Ministerijos atstovas: ką žemdirbiams verta žinoti artėjant deklaravimui

Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą nuo šių metų žemdirbiams, siekiantiems europinės paramos, yra privaloma laikytis geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau – GAAB) reikalavimų, skirtų klimato kaitos švelninimo užtikrinimui ir prisitaikymui prie jos (GAAB1, GAAB2, GAAB3), vandens išteklių būklės apsaugai (GAAB4), dirvožemio apsaugai ir jo būklės gerinimui (GAAB5, GAAB6, GAAB7) bei biologinės įvairovės apsaugai (GAAB8, GAAB9). Pasėlių deklaravimas, patikros ne už kalnų, tačiau ūkininkams kyla daug neaiškumų dėl šių reikalavimų praktinio taikymo, juolab kad už standartų nesilaikymą bus mažinamos tiesioginės išmokos.

Žemės ūkio ministerijos vyriausiasis specialistas S. Ramoška.

 

Pasigendant detalesnio paramos taisyklių išaiškinimo, kovo 9 dieną Prienų ūkininkų sąjunga ir Prienų rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius į susitikimą su Prienų ir Birštono krašto ūkininkais pakvietė vieną iš strateginio plano rengėjų žemės ūkio viceministrą Egidijų Giedraitį su komanda. Tiesa, jis pats negalėjo atvykti, todėl pabendrauti su ūkininkais delegavo ministerijos vyriausiąjį specialistą Skirmantą Ramošką, kuris iškart perspėjo, kad pagal savo kompetenciją galės atsakyti tik į dalį ūkininkams rūpimų klausimų.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, pasveikinusi abiejų savivaldybių ūkininkus pačioje gražiausioje istorinio Kurhauzo salėje, pasidžiaugė jų iniciatyva kelti klausimus, aktualius nauju finansavimo laikotarpiu. Anot merės, šis laikotarpis yra svarbus, tačiau suteikiantis daug nežinomybės ir pačioms Kauno regiono savivaldybėms, iki šiol nepateikusioms nė vieno projekto, nė vienos paraiškos, turinčioms daugybę klausimų, tebelaukiančioms išaiškinimo ir aprašų. Tad merė drąsino žemdirbius nenuleisti rankų, net ir sudėtingu metu pasistengti ir kaip įmanoma daugiau europinės paramos lėšų pritraukti į savo ūkius.

Prienų ŪS pirmininkas M. Butkevičius ir Birštono seniūnijos ūkininkas P. Radvila pasveikino N. Dirginčienę, dar vienai kadencijai išrinktą mere.

Žemės ūkio ministerijos vyriausiasis specialistas S.Ramoška pastebėjo, kad, palyginti su praėjusių metų pasėlių ir kitų plotų deklaravimu, naujovių nėra daug, bei atkreipė ūkininkų ir seniūnijose dirbančių žemės ūkio specialistų dėmesį į aktualiausias. Anot jo, balandžio pirmomis dienomis bus pateiktas bandomasis portalas, kuriame bus galima pamėginti įbraižyti žemės ūkio naudmenas.
– Didelių pokyčių nebus, išskyrus kai kuriuos ženklus, susijusius su ekologinių sistemų elementais,“ – ramino ministerijos atstovas, vildamasis, kad žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas prasidės nuo balandžio 17 d.
Ūkininkams aktualiausia buvo išgirsti apie tai, kokias sąlygas, susijusias su geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartais, ūkininkai privalės išpildyti, kad gautų europinę paramą. Anot S.Ramoškos, vienas iš ūkininkams „jautriausių“ yra ketvirtasis GAAB reikalavimas – apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas, kuriuose draudžiama dirbti žemę, paskleisti mineralines trąšas, augalų apsaugos priemones, mėšlą. Visgi, jo požiūriu, nors, įgyvendinant šį reikalavimą, ūkininkai nukentės negaudami produkcijos, jie gali išlošti finansine prasme, apsaugos zonas šalia melioracijos griovių, kanalų ar kitų vandens telkinių deklaruodami, kaip ekologines sistemas.
S.Ramoška atkreipė dėmesį, kad kai kurie standartai, kaip sėjomaina ariamoje žemėje, įsigalios tik nuo 2024 m., todėl šiais metais dar bus galima auginti tuos pačius, kaip ir pernai, pasėlius iš eilės, nes tikimasi, kad pasiseks išsiderėti galimybę tai daryti dalyje plotų.
Specialistas priminė ir svarbų 9 GAAB reikalavimą, pagal kurį daugiametes pievas ir ganyklas, patenkančias į natūralių buveinių teritoriją „Natura 2000“, draudžiama arti ar atnaujinti, jo nepaisantiems grės baudos.
Svečias iš sostinės aptarė sąvoką, koks pareiškėjas yra laikomas jaunuoju ūkininku; pakomentavo atnaujintus reikalavimus bazinei išmokai (81 Eur/ha) gauti. Vienas iš pokyčių – paraiškos pavėluotai bus priimamos 10 dienų. S.Ramoška patikslino, kad pagal ES institucijų rekomendacijas iki birželio 20 d. pateiktos paraiškos bus traktuojamos kaip nepavėluotos, papildomai bus skiriamas 10 dienų laikotarpis tiems, kurie dėl įvairių priežasčių nesuskubo to padaryti laiku.
Susitikime buvo paliesti išmokų ir paramos klausimai, plačiau aptarti ekologinėms sistemoms keliami reikalavimai bei įsipareigojimai, susiję su gamybinėmis bei negamybinėmis veiklomis ariamoje žemėje, pievų ir šlapynių priežiūra. Ministerijos atstovas patarė, kaip tinkamai deklaruoti ir tvarkyti kraštovaizdžio elementus (pavienius medžius, medžių ir krūmų juostas, akmenų krūvas, kelmynus, apleistas sodybvietes, pakrančių juostas ir kt.), taip pat pasistengė atsakyti į susirinkusiųjų pateiktus klausimus. Diskusijoje buvo aptartos konkrečios situacijos dėl augalų kaitos priemonių taikymo, kraštovaizdžio elementų sukūrimo, daugiamečių pievų atkūrimo, gyvulių ganymo intensyvumo, tarpiniams pasėliams skirtų plotų tręšimo ir kt.
Susitikimas truko tris valandas, per jas abiejų savivaldybių žemdirbiai, tikėtina, išgirdo naudingos informacijos, gavo atsakymus į savo paklausimus, ir šios žinios suteiks daugiau aiškumo deklaruojant pasėlius. „Kartelė“ jiems pakelta aukščiau ir reikės pamėginti ją peršokti. Kita vertus, kaip Žemės ūkio ministerijos atstovas pabrėžė nepasitenkinimą reiškusiems ūkininkams, nenorintys laikytis ES patvirtintų taisyklių, turi teisę pasėlių tiesiog nedeklaruoti ir nepretenduoti į skiriamą paramą.
Savo ruožtu žemdirbių atstovai prašė supratingumo. Prienų ūkininkų sąjungos pirmininko Martyno Butkevičiaus nuomone, ne visi ūkininkai spėjo perprasti naujus teisės aktus, todėl pirmaisiais metais kai kuriems iš jų gali nepavykti tiksliai deklaruoti pasėlių ir kitų plotų, pasitaikys klaidų, todėl Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistus, vykdysiančius patikras, jis kvietė į tai atsižvelgti geranoriškiau, konsultuoti ūkininkus, o ne iškart priimti sprendimus dėl sankcijų.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *