaugų klientams padalinio vadovė.
LŽŪKT Prienų biuro darbą, veiklos apimtis ir kompetencijas teigiamai įvertino Kredito unijos „Prienų taupa“ vadovas Rimantas Slavinskas, Žemės ūkio rūmų atstovė Rita Ramanauskienė, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ Dzūkijos regiono vadovė Lina Kriukelienė. Prienų ūkininkų sąjungos vardu kalbėjęs Ovidijus Drūlia biurui palinkėjo išsaugoti patyrusius darbuotojus, stiprinti jų lojalumą ir orientuotis į konkurencingas paslaugas. Prienų rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus l.e.p. skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė pasidžiaugė biuro veiklos augimu, ilgamečiu bendradarbiavimu, teikiant informaciją ūkininkams, kartu organizuojant „Metų ūkio“ konkursą“. Ilgametės LŽŪKT tarnybos darbuotojos Onos Račkienės nuomone, didžiausia Prienų biuro darbo sėkmė – išsaugotas glaudus ryšys, tarpusavio supratimas su įvairiomis žemdirbių organizacijomis ir ūkininkais. Tai patvirtino ir Prienų rajono smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų asociacijos pirmininkė Laima Balsevičienė, Prienų biuro darbuotojams linkėdama išsaugoti tą nuoširdumą, su kuriuo jie siekia padėti savo klientams, ir augti, bendradarbiavime su ūkininkais skatinti teigiamus pokyčius žemės ūkyje.
Tai, kad šiandien ši tarnyba yra viena didžiausių Lietuvos žemdirbių konsultavimo srityje, lemia jos siūlomos agroinovacijos, specialistų gebėjimas išlaikyti klientų tinklą, skleisti žmonėms reikalingą informaciją ir pagelbėti konkrečiais atvejais.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *