Ūkininkų sąjungos stiprybė – pačių žemdirbių vienybėje

Kovo 24 dieną Prienų ūkininkų sąjungos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime buvo pristatyta praėjusių metų veiklos ataskaita, patvirtinta naujos sudėties Sąjungos taryba iš 9 narių. Jų balsavimu dar vienai ketverių metų kadencijai Ūkininkų sąjungos pirmininku patvirtintas Martynas Butkevičius.

Naujai išrinkta Prienų ŪS taryba su pirmininku M.Butkevičiumi, Prienų r. savivaldybės administracijos direktore J.Zailskiene ir Žemės ūkio skyriaus vedėja A.Tamošiūniene.

Prienų ŪS priklauso 140 narių, o į pakartotinai sukviestą susirinkimą atėjo per trisdešimt aktyviausiųjų. Didžioji dauguma ūkių – ekonominiai, tik penkiolika sąjungos narių gyvena miestuose. Daugiausia ūkių susitelkę Veiverių ir Stakliškių seniūnijose, vos vienas – Naujosios Ūtos seniūnijoje. Natūralu mąstyti, kad realiai ūkininkaujantiems turėtų rūpėti žemės ūkio problemos, ypač nauju finansavimo laikotarpiu, atsiradus naujų ribojimų, keičiantis teisės aktams, mažėjant pieno supirkimo kainai ir išmokoms. Nelengvu metu jie patys turėtų rodyti iniciatyvą, aktyviau reikštis ūkininkų bendruomenėje, kad galėtų daryti įtaką valdžios priimamiems, tačiau žemdirbiams nepalankiems sprendimams. Todėl Martynas Butkevičius ketina lankytis seniūnijose, jose organizuoti susitikimus su žemdirbiais ir aiškintis jų vangumo priežastis, o drauge ir aptarti žemės ūkio aktualijas.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas R.Juknevičius.

Prienų ŪS pirmininko teigimu, per ataskaitinį laikotarpį buvo suorganizuota dvylika sąjungos narių susirinkimų ir vienuolika Tarybos posėdžių, kuriuose buvo diskutuota dėl nuo 2023 metų taikomų žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų, tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, situacijos pieno sektoriuje, protesto akcijų, deklaravimo ir kitais aktualiais klausimais.
Buvo rengiamos lauko dienos, ūkių apvažiavimai, organizuotas „Metų ūkio“ konkursas, prisidėta prie paramos akcijos Ukrainai, organizuota ekskursija į Biržus sąjungos nariams. Pasiteisinę, skatinantys pasidalinti gerąja ūkininkavimo patirtimi renginiai vyks ir šiemet.
– Turime puikių, aktyvių, gražiai besitvarkančių, bendruomeniškų ūkininkų, kuriuos galėtume pristatyti Vasario 16-osios apdovanojimams. Šiemet stengsimės vėl atgaivinti Sekminių šventės tradicijas, nes trūksta tarpusavio bendravimo, visi paskendę savo darbuose. Norime išjudinti žmones, parodyti, kad ūkininkai moka ne tik dirbti, bet ir linksmintis, – apie užsibrėžtus tikslus suaktyvinti ūkininkų bendruomenę kalbėjo ŪS pirmininkas, kviesdamas ir naujai išrinktos Tarybos narius prisidėti prie darbų bei informacijos sklaidos visuomenei, kad ji žinotų, kokiais rūpesčiais žemdirbiai gyvena.
M.Butkevičius pasidalino savo įžvalgomis apie galimas pieno krizės, Lietuvos žemės ūkio strateginio plano, numatyto Žemės įstatymo liberalizavimo, mokestinės sistemos pasekmes ūkiams bei, rūpinantis ūkių išlikimu, linkėjo ūkininkų šeimoms sveikatos, santarvės, nepasiduoti negandoms, gerai pasverti savo galimybes ir nepadaryti klaidų. Dėkodamas už išreikštą pasitikėjimą, jis akcentavo, kad pirmininko darbo sėkmė priklauso nuo visos ŪS tarybos darbo, pačių ūkininkų įsitraukimo ir aktyvumo. Jis padėkojo jaunimui, kuris sutiko ketverius metus neatlygintinai dirbti Taryboje bei aukoti savo laiką dėl visų ūkininkų, net ir tų, kurie stebi ŪS veiklą per atstumą.

Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė kvietė ūkininkus pasvarstyti galimybę įsitraukti į trumpąsias maisto grandines.

Į Prienų ŪS tarybą išrinkti: Martynas Butkevičius, Jonas Vilionis, Ovidijus Drūlia, Rolandas Aleksandravičius, Darius Steponkevičius, Gita Astrauskienė, Vytautas Lėckas, Asta Gluoksnienė, Aivaras Jonutis, kurie atstovaus ūkininkams pagal seniūnijas.
Susirinkime apsilankiusi Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pasveikino naujai išrinktą Prienų ŪS pirmininką ir tarybą, kvietė ir toliau bendradarbiauti su Savivaldybe, rengti pasitarimus, „Metų ūkio“ konkursą ir kitus renginius, bendrame darbe įžvelgdama darbo sėkmę.
Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė pas žemdirbius atvyko pristatyti kooperacijos idėją, kuri, anot jos, yra realiai įgyvendinama europinėmis lėšomis, kuriant trumpąsias maisto grandines. Jose jungtinės veiklos sutarties pagrindu dalyvautų ūkininkai, perdirbėjai, logistikos įmonės, prekybininkai. Vienas iš būdų ūkiams užsitikrinti nuolatinių pajamų yra nuolat tiekti sveiką ir kokybišką savo produkciją Pietų Lietuvos regiono vaikų lopšeliams-darželiams, mokykloms, kariuomenei, ligoninėms. Anot D.Matukienės, pakeitus Viešųjų pirkimų įstatymą, nebeliko kliūčių savivaldybėms tapti perkančiąja organizacija. Ji prašė ūkininkų pasvarstyti apie galimybę įsitraukti į trumpąsias maisto grandines, o jaunus ūkininkus, gavus europinę paramą, ragino ir pačius tapti perdirbėjais.
Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimondas Juknevičius palietė jam skaudžią visuomeninės organizacijos atstovavimo žemdirbiams temą. Pasak jo, dėl to tenka įsigilinti į didelės apimties dokumentus, surašyti daugybę raštų, kreipimųsi, pasiūlymų dėl įstatymų leidybos. Lietuvos ŪS pirmininkas, ypač pastaruoju metu sulaukiantis priekaištų, nes neva nerodo aktyvios pozicijos ir negina žemdirbių interesų, akcentavo, kad Sąjunga dirba priimtinais teisiniais būdais, neperžengdama ribos, nuo kurios prasideda politika.
Jis pripažino, kad ne viskas pavyko, kai kurie įstatymai liko netobuli ir turėtų būti taisytini, tačiau, pasak jo, Sąjunga neturi lėšų, kad įdarbintų apmokamą teisininką, sukaupusį pakankamai kompetencijos šioje srityje. Todėl, pasak jo, reikalingas visų ūkininkų, turinčių gebėjimų, žinių, noro, įsitraukimas ir rengiant oficialią Sąjungos poziciją, ir dalyvaujant piketuose.
– Jei prisidėsit, aktyviai dalyvausit – turėsit atitinkamą rezultatą. O jeigu galvosit, kad viską privalo padaryti vadovybė, tuomet skirstomės, – kalbėjo R.Juknevičius.
Jis įvardino dar vieną problemą – ūkininkų atotrūkį nuo visuomenės, dėl ko gyventojai neretai nesupranta, kokiu tikslu žemdirbiai protestuoja. Juk, pasak jų, jeigu nenori ūkininkai melžti karvių, lai augina uogas.
– Žmonės nesupranta pieno tiekimo grandinės niuansų, to, kad šiandien pieno gamintojai, gaudami menką kainą, sprendžia ūkių išlikimo klausimą. Todėl svarbu su vartotojais palaikyti glaudų ryšį, užsitikrinti jų palaikymą kovoje dėl išgyvenimo. Juk jie yra rinkėjai, kurių balsai yra svarbūs rinkimuose dalyvaujantiems politikams, – akcentavo R.Juknevičius.
Prienų ūkininkų sąjungos tarybos narys, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos prezidentas Jonas Vilionis padėkojo tiems krašto ūkininkams, kurie dalyvavo protesto akcijoje Vilniuje, pristatė derybose su aukščiausia valdžia pasiektus rezultatus ir laukiančius žingsnius, kviesdamas juos nelikti abejingiems, pademonstruoti vienybę, nes „juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis“.
Žemdirbių vienybės, nuoseklių veiksmų pasigedo ir akcijoje dalyvavęs Birštono krašto ūkininkas Vytautas Lėckas.
Susirinkime dalyvavusi Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų Prienų verslo atstovybės atstovė Larisa Šaltienė pakvietė rajono ūkininkus finansiškai prisidėti prie verslininkų iniciatyvos pastatyti meniškai apipavidalintą laikrodį Prienų miesto Laisvės aikštėje.
Prienų ŪS visuotiniame susirinkime buvo išklausyta revizorės ataskaita, aptarti nario mokesčio, bendradarbiavimo su seniūnais, žemės ūkio specialistais, žiniasklaida ir kiti klausimai.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *