Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – apdovanojimų nominantai

Birštono savivaldybė kvietė teikti iškilių, nusipelniusių Birštono kraštui žmonių kandidatūras tradiciniams apdovanojimams. Pristatome Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimų nominantus, kurie bus apdovanoti vasario 16 dieną 17.00 val. Birštono kultūros centre.

Laura Budreckytė – už Birštono vardo garsinimą, aktyvią profesinę veiklą ir unikalios garso terapijos programos sukūrimą
Laura Budreckytė – savo darbais Birštono vardą garsinanti dainininkė, kompozitorė, muzikos terapeutė, LRT radijo laidos vedėja, Birštono savivaldybės garbės ambasadorė.
Nominantė yra daugkartinė „Dainų dainelės“ ir nacionalinių konkursų laureatė. Išvykusi iš gimtojo Birštono, Laura Budreckytė pasirinko džiazinio vokalo studijas, įgijo atlikėjos magistro laipsnį ir džiazo dainavimo mokytojos kvalifikaciją. 2010 m. lavino vokalinius įgūdžius Estijos muzikos ir teatro akademijoje. 2020 m. baigė muzikos terapijos magistrą.
2012 m. atlikėja laimėjo 1-ą vietą ir laisvosios programos prizą tarptautiniame „Jazz Voices“ konkurse Klaipėdoje, 2013 m. – Grand Prix apdovanojimą tarptautiniame džiazo vokalistų konkurse „Riga Jazz Stage“ Latvijoje. Laura Budreckytė aktyviai dalyvauja Lietuvos bei tarptautiniuose džiazo festivaliuose ir profesionaliai koncertuoja jau daugiau kaip 10 metų.
2013 m. rudenį kartu su Vyčiu Nivinsku įkūrė grupę „CinAmono“, su kuria išleido tris autorinius albumus ir vieną virtualų ankstyvų įrašų rinkinį. Paskutinis albumas pasirodė šių metų vasario mėn., jame skamba dueto sukurta originali muzika ir lietuvių poetų lyrika.
2022 m. bendradarbiaudama su Birštono viešąja biblioteka, muzikos bei psichoterapijos profesionalais sukūrė unikalią, autentišką garso terapijos programą „Vokologija – pagalba sau balsu“. Šioje programoje klausytojams siūloma 10 muzikinių kompozicijų, papildytų muzikos terapijos elementais. Kiekviena kompozicija turi tam tikrą temą, išsiskiria harmonika bei ritmika ir skatina klausytoją įsitraukti į kūrybinį procesą, pažinti savo emocijas, jas suvaldyti, įveikti nerimą. 2023 m. vokologijos kompaktinė plokštelė išleista ir Japonijoje.
Nominantė yra aktyvi Lietuvos džiazo federacijos, Lietuvos Muzikos terapijos, LATGA bei AGATA asociacijų narė. Šiuo metu Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje aktoriams dėsto dainavimą, rengia koncertus, organizuoja įvairius kūrybinius, edukacinius projektus.
Laura Budreckytė – dažna viešnia Birštone. Čia ji rengia savo koncertus, dalyvauja Birštono džiazo festivalyje, Tarptautinėje kaimynų dienos šventėje, kuriai yra sukūrusi originalų Kaimynų himną.
Lauros Budreckytės kandidatūrą Vasario 16-osios apdovanojimui gauti pateikė Birštono kurorto bendruomenė.

Ona Kurapkienė – už aktyvią, nuoširdžią visuomeninę veiklą, tremtinių istorinės atminties puoselėjimą
Ona Kurapkienė – aktyvi Birštono bendruomenės narė, „Bočių“ bendrijos narė, choro „Sidabrinė gija“ dainininkė, buvusi tremtinė, puoselėjanti tremtinių atminimą ir jų istorijos išsaugojimą.
Ona Kurapkienė aktyviai dalyvauja Birštono savivaldybėje vykstančiuose renginiuose, savo tautinių drabužių ansambliu papuošia valstybines šventes, nuolat eina miesto šventinėse eisenose ir Šv. Antano Paduviečio bažnyčios atlaidų procesijose. Su mažiausiais miesto gyventojais dalyvauja kartų renginiuose ir savo pavyzdžiu auklėja jaunąją kartą.
Nominantė nuoširdžiai rūpinasi Birštono savivaldybėje esančiais kapais bei asmeniškai prižiūri Birštono kapinėse esančias amžinojo poilsio vietas: šio krašto knygnešio Kajetono Sviderskio kapą ir kapą, skirtą iš Sibiro negrįžusiems tremtiniams. Ona Kurapkienė yra ir viena iš iniciatorių pastatyti kryžių su simboline kapaviete, skirta negrįžusiems tremtiniams atminti. Kiekvienais metais Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginiuose pasidalija tremtyje patirtais išgyvenimais. Savo pavyzdžiu moko susitelkimo ir kaip išgyventi sunkius gyvenimo periodus. 2020 m. Onai Kurapkienei buvo įteikta Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka už per visą gyvenimą, nepaisant sunkiausių gyvenimo aplinkybių, išlaikytą meilę dainai.
Pandemijos laikotarpiu, kai nebuvo galimybės išreikšti save visuomeninėje veikloje, nominantė pradėjo tapyti ir 2023 m. bendruomenės namuose surengė savo darbų parodą, skirtą Tarptautinei moters dienai paminėti. Šiuo metu ruošia antrą savo darbų parodą.
Onos Kurapkienės kandidatūrą Vasario 16-osios apdovanojimui gauti pateikė Birštono „Bočių“ bendrija.

Pačėsų šeima – už aktyvią bendruomeninę veiklą, šeimos vertybių puoselėjimą

Romutė ir Gintas Pačėsai gimę ir augę Birštone. Tai pareiginga, darbšti, draugiška, jautri kito žmogaus likimui šeima, kuriai visuomeninė veikla yra tiesiog neatsiejama gyvenimo dalis.
Nuo 2013 m. Gintas ir Romutė yra aktyviai įsitraukę į Birštono vienkiemio bendruomenės veiklą. Gintas nuo 2015 m. dirba BĮ Nemajūnų dienos centras direktoriumi, taip pat yra aktyvus Birštono miesto IV seniūnaitijos seniūnaitis, Birštono kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių kolektyvo ,,Jievaras“ narys, Birštono vienkiemio ansamblio narys.
Romutė Pačėsienė dirba VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centre biomedicinos technologe. Kartu su Gintu šoka Birštono kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių kolektyve ,,Jievaras‘‘, visada noriai prisideda prie Birštono vienkiemio bendruomenės veiklų: padeda renginiuose, vaidina teatre, padeda tvarkant parką.
Ši puiki Romutės ir Ginto šeima išaugino du tvirtus, atsakingus, darbščius sūnus, kurie visada mielai prisideda prie bendruomenės veiklų. Vyresnysis sūnus Gintas nuolat ieško galimybių tobulėti ir asmeniškai, ir iš profesinės pusės, todėl šiuo metu ne tik vadovauja savo įkurtai įmonei Lietuvoje, bet ir dirba užsienyje bei studijuoja. Gintas nuo vaikystės myli gamtą, yra Birštono medžiotojų klubo ,,Lokupis“ narys, bitininkas. Gintas aktyviai prisidėjo prie Birštono vienkiemio teatro veiklos – suvaidino pagrindinį vaidmenį spektaklyje „Kuprotas oželis“.
Jaunesnysis sūnus Jonas yra Vytauto Didžiojo universiteto ketvirto kurso studentas. Nuo pat vaikystės iki šiol aktyviai dalyvauja visuomeninėse veiklose. Dar besimokydamas gimnazijoje buvo viskuo besidomintis, aktyvus įvairių renginių dalyvis ir vedėjas. Šoko liaudiškų šokių kolektyvuose ,,Kupolė“ bei ,,Aguonėlė“. Šiuo metu ne tik studijuoja, bet ir dirba VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre įstaigos vidaus procesų koordinatoriumi ir yra išrinktas į Birštono savivaldybės tarybą. Jonas taip pat įkūręs savo verslą.
Visa Pačėsų šeima yra aktyvūs Birštono vienkiemio bendruomenės nariai, padėjėjai organizuojant renginius, prižiūrint Vienkiemio parką. Į šią šeimą galima visada kreiptis pagalbos, patarimo, jie mielai padeda kitam. Savo darbais šeima prisideda prie Birštono vardo garsinimo ir bendruomenės gerų darbų, projektų ir iniciatyvų.
Pačėsų šeimos kandidatūrą Vasario 16-osios apdovanojimui gauti pateikė Birštono vienkiemio bendruomenė.

Povilas Juozaitis – už svarų indėlį į Birštono sporto istoriją ir Birštono vardo garsinimą
Povilas Juozaitis – ilgametis Birštono sporto centro treneris, išugdęs ne vieną sportininką, garsinusį Birštono ir Lietuvos vardą.
Povilas Juozaitis 1979 m. baigė Birštono vidurinę mokyklą, įstojo į Lietuvos kūno kultūros akademiją ir įgijo dėstytojo-trenerio bakalauro diplomą.
Nominantas yra puikiai žinomas kaip sporto renginių ir varžybų organizatorius, Lietuvos lengvosios atletikos nacionalinės rinktinės treneris, 1996–2012 m. Lietuvos olimpinės rinktinės treneris, tradicinių, tarptautinių olimpinio vicečempiono A. Mikėno memorialo sportinio ėjimo varžybų organizatorius, Baltijos šalių sportinio ėjimo mačo organizatorius.
Nuo 1984 m. dirba lengvosios atletikos treneriu Birštone. Tarp garsių trenerio auklėtinių yra: Daugvinas Zujus – daugkartinis Lietuvos čempionas ir prizininkas 20 km ir 50 km sportinio ėjimo distancijose, Atlantos, Sidnėjaus ir Atėnų olimpinių žaidynių dalyvis, Sonata Milušauskaitė – daugkartinė Lietuvos čempionė ir prizininkė 20 km sportinio ėjimo distancijoje, Atėnų, Pekino olimpinių žaidynių dalyvė ir kiti lengvaatlečiai.
Nominantas 2021 m. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto buvo apdovanotas kaip sporto meistras, sportinio ėjimo treneris, įvairių ėjimo varžybų nugalėtojas ir prizininkas, parengęs daug daugkartinių Lietuvos čempionų ir rekordininkų.
Povilo Juozaičio kandidatūrą Vasario 16-osios apdovanojimui gauti pateikė Birštono sporto centro kolektyvas.

Stanislovas Martinaitis – už aktyvią visuomeninę veiklą, sporto iniciatyvų įgyvendinimą
Stanislovas Martinaitis – aktyvus ir pilietiškas Birštono bendruomenės narys, jėgos sporto klubo „Ąžuolas“ įkūrėjas, vienas iš jėgos sporto šakos pradininkų Birštone, turnyro „Nemuno galiūnas“ iniciatorius, ilgametis Birštono savivaldybės tarybos narys.
Nominanto gyvenimo kelias Birštone prasidėjo 1979 m. Kūno kultūros instituto rengtose slidinėjimo stovyklose Birštone. Geros žiemos, puikios trasos ir jaukus miestas traukė jauną žmogų čia dar ir dar kartą atvažiuoti. Baigęs mokslus Stanislovas Martinaitis pradėjo dirbti kūno kultūros mokytoju Birštono vidurinėje mokykloje. Mokytojaudamas pasižymėjo aktyvumu, buvo mylimas mokinių ir gerbiamas kolegų.
Dirbdamas su jaunimu, Stanislovas Martinaitis visuomet stengėsi parodyti, kaip yra svarbu lavinti bei treniruoti savo kūną. Aktyvus ir iniciatyvus kūno kultūros mokytojas neapsiribojo vien pamokine veikla, todėl Birštone įkūrė sporto klubą „Ąžuolas“, kurį lankė per 70 narių. Klubas gyvuoja jau daugiau kaip 30 metų. Ir šiandien galime džiaugtis sportuojančiais to meto jaunuoliais Vidu Blekaičiu, Vytautu Sadausku, kurie savo pasiekimais garsina ne tik Birštoną, bet ir Lietuvą įvairiuose tarptautiniuose turnyruose. Dėmesys sportui ir stipri motyvacija paskatino Stanislovą Martinaitį imtis ir dar vienos iniciatyvos bei surengti pirmąjį Birštone „Nemuno galiūno“ turnyrą, o vėliau ir būti ilgamečiu turnyro teisėju.
Politinė nominanto karjera prasidėjo drauge su Birštono Sąjūdžiu. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1990-aisiais metais Stanislovas Martinaitis buvo išrinktas į Birštono savivaldybės tarybą, kurioje, su trumpomis pertraukomis, dirba iki šiol.
Nuo Lietuvos Nepriklausomybės pradžios Stanislovo Martinaičio veikla tiesiogiai siejasi ir su verslu. Jis visuomet skatina bei palaiko kuriančius verslą jaunus žmones, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą Birštone.
Stanislovo Martinaičio kandidatūrą Vasario 16-osios apdovanojimui gauti pateikė Birštono savivaldybės gyventojų grupė.

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *