Rubrika Vakar, šiandien, rytoj…

Žygis Prienai – Bačkininkėliai

Balandžio 28 d. įvyko pėsčiųjų žygis Prienai – Bačkininkėliai, skirtas Lietuvos valstybės ir Prienų krašto savivaldos atkūrimo šimtmečiui paminėti, kurį organizavo Jiezno seniūnija kartu su Lietuvos šaulių sąjungos Kauno Vytauto Didžiojo II rinktinės Prienų 206 -ąja kuopa. Tai jau šeštasis žygis aktyvaus poilsio mėgėjams, norintiems keliauti po savą kraštą, pažinti jį, susitikti ir bendrauti su vietos bendruomenėmis, pasidžiaugti jų pasiekimais, išgirsti įdomių istorijų, aplankyti žymius ir svarbius kultūros ir gamtos objektus. Organizatoriai šį kartą parinko … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Lietuvos Valstybės atkūrimo ir Adolfo Ramanausko – Vanago gimimo 100 -mečiui. Domijonas Randis – Jaunųjų Jiezno laisvės kovotojų būrelio pogrindinės ir viso krašto partizaninės kovos smaigalyje (III).

Partizanų kovų atmintis – pagarba Lietuvos valstybei „Aš prisiekiu Visagalio Dievo akivaizdoje,vardan kritusių brolių už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę, uoliai dirbti Nepriklausomos Lietuvos atstatymo darbą, negailėdamas nei jėgų, nei gyvybės, griežtai pildyti vadovybės įsakymus, didžiausioje paslaptyje laikyti veikimą, nesusidėti su priešu ir viską pranešinėti savo vadui. Man yra žinoma, kad už šios priesaikos sulaužymą būsiu baudžiamas mirties bausme. Tai ką pažadu, tegul Dievas užlaikyti man padeda“ (Lietuvos Partizanų Tauro apygardos partizanų priesaika -„Aukštaitijos partizanų prisiminimai, … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Kaip Birštono kurortas pradėdavo sezoną anuomet

Atėjus pavasariškiems, šiltiems orams, į Birštono kurortą plūsta daug svečių, poilsiautojų. Šiuo metu Birštono balneologinis kurortas veikia ir priima lankytojus ir ligonius visus metus. Tačiau tarpukariu Birštonas buvo sezoninis kurortas, veikęs šiltuoju metų laiku – nuo vėlyvo pavasario iki ankstyvo rudens. Štai ką sužinome iš Birštono muziejaus fonduose saugomo dienraščio ,,Lietuvos aidas“ (1937 metai, birželio 2 d., Nr. 246). Straipsnyje ,,Gegužės mėnesį Birštone“ rašoma: „Birštono vasarvietė kasmet susilaukia daugiau vasarotojų. Kad nebūtų susigrūdimo, sezonas kasmet … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Apie istorinį laiką, kai Birštonas Lietuvos kariškiais žavėjosi. Birštono karo sanatorija (III)

Lietuvos prezidentai Birštone Trečiajame dešimtmetyje Birštoną aplankė ir Lietuvos Respublikos prezidentai.1924 m. rugpjūčio mėn. 18 d. vykdamas į Aukštųjų karininkų vadų kursų pratybas Varėnos poligone į Birštoną buvo užsukęs Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis. 1927 m. birželio 12 dieną prezidentas Antanas Smetona vyko į Alytų, į Ulonų pulką. „Kelionėje poną Prezidentą lydėjo Kariuomenės vadas generolas Žukauskas, Prezidento kanceliarijos viršininkas daktaras Bielskus, generalinio štabo pulkininkas leitenantas Plechavičius, pulkininkas Petruitis, piliečių apsaugos departamento direktorius ponas Žilinskas ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Apie istorinį laiką, kai Birštonas žavėjosi Lietuvos kariškiais. Birštono karo sanatorija 1922 – 1939 (II)

Ambicingi kurorto planai Nepriklausomos Lietuvos valstybės augimas ir stiprėjimas darė poveikį ir po karo atsigavusiam Birštono kurortui. 1924 m. valstybės spaudos oficiozas „Lietuva“ rašė, kad 1924 m. gegužės 31 dieną atidarant Birštono kurortą, vidaus reikalų ministras A. Endziulaitis pažymėjo „valstybinę kurorto reikšmę, o Seimo narys daktaras Vilimas nurodė į gyvą reikalą sujungti Birštoną su geležinkelio šaka.Tas net finansiškai apsimokėtų, nes esant geresniam susisiekimui, turistai važiuos į Birštoną, todėl ir jų dabar išvežami pinigai liks Lietuvoje. … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Konferencijoje „Aš – Lietuvos pilietis“ – apie svarbiausias vertybes

LR Seimas 2018 – uosius metus paskelbė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais. Ta proga kovo 29 dieną Balbieriškio pagrindinėje mokykloje įvyko Prienų rajono 5 – 10 klasių mokinių dorinio ugdymo mini konferencija „Aš – Lietuvos pilietis“. Konferencijos tikslas – puoselėti bendruomenines, pilietines ir tautines vertybes, ugdyti mokinių komunikacinę ir kultūrinę kompetencijas, diegti pagarbą gimtajam kraštui. Konferencijos dalyvius daina „Viešpaties lelija“ pasveikino mokinės Gerda Žvirblytė, Lukrecija Marčiulaitytė ir Balbieriškio KLC atstovai. Šios konferencijos moderatorė ir iniciatorė … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Apie istorinį laiką, kai Birštonas žavėjosi Lietuvos kariškiais. Birštono karo sanatorija 1922 – 1939 m. (I).

Gilūs ir neišsiamiami pasakiško savo grožiu ir paslaptingo savo savitumu Birštono istorijos klodai. Dar labiau jie atsiskleidžia, kai tarp nuolatos reguliariai kartojamų proginių įžvalgų surandi naujas, iki šiol negirdėtas temas, kai sužinai iki šiol negirdėtus vardus ir neatskleistas paslaptis. Iki šiol mokslinių tyrinėjimų įžvalgose beveik nenagrinėta Lietuvos kariuomenės įtaka tarpukario Birštonui. Ir tai susiję ne tik su 4 -ojo, 5 -ojo, 7 -ojo ir 9 -ojo pėstininkų pulkų pučiamųjų orkestrais, apie kurių nuostabų, melodingą kasdieninį … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

MINI KONFERENCIJA „AŠ – LIETUVOS PILIETIS“

LR Seimas 2018 – uosius metus paskelbė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais. Ta proga kovo 29 dieną Balbieriškio pagrindinėje mokykloje įvyko Prienų rajono 5-10 klasių mokinių dorinio ugdymo mini konferencija „Aš – Lietuvos pilietis“. Konferencijos tikslas – puoselėti bendruomenines, pilietines ir tautines vertybes, ugdyti mokinių komunikacinę ir kultūrinę kompetencijas, diegti pagarbą gimtajam kraštui. Konferencijos dalyvius daina „Viešpaties lelija“ pasveikino mokinės Gerda Žvirblytė, Lukrecija Marčiulaitytė ir Balbieriškio KLC atstovai. Šios konferencijos moderatorė ir iniciatorė dorinio ugdymo … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Tarp žemės ir dangaus: viena partizanų palikimo istorija

2018-ieji paskelbti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataro, LLKS ginkluotųjų pajėgų vado, Pietų Lietuvos partizanų srities vado, žurnalisto, mokytojo Adolfo Ramanausko – Vanago metais. Paskutinysis partizanų vadas buvo suimtas 1956 m. spalio mėnesį, žiauriai kankintas ir sušaudytas 1957 m. lapkričio 29 d. Tuomet jam buvo 39-eri. Patikėjo saugoti partizanų veiklos dokumentus Daug metų prabėgo ir daug vandens nutekėjo nuo kruvinų pokario įvykių, bet likusių gyvų to meto liudininkų atmintyje … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Laisvės kovų barikadose. Jaunųjų laisvės kovotojų būrelis Jiezno gimnazijoje: tarp pogrindžio agitacijos ir partizaninės kovos 1946 – 1949 (II)

Nepolitikuojame Istorijos virsmas – tai ne tik jos praeitis, jos analizė. Iš praeities juk mokomės. Jos pamokos ypač svarbios šiandien, jos bus aktualios ir ateičiai. Kai matai nūdienoje kai kuriuos krašto, visos tautos dvasinės erozijos reiškinius, atsigręži į praeitį Juk iš ten teka daugelio mūsų bėdų ir nelaimių šaltiniai. Ten taip pat surandi asmenybes – perlus, aktyvius pilietiškus žmones, stiprius, dvasingus ąžuolus, kurių taip trūksta šiandien… Kai matai dažną paviršutiniškumą, lengvatikystę, dažną kvailą patiklumą valdžia, … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0