Penkiolika metų su „Viltimi gyventi“

Nuo 2003 metų Birštone veikiantis onkologinių ligonių klubas „Viltis gyventi“ praėjusią savaitę paminėjo savo veiklos 15 metų jubiliejų. Sukaktis nedidelė, bet palyginti su žmogaus, juolab onkologinio ligonio, gyvenimu, kuriame svarbūs kiekvieni iš vėžio gniaužtų išplėšti metai, yra reikšminga visuomenei dėl per šį laikotarpį Birštono savivaldybėje organizuotų sveikatos patikrų, prevencinės veiklos, mokymų, ligonių savitarpio pagalbos ir moralinio palaikymo.


Klubą įkūrė ir iki pat staigaus išėjimo Amžinybėn prie jo vairo stovėjo energingoji ir reiklioji Anelė Pyragienė, jos idėjas ir iniciatyvas visokeriopai rėmė pavaduotoja Aldona Šleikienė. Vienai iš pirmųjų klubo kūrėjų A.Šleikienei buvo patikėta uždegti atminimo žvakeles, skirtas buvusiai pirmininkei ir tiems nariams, kuriuos pasiglemžė liga. Šią susikaupimo akimirką kiekvienas renginio dalyvis turėjo progą pamąstyti apie tai, koks trapus yra žmogaus gyvenimas, kaip reikia branginti jo akimirkas, drąsiai išgyventi išbandymus, net ir tuo atveju, jei esi paženklintas negailestingos diagnozės.
Fotografijomis gausiai iliustruotą klubo „Viltis gyventi“ metraštį sklaidžiusi Nijolė Jakimonienė pabrėžė, kad klubas, ligonių bendruomenė ir yra ta vieta, kur išmokstama susigyventi su liga, kur įgyjama žinių, patirties, priemonių, naujų jėgų su ja kovoti. Karitietė, klubo savanorė prisiminė svarbiausius asocijuotos veiklos epizodus.
Nuo pat klubo įsikūrimo jo narės aktyviai įsitraukė į Agnės Zuokienės inicijuotą projektą „Nedelsk“, jo dėka „Rožinio kaspino“ autobusiukas kasmet užsukdavo į Birštono savivaldybę, juo atvykę gydytojai onkologai daugeliui moterų atliko krūtų patikras ir, aptikę vėžinių darinių, jas nukreipė tolimesniems tyrimams bei gydymui. Medicininės patikros ne gydymo įstaigose, o bendruomenių susibūrimo vietose, specialistų paskaitos, vieši renginiai, tokie, kaip bėgimo maratonas kurorte „Dėl savęs ir tų, kuriuos myli“, prevencinė akcija su Kauno parašiutininkų klubu Pociūnuose, Rožinės lentynos knygų pristatymai, parodos bibliotekose, respublikiniai seminarai ir konferencijos, paskatino atsikratyti visuomenėje gajų stereotipų, egzistavusių tabu. Pradėta atvirai kalbėti apie pagrindinį moters priešą – krūties vėžį, atskleidžiant problemos mastą ir skelbiant žinią apie tai, kad yra galimybių pasveikti, tik svarbu nedelsti.
Buvusios klubo pirmininkės ir aktyvisčių žingeidumas ir atkaklumas, organizuojant papildomą švietėjišką veiklą, davė vaisius. Per klubo veiklos metus situacija pasikeitė iš esmės – moterys tapo sąmoningesnės, labiau rūpinasi savo sveikata, vėžiniai susirgimai nustatomi ankstyvesnėse stadijose, jos gauna geriausių šalies specialistų pagalbą.
Metraščio puslapiuose svarbūs įrašai apie karitatyvinę, savanorišką klubo veiklą – ir iki šiol namuose lankomi ligoniai, jiems teikiamas dvasinis palaikymas. Klubas bendradarbiauja su kurorto nevyriausybinėmis organizacijomis, jaunimu, kitų miestų pacientų organizacijomis, dalyvauja savivaldybės ir respublikiniuose renginiuose. Vykdant projektą „Kartu sveikti lengviau“ buvo tenkinami narių kultūriniai poreikiai – jie turėjo galimybę nemokamai nuvykti į koncertus ir spektaklius.
Dabartinis klubo veiklos etapas prasidėjo 2017 metų kovo 17 dieną, kai visuotiniame narių susirinkime klubo pirmininke buvo išrinkta Angelė Kederienė, pavaduotojos pareigos buvo vėl patikėtos Aldonai Šleikienei. Per šį trumpą laikotarpį įvyko prasmingų renginių: konferencija „Mokomės įveikti ligą“, sveiką gyvenseną ir aktyvumą propaguojantys užsiėmimai, psichologo paskaitos, literatūrinė popietė Lietuvos valstybės šimtmečiui, pažintinė ekskursija ir kt.
Iš visuomeniškų paskatų metus dirbanti A.Kederienė pasidžiaugė, kad klubo nariai visuomet turi į ką atsiremti. Tai patvirtino ir gausus renginio svečių būrys – vieni pasidalina svarbia informacija, iš kitų klubas sulaukia materialinės, dvasinės bei psichologinės paramos.
Klubo „Viltis gyventi“ sukakties proga birštoniečius prasmingais žodžiais pasveikino klebonas, monsinjoras dekanas Jonas Dalinevičius. Birštono savivaldybės merės ir administracijos darbuotojų linkėjimus perdavė Socialinės paramos skyriaus l.e. vedėjo pareigas Vilma Burbienė, Seimo nario A.Palionio dovanomis pradžiugino jo padėjėja Valė Petkevičienė. Nuoširdžiausius sveikinimus skyrė Nemajūnų dienos centro direktorius Gintas Pačėsas, Birštono sakralinio muziejaus vedėja Roma Zajančkauskienė, visų Birštono nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Palaikymą ir dėmesį klubo nariams parodė ir svečiai iš Vilniaus bei Kauno: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) direktorius Virginijus Šaulys, Kauno apskrities moterų sveikatos draugijos „ALMA“, Onkologinėmis ligomis sergančių moterų draugijos „Eivena“, Nacionalinės krūties ligų asociacijos vadovai, Nacionalinio vėžio instituto atstovė. Atstovaudami ligonių ir su jais susijusių žmonių – artimųjų, gydytojų, slaugytojų ir kt. – bendruomenėms, svečiai prisiminė gražiausias bendradarbiavimo su klubu „Viltis gyventi“ akimirkas, pasidžiaugė aktyvia birštoniečių veikla ir priminė, kaip svarbu yra mylėti save, gyventi su viltimi, dalyvauti konferencijose ir mokymuose, dalintis žiniomis su kitais. Prevencinis darbas visuomenėje gali sumažinti tikimybę susirgti vėžiu, o jeigu taip atsitiko – paskatinti žmones aktyviai dalyvauti savo ligos gydyme, – pabrėžė jie.
Būti ir dalyvauti, siekti to, kas yra geriausia – tokios filosofijos iki paskutiniųjų savo gyvenimo dienų laikėsi buvusi klubo pirmininkė A.Pyragienė, todėl svečiai dabartinėms klubo vadovėms jos pavyzdžiu linkėjo nemažinti veiklos tempų, į visuomeninę veiklą įtraukti ir aplinkinius, tokiu būdu sergančiųjų aplinka geriau supras ir padės spręsti jų problemas.
Klubo pirmininkė A.Kederienė, dėkodama už aktyvią ilgametę veiklą, įteikė padėkas ir gerumo angelus trims klubo narėms: Aldonai Šleikienei, Onai Lankevičienei ir Antaninai Šestilienei.
Už nuoširdų darbą, įvairų prisidėjimą prie klubo veiklos pirmininkė skyrė padėkas ir kitiems savo pagalbininkams: Nijolei Dusevičienei, Onai Valerijai Grybauskienei, Rimai Pašukevičienei, Irenai Čeikienei, Daivai Kavaliauskaitei, Vytautui Klimavičiui, Bronelei Lukošienei, Nijolei Jakimonienei.
Savo ruožtu klubo nariai nuoširdžiai padėkojo savo pirmininkei už klubo veiklai skiriamą laiką ir energiją, prireikus – ištiestą ranką, vildamiesi, kad klubo veikla turės tęstinumą, jis taps saugiu prieglobsčiu onkologinių ligų paliestiems žmonėms – tarp likimo bičiulių jie suras tarpusavio supratimą, ramybę ir pagalbą.
Šventės dalyviai vieni kitiems išsakė daug gerų žodžių, padėkų ir linkėjimų. Ko neištarė viešai, turėjo progą pasakyti asmeniškai, kai visi buvo pakviesti pasivaišinti šventiniu tortu ir kava.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *