Seniūnijose: prisimename 2017 -uosius

Šilavoto seniūnė Neringa Pikčilingienė:

– Gegužės 14 d. 10 metų jubiliejų minėjo Šilavoto muziejus Davatkynas. Į Davatkyną buvo pakviestas Apaštališkojo Nuncijaus – Šventojo Sosto atstovas Lietuvoje, Jo Eminencija arkivyskupas Pedro Lopez Quitana. Pirmiausiai atstovas Mišias aukojo Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, po to dalyvavo Davatkyno šventėje. Šventėje dalyvavo daug žmonių ne tik iš Šilavoto seniūnijos, bet ir visos Lietuvos. Mums ir mūsų krašto žmonėms tai buvo didelis iššūkis, rūpinomės, kad būtų graži aplinka, sodinome daugiau gėlių nei įprastai.
Kadangi šie metai buvo Piliakalnių metai, tai savivaldybė skyrė lėšų Pašlavančio piliakalnio laiptams atnaujinti. Darbo buvo tikrai daug, senieji laiptai buvo visiškai supuvę, oro sąlygos buvo labai blogos. Besidarbuojančius vyrus dažnai merkė lietus, laiko pritrūko kaip visada, bet liepos 6 -osios rytą laiptai buvo baigti. Ir vakare gausiai susirinkęs žmonių būrys giedojo Tautišką giesmę. Nuoširdžiai noriu padėkoti vyrams už puikiai atliktą darbą, ypač dėkinga esu Ryčiui Seniūnui ir Linui Juodsnukiui už medžiagas, kurios buvo reikalingos laiptams.

Balbieriškio seniūnė  Sigita Ražanskienė:
– Liepos 21 – 23 d. Balbieriškyje nuvilnijo tradicinė vasaros šventė „Prie Ringio ir Peršėkės“, skirta miestelio 515-osioms metinėms. Ji prasidėjo filmo apie Balbieriškį pristatymu (režisierius Remigijus Velička).
Šeštadienį buvo gausu įvairių renginių: vyko sporto varžybos, smagūs žaidimai vaikams, netradicinių automobilių paradas-paroda sporto aikštyne, konferencija „Mažų miestelių istorija, dabartis ir perspektyvos“, knygos „Prie Ringio, Peršėkės ir Nemuno. Laiko tėkmėje“ pristatymas Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre, o vakarą vainikavo šventinis vietos saviveiklininkų ir svečių koncertas Balbieriškio parko estradoje.
Kartu su Balbieriškio seniūnijos seniūne Sigita Ražanskiene meras A. Vaicekauskas įteikė Balbieriškio seniūnijos garbės ženklelius labiausiai nusipelniusiems seniūnijai ir miesteliui žmonėms: žurnalistui, politikos apžvalgininkui Česlovui Iškauskui, mokytojui Vitui Rymantui Sidaravičiui, televizijos operatoriui, režisieriui Remigijui Veličkai ir šventės globėjui vicemerui Algiui Marcinkevičiui.
Balbieriškio bibliotekoje eksponuota Onutės Vaičiūnienės puodelių paroda.
Spalio 5 d. Balbieriškyje vyko iškilmingas Gedimino pulko žydų tautybės kariui savanoriui, nepriklausomybės kovų dalyviui, dviejų Vyties Kryžių ordinų kavalieriui Volfui Kaganui ir Balbieriškyje gyvenusios žydų bendruomenės atminimo paminklinės lentos atidengimas.
Gruodžio 15 d. buvo atidarytas naujas tiltelis per Peršėkės upę į Gerulius, kurį bendromis jėgomis pastatė visos vietos bendruomenės, seniūnija, savivaldybė ir gyventojai.
Labai svarbu – pastatyta Balbieriškio bažnyčia.

Stakliškių seniūnas Gintautas Kaminskas:
– Šie metai buvo kupini įvairios kultūrinės veiklos, bendradarbiavimo. Sunku išskirti įsimintiniausią ar ypatingiausią įvykį. Manome, kad svarbiausia – bendrystė, bendradarbiavimas, darnus komandinis darbas, kuris padeda nuveikti daug daugiau. Seniūnija buvo įvertinta savivaldybės renginyje „Rudens spalvos“ kaip „Geriausia seniūnija“, Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro renginyje „Po angelo sparnu“ gavo Angelą už bendradarbiavimą.
Nuoširdžiai esame dėkingi už kartu prasmingai praleistus metus. Tariame ačiū už bendradarbiavimą, visokeriopą pagalbą, draugišką bendravimą seniūnaičiams, bendruomenių pirmininkams, seniūnijos įstaigų vadovams ir darbuotojams, visiems seniūnijos gyventojams.

Rubrikoje Seniūnijose. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *